Norsk fusjonsprosess vekker internasjonal oppmerksomhet

Stadig flere selskap slår seg sammen med andre og antall fusjoner øker. Jakten på innovasjon og effektivisering er ofte drivkrefter bak. Allikevel viser en rekke studier at fusjoner er vanskelige å gjennomføre og ofte fører til utskillelse og senere salg. Da kopigigantene Konica og Minolta fusjonerte på verdensbasis var sammenslåingen så effektiv i Norge at de japanske eierne kom til Oslo for å lære. Nå kopierer både Japan og resten av Europa den norske fusjonsprosessen.

Gjennom en fusjonering skal to eller flere selskap med ulike arbeidsprosesser og kulturer slås sammen. En rask integrering av selskapenes infrastruktur er derfor helt essensielt både i forhold til selskapets leveringsdyktighet og trivsel blant ansatte. Konica og Minolta i Norge brukte bare fem uker på å samordne sine system innen økonomi, regnskap, ordrebehandling, lager, logistikk og CRM (Customer Relationship Management) da morselskapene fusjonerte. Ingen trodde det var mulig, men da det umulige likevel var gjennomført etter planen, kom japanere fra hovedkvarteret for å gratulere og lære.

- I slutten av februar 2004 fikk vi beskjed om å starte fusjoneringsarbeidet, som skulle være ferdig 1. april. Folk bare lo av oss med tanke på kompleksiteten i de ulike systemene som skulle fusjoneres. Sammen med WM-data fikk vi allikevel til en svært god og effektiv integrering. Vi var dermed klare til å starte som avtalt 1. april, forteller finansdirektør Sissel Rundblad (bildet) i Konica Minolta.

To måneder senere kom en av toppsjefene i kopi- og kontormaskinkonsernet ens ærend fra Japan for å se hvordan det umulige kunne være mulig. På verdensbasis var Norge først på plass med et fusjonert ERP-system.

- Nå er vi originalen som resten av Europa kopierer, sier Rundblad.

Effektiv gjennomføring

Før fusjonen kjørte Minolta og Konica-Høysæter ulike Microsoft Navision ERP-system. Høysæter var kunde hos WM-data, og den fusjonerte bedriften valgte å fortsette med VW-data som leverandør grunnet deres arbeidsmetodikk, erfaring og kompetanse. Sammen med daværende økonomisjef Geir Toft i Høysæter og to representanter fra WM-data fikk Rundblad i oppgave å kjøre de to versjonene sammen og oppgradere til en nyere versjon. Som følge av oppgraderingen og på tross av dystre fusjonsstatistikker opplever Konica Minolta i dag at både effektiviteten og håndtering av logistikken er betraktelig bedret.

- Vi har redusert lagerholdet med over 40 prosent, vi har redusert kostnader forbundet med serviceoppdrag, kvaliteten har økt gjennom alle arbeidsprosesser, vi har oppnådd effektivisering av salgsarbeid og vi kan nå konsentrere oss om eventuelle avvik. Tidligere stolte vi ikke på datagrunnlaget, men vi ser nå hvorledes investering i IT kan understøtte utviklingen av forretning på en riktig måte. Hele denne prosessen gjør oss mer konkurransedyktig. Jeg har aldri opplevd maken til gjeng med større fokus og vilje til å gjennomføre et prosjekt, sier finansdirektøren.

- Vi har aldri brukt så kort tid på implementering av ERP tidligere og prosjektet krevde mye av oss som leverandør, sier markedsdirektør Vigdis Austrheim i WM-data.

- Vi lyktes med å overholde tidsfrister og levere riktig kvalitet grunnet vår erfaring, spisskompetanse, metodikk og ikke minst fordi kunden tok så stort eierskap. Dette var et prosjekt hvor fallhøyden var stor og det fantes ingen vei tilbake. Dette satte store krav til oss som leverandør, vi måtte stille de riktige spørsmålene, forstå kundens arbeidsprosesser og samtidig kunne sette krav også til kunden. Du kan ikke sette ferske konsulenter på slike oppdrag, du skal ha de riktige prosjektlederne og jobbe tett med kunden. Det er nok her vår styrke ligger, men mye av æren skal nok kunden ha selv da de viste beslutningsevne og eierskap til denne endringsprosessen på en helt spesiell måte, fortsetter Austrheim.

Stor utfordring

Konica Minolta selger kopi- og multifunksjonsmaskiner til forbrukere og forhandlere.

- Til sammen hadde bedriftene 37.000 artikkelnummer og 40.000 kunder. Det var utfordrende, men i dag fungerer systemet veldig bra. Vi har blant annet gjort tilpasninger så det har blitt et svært effektivt verktøy for tilbud og ordre i vår organisasjon. I dag har også vi full kontroll på lager og logistikk, konkluderer Sissel Rundblad.

Gustav Line, ansvarlig for Microsoft Business Solutions i Norge, understreker viktigheten av ERP-system som er enkle å håndtere.

- Navision er utviklet for at kundene raskt skal kunne komme i gang og enkelt kunne tilpasse sine behov, og det er gøy å se hvordan Konica Minolta har koblet sammen og oppgradert to system på en så effektiv måte. I dag viser Navision hvilken retning Microsoft går med sine ERP system. Kundene kan forvente ytterligere forenkling og standardisering i fremtiden, sier han.

----------

Konica Minolta Business Solutions Norway AS ble etablert 1.april 2004 som et resultat av fusjonen mellom Høysæter AS og Minolta Norway AS. På verdensbasis er Konica Minolta en ledende leverandør av optikk med profesjonelle produkter innen kontormaskiner, fotometriske og radiometriske instrumenter. I Norge er Konica Minolta blant markedslederne innenfor salg av kopi, print, skann og fax-systemer. Hovedkontoret ligger i Nydalen i Oslo og bedriften har totalt 180 ansatte.

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!