Grensesprengende teknologi tilpasset vår tid

Diskusjonen går høyt i USA om hvor raskt datafangst med radiosignaler vil forandre moderne logistikk og handel. Mange har forstått at mikrobrikker som kan avleses på avstand gir muligheter langt utover anvendelsen av strekkoder. Riktignok er det utfordringer knyttet til standarder, kvalitet, integrasjon, prisnivå etc., som for enhver annen teknisk innovasjon. Gartner Group heller kaldt vann i blodet på de største optimistene ved å påstå at halvparten av alle RFID installasjoner fram til 2007 ikke vil innfri forventede mål grunnet teknologisk umodenhet.

Geir Berg

Dette er imidlertid ikke et uvanlig fenomen som kun gjelder RFID. Leverandørene vil alltid gi inntrykk av at det er lettere å oppnå konkurransefortrinn enn hva det faktisk er. En studie blant 13.000 IT-prosjekter av alle slag i 2003 (1) viste at 34% ble gjennomført i henhold til forventningene (tid, kostnader, nytteverdi).

Hvorfor eksplosiv vekst?

Hva er det som gjør at leverandørene kan regne med å selge 100 millioner brikker i 2005 og 20 milliarder brikker i 2008? (2). Hva er interessant med mikrobrikker på størrelse med et knappenålshode som kan integreres i etiketter, tåler vask og som til og med kan monteres under huden uten at signalene reduseres og kroppen skades? Hvorfor er myndighetene minst like aktive med å ta i bruk RFID som næringslivet? Svaret er sammensatt, men mye dreier seg om mulighetene for unik identitetskontroll uten tidsforsinkelse, og med liten bruk av menneskelige ressurser. Dette åpner både for kostnadsreduksjoner og inntektsmuligheter, ikke minst gjennom nye former for effektiv kommunikasjon mellom kjøper og selger. Vi er kun i startfasen av utviklingen. Det er slettes ikke utenkelig at alle produkter med verdi over 20 kroner i år 2010 vil inneholde en miniatyrbrikke med unik ID kode og annen informasjon.

Økt kontrollbehov skaper RFID hysteri!

Vi nærmer oss med stormskritt et kontrollsamfunn der små sensorer og duppeditter fanger opp våre bevegelser, ofte uten at vi er klar over det. Nesten usynlige brikker gjør det svært fristende med registrering av informasjon når kostnaden blir under 1% av varens verdi. Daglig leser vi om prosjekter basert på datafangst ved hjelp av radiosignaler. Ett eksempel er myndighetene i Schengen området som diskuterer biometriske pass med kroppsunike kjennetegn lagret i miniatyrbrikker. ID kort i alle former er høyaktuelle for RFID teknologi, spesielt der det er misbruk av identitet. Den europeiske sentralbanken vil lagre informasjon på pengesedler som kan leses med radiosendere. Selv konservatismens høyborg, Vatikanet, har tatt i bruk RFID for kontroll med verdifulle bøker. To millioner brikker har Vatikanet bestilt i 2005. For næringslivet innebærer økt person- og varekontroll at svinn reduseres, i tillegg til at datafangsten gir sanntidsinformasjon av stor betydning på andre områder.

RFID innebærer reduserte driftskostnader

Målsettingen er automatisk datafangst uten menneskelig transaksjonsbehandling, og med bedre kvalitet enn nåværende rutiner. Det er ikke små beløp vi snakker om når personalkostnadene på et lager utgjør 70% av de samlede driftskostnadene. Ifølge Intermec kan den nye standarden EPC Global UHF Generation 2 som ratifiseres før nyttår fangste data fra inntil 1000 brikker per sekund. Også kapitalbindingen i forsyningskjeden reduseres når viktig logistikkinformasjon fanges og distribueres til samarbeidspartnerne. Noen mener at ryddige lagre med egne hylleplasseringer snart er historie. Radiosenderen finner varene uansett, så lenge de er innenfor transmisjonsområdet (fri sikt blir ikke nødvendig, slik det er med laserteknologi).

RFID skaper nye kommunikasjonsformer og øker inntektene

Det er lett å tenke seg at intelligente brikker med egne sendere kan informere om tomme varehyller i supermarkedet, eller om varer gått ut på dato. Det alene gir et stort inntektspotensiale for bedriftene. Mer grenseprengende blir det når radiosendere og mottakere bygges inn i andre produkter og linkes til databaser med personinformasjon. Her kan grenselinjen mot personvern bli ganske så usynlig. IT-avisen skrev nylig om Telenors FoU-avdeling som forsker på integrering av RIFID-brikker i SIM-kort. RFID-brikken vil inneholde unik informasjon om mobilbrukeren, for eksempel bankkontonummer. Varer og tjenester bestilles via mobiltelefonen, slik at mobilen fungerer som lommebok, månedskort, nøkkel etc. «Det tar 2-3 år før alt er klart,» svarer forskeren i intervjuet på spørsmålet om tidspunktet for realisering.

Logistikkfunksjonen og RFID

RFID gir logistikksjefen en unik mulighet til å oppgradere forsyningskjedens betydning for bedriftens strategi. Man må imidlertid tenke både muligheter og begrensninger i større skala enn det som er tilfellet med strekkoder. Det skyldes ikke bare det faktum at teknologien fortsatt er umoden, men vel så mye at investeringen må passe inn i en mer kompleks verden for logistikkavdelingen. Her vil vi spesielt peke på tre hovedfaktorer:

Som alltid ved investeringer er et godt forarbeid avgjørende for resultatet. Foreløpig er det de bransjene som har mest nytte av unik produktidentifikasjon som leder an i innføringen av RFID. Ifølge en amerikansk undersøkelse (3) vil 72% av alle selskaper med mer enn 30 milliarder kroner i årsomsetning iverksette RFID prosjekter de neste 18 månedene. Det er likevel ikke bare de store bedriftene som er innovatører. På nettet finnes flere eksempler på mindre produsenter som påstår å ha positiv kost/nytte verdi av RFID investeringer på under ett år.

Vi anbefaler at man begynner med å studere de tre faktorene som er nevnt ovenfor, siden disse ikke er avhengig av teknologiens modenhet.

Blant mange aktuelle nettsider om RFID er www.epcglobalinc.com og www.idtechex.com. Sistnevnte har en informasjonsbase med mer enn 1000 case studies om RFID «in action.» Ta gjerne kontakt med spørsmål eller synspunkter!

Henvisninger

Kilde:.www.Supplychainbrain.com

-----------------

Artikkelforfatter er bedriftsrådgiver i SITMA. Han har utdannelse innen logistikk fra Forsvaret og fra BI. Berg har omfattende praktisk erfaring fra ledelse innen IKT, logistikk, økonomistyring og kvalitetsutvikling. Han har blant annet vært ansatt i Norsk Data, DEC (Digital Equipment Corp) og Canon.Geir Berg

SITMA AS er et uavhengig, norsk rådgivningsfirma innen logistikk og SCM. Selskapet har 15 års erfaring med analyse og utvikling av forsyningskjeder i større norske bedrifter. SITMA er også godkjent som forskningsinstitusjon og samarbeider med norske høyskoler innen undervisning.www.sitma.no

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!