SAS lander med ProMark på Kastrup, Arlanda, Gardermoen og Sola

Som en del av SAS Technical Services, tok SAS Component i bruk ProMark fra Mark Information for registrering av tid i produksjonsprosessen for flere år siden. I etterkant har SAS Technical Services valgt ProMark som de facto standard og har nå implementert løsningen på Kastrup, Arlanda, Gardermoen og Sola. - Vi kommer til å utvide bruken av systemet til andre SAS Technical Services selskaper, sier IT-Manager Lars Brenholdt i SAS Component, som har applikasjonsansvaret innen Technical Services.

Kontrakten med Mark Information er på mellom tre og fire millioner kroner med opsjoner for utvidelse.

- Samarbeidet med Mark Information har så langt vært en suksess. De har vært lydhøre for våre krav, sier Lars Brenholdt. - En egen Key Account funksjon, som har hatt ansvaret for kontakten mellom oss som kunde og dem som leverandør, er til stor glede for oss. Dette gjelder både oppdatering på teknologitrender, så vel som på nye spesifikke produktnyheter.

Optimal integrasjon

SAS Component begynte ProMark implementeringen først i København. Målet var å få et system som kunne håndtere jobbregistreringen i selskapet.

- Vi så etter en leverandør som kunne integrere vårt MPS-system med et jobbregistreringssystem. ProMark inneholdt de elementene vi var på jakt etter, og dekker våre behov fullt ut. Integrasjonen ble optimal og ga oss de besparelsene vi etterspurte, sier Brenholdt.

På spørsmål om hvor mye SAS Component og SAS Technical Services har spart på bruken av ProMark, svarer Brenholdt at beregningene er interne, men innføringen av systemet har effektivisert produksjonen og IT-driften vår betraktelig.

- Hvordan har ProMark blitt mottatt blant de ansatte i SAS Technical Services?

- De fleste mener at systemet har gitt oss en betydelig forbedring sammenlignet med de systemer som tidligere var i bruk. ProMark gir oss rapporter som viser status på prosessene til enhver tid. På Arlanda, Kastrup, Gardermoen og Sola har overgangen til det nye systemet gått stort sett smertefritt, sier Brenholdt.

Omstrukturering

I prosjekteringsfasen utarbeidet SAS Component en kravspesifikasjon mot potensielle anbydere. - Vi skulle ha data- og tidsfangst og en jobbfunksjon. (Dagens ProMark system inneholder alle disse elementene). Til sammen 5 tilbydere kjempet om kontrakten, og ProMark ble valgt fordi løsningen både var mest kostnadsmessig og at man kunne tilby multi tasking.

SAS Component er SAS´s «logistikkavdeling» med over 1.000 ansatte. I forbindelse med SAS omstrukturering er det etablert 13 selvstendige selskaper.

- Vi er i dag et selskap av SAS Technical Services, som etter hvert får navnet SAS Component. Nedbemanningen i SAS og etableringen av selvstendige enheter krever rasjonelle systemer for registrering av produksjonstid. Vår produksjonsavdeling har hatt stor nytte av systemet. Nå benytter vi standardprodukter i stedet for skreddersydde løsninger. Resultatet av det er lavere kostnader, sier Brenholdt.

Han legger til at de med det gamle manuelle systemet ikke var i stand til å finne ut hvor lang tid vi brukte på de enkelte forretningstransaksjonene.

- Som et logistikkselskap hadde vi store problemer med å dokumentere tidsforbruket. Kravet til oss var at vi skulle bli i stand til å gjøre rede for dette. Nå kan vi lage statistikker og rapporter til alle formål i systemet. Det dekker alle krav til dokumentering av tid i produksjonen som vi har i selskapet, sier Brenholdt.

Ytterligere installasjoner

SAS Technical Services har planer om å installere ProMark hos et av sine selskaper i Estland, samt utvide installasjonen på Kastrup. I SAS Technical Service er det tatt en beslutning om at ProMark skal være en de facto standard for selskapets ca 4.500 ansatte. På forskjellige lokasjoner benytter tilsammen ca 2.000 ansatte nå ProMark, og målet er at ytterligere 2.000 ansatte skal opp på løsningen. Det er planer om at ytterligere 6-700 ansatte på Kastrup skal integreres mot ProMark i løpet av relativt kort tid. I 3. kvartal står Estland for tur.

Ny Java basert versjon

IT-Manager opplyser at de nå er i ferd med å løfte opp sitt MPS-system til en ny Java-basert versjon.

- Applikasjonsmessig får vi et nytt interface for alle brukere. Det gjenstår en god del integrasjonsarbeid både for Mark og vår MPS-leverandør. Sola vil koble seg først opp mot den nye versjonen. Deretter vil hele SAS Technical Services ta i bruk samme løsning forutsatt at de velger å benytte samme MPS-system. Denne beslutningen er ennå ikke fattet, men jeg forventer at vi får også en rask avgjørelse her. På sikt er det ikke utenkelig at løsningen også vil omfatte det verdensomspennende selskapet SAS Ground Service.

SAS har i dag et oversiktelig system for registrering av tid i produksjon. Det er til stor glede for selskapets medarbeidere.

- Det betyr at veien til å benytte tidregistrering på alle medarbeidere er innen rekkevidde.

SAS har tatt i bruk flere terminaler i systemet fra Mark. Disse er koblet direkte til selskapets lokalnett (LAN).

- På serversiden benytter vi den mest avanserte clusterteknologien. Vi har en Disaster Recovery Solution, med to servere plassert på strategiske steder i Danmark. Dette gir oss en løsning med full redundans. Det vil si at om det skulle oppstå en krisesituasjon der en server faller ut, vil nedetiden for systemet være på maksimum 20 sekunder. Brukeren vil i et slikt tilfelle ikke merke noen forandring, avslutter Lars Brenholdt.

www.scandinavian.net

 www.promark.no

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!