Reduserer produksjonskostnadene med ForIT

Cronus er valgt som leverandør av den industrielle IT-løsningen ForIT ved EWOS´ fabrikkanlegg på Bergneset i Troms. Begrunnelsen for valget av leverandør er suksessen fôrprodusenten har hatt med tilsvarende løsning på Halsa i Nordland. På sikt er det sannsynlig at tilsvarende system velges på de øvrige nasjonale og internasjonale produksjonssteder.

Besparelsene med ForIT på Halsa er ifølge leder for prosessutvikling i EWOS AS, Jan-Tore Løken, betydelige og omfatter de fleste fabrikkprosesser.

- Effektiviteten i produksjonen er vesentlig forbedret og vi har frigitt ressurser som kan benyttes til helt andre oppgaver i fabrikken. Det har ført til lavere råvarekost og forbedret kontroll over produksjonsprosessene, tilføyer avtroppende produksjons- og logistikkdirektør Ulrik Rabben i EWOS.

Reduksjon av råvarekostnader

Råvarekosten står for mellom 70-80 prosent av selskapets produksjonskostnader.

- Klarer vi å redusere den med 1 øre pr kilo, betyr det en årlig besparelse på 3 millioner kroner for EWOS Norge og 6-7 millioner for hele EWOS-gruppen, sier Løken. Han legger til at bruken av ForIT er et viktig virkemiddel for å redusere slike kostnader. I tillegg har systemet bidratt til bedre kontroll med varelageret og ført til økt produktkvalitet i produksjonen og på ferdigvarene. ForIT har også bidratt til større kundetilfredshet og har hatt betydning for myndighetskrav og HMS.

30 medarbeidere arbeider på Halsa. Det har gått fort å få dem inn i tankeprosessen rundt ForIT.

- Sammen med Cronus utviklet vi et system tilpasset alles behov. Jeg har aldri opplevd en så stor entusiasme til et system som ForIT, sier Rabben, som har over 30 års IT-erfaring. Han legger til at samtlige medarbeidere fra fabrikkdirektør til logistikkansvarlig, operatører og medarbeidere på mottak og på utlevering, nå benytter systemet med suksess.

- Det har forbedret kontrollrutinene og lettet hverdagen for alle. Tungrodde rutiner ivaretas nå av sømløs kommunikasjon mellom produksjons- og økonomisystemer og ForIT.

Hjertet i produksjonen

Målet fremover er å få alle selskaper i EWOS til å ta i bruk tilsvarende industriell IT-plattform. ForIT kvalitetssikrer og oppdaterer ERP-systemene Movex, Format, NMR og øvrige styringssystemer i fabrikken.

- Det er et integrasjonsverktøy som kommuniserer med alle våre IT-systemer, og er hjertet i produksjonen på Halsa, sier Rabben.

På spørsmål om det er aktuelt å installere samme system på EWOS´ øvrige nasjonale og internasjonale fabrikkanlegg i Canada, Storbritannia og Chile, svarer Rabben at han leder en internasjonal gruppe, som vurderer strategiske produksjonsspørsmål.

- Mye tyder på at vi kommer til å velge tilsvarende system også internasjonalt. Når systemet er installert på Bergneset står Florø for tur.

Oppgradering

EWOS er i nå ferd med å oppgradere ERP-systemet Movex i hele organisasjonen med salgsprognoser,

ordreinntak og beregninger gjennom produksjon, innkjøp og økonomiforvaltning. Rabben, som har ansvaret for denne oppgraderingen, mener arbeidet er særdeles viktig for å bedre tverrfunksjonell planlegging og rapportering.

- ForIT har et webgrensesnitt som gjør at for eksempel medarbeidere i Chile kan følge med på produksjon og lossing på alle andre produksjonssteder, sier Løken. Han legger til at webverktøyet har styrket kommunikasjon mot alle enhetene i gruppen.

- Innkjøpsavdelingen tar nå i bruk systemet slik at den kan sjekke lagerbeholdning og status på fabrikken. Trenger våre selgere historisk informasjon om tidligere leveranser, kan de sammen med kunden gå inn på weben å få nøyaktig informasjon.

Utnyttelse av produksjonsutstyr

Det er et myndighetskrav om at hvert enkelt ledd i produksjonsprosessen skal kunne spores ett steg frem og ett steg tilbake.

- Det jobbes aktivt med å etablere standardiserte løsninger på dette området, sier Rabben. - Med ForIT har vi fått et elektronisk sporingssystem på Halsa. Vi kan begrense eventuelle reklamasjoner til en liten del av kundens totalleveranse. Vi får også bedre kontroll med energiforbruket og oppetid på produksjonsutstyret. Sporingssystemet er en liten del av totaleffekten med systemet, sier Rabben, som presiserer at det viktigste aspektet har vært effektiviseringen av produksjonsprosessen med integrerte IT-systemer.

For en tid tilbake fikk EWOS en forurenset råvareleveranse. Med det nye systemet kunne selskapet raskt påvise hvilke produksjonsserier som miksen var brukt i, og hvilke kunder som hadde fått den.

- ForIT har redusert responstiden og forbedret nøyaktigheten og presisjonen. Våre to øvrige fabrikker i Norge har manuelle funksjoner med lang responstid. En manuell registrering tar 3-4 dager. Slike operasjoner er ekstremt kostbare, men med den nye løsningen vet vi nøyaktig hvor eventuelle feilpartier befinner seg i produksjonen, avslutter Ulrik Rabben.

----------

Fôrprodusent i megaklassen

EWOS-gruppen, som er en del av Cermaq-konsernet, er en av verdens største fôrprodusenter til oppdrettsnæringen med en global markedsandel på 35 prosent. Selskapet har fabrikker i Chile, Skottland, Nord-Amerika og Norge. Søsterselskapet Mainstreamgruppen er verdens nest største oppdretter, med hovedaktivitetene i Chile, Skottland og Canada. I tillegg jobber konsernet med å øke sin oppdrettsaktivitet i Norge.

EWOS-gruppen har en årlig omsetning på nærmere 4 milliarder kroner. Omlag halvparten av omsetningen kommer fra Norge, mens resten er internasjonalt fordelt.

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!