Kremmerånd skapte suksess

- Hattelandgruppen har hatt en enestående evne til å se forretningsmuligheter der ingen ingen andre gjør det, sier professor og tidligere rektor Torger Reve ved Handelshøyskolen BI. - I utgangspunktet var det ikke noe ressursmessig grunnlag for å drive virksomheten fra Nedre Vats i Nord-Rogaland. Selskapet har hatt en utpreget kremmerånd og er spesialist på kunnskapsbasert vekst, mener Reve.

- Jeg startet virksomheten i 1971 den gang jeg gikk på gymnaset. Jeg var sønn av en kjøpmann. Med tre generasjoner kjøpmenn lå handel i genene. Resten får du med morsmelka og oppveksten, sier gründer Jakob Hatteland.

Trond Schieldrop

RamBase er et biprodukt til det Hatteland startet med på 70-tallet. I begynnelsen var de pionerer innen netthandel av komponenter, og drev denne så langt at de til slutt solgte virksomheten med stor fortjeneste.

- Så danner de et nytt selskap, som vi på fagspråket kaller for et seriegründerselskap, sier Reve. - Du raffinerer hele tiden virksomheten med nye ideer som utvikles til nye selskaper. Det er ikke utenkelig at deler av virksomheten til Hatteland blir solgt til et internasjonalt selskap med stor fortjeneste om noen år.

I dag er det kun tre, fire norske selskaper som har oppnådd suksess med tilsvarende forretningskonsept.

- Hatteland arbeider innenfor et segment hvor konkurrentene er store internasjonale selskaper, som Oracle og SAP med enorm ressursbase i bunn, sier BI-professoren.

- Selskapet ser nye forretningskonsepter og utnytter enhver mulighet i markedet som et konkurransefortrinn. Dette brukes bevisst til å utvikle selskapet videre med suksess, legger han til.

Konkurransedyktig system

Reve mener at norske bedrifter med en slik gründerholdning ikke behøver å outsource virksomheten for å oppnå suksess.

- Eiere ser forretningsmuligheter der andre store selskaper ikke gjør det. Hatteland startet med innkjøp av datakomponenter. Nå har de systemer som

fasiliteter handel. Selskapet har utviklet et konkurransedyktig system for internasjonal handel hvor veksten er formidabel, sier Reve. - Så kan vi lure på hvor lenge en slik ide kan støttes av et lite lokalt selskap. Skulle de ikke klare det, er det bare å se seg om etter en internasjonal partner som er villig til å kjøpe dem ut med flere hundre millioner kroner i fortjeneste.

Kunnskapsbasert vekst

Dersom Hatteland ikke oppnår suksess med RamBase Internet Client - noe Reve tror de klarer - er han overbevist om at de klarer å utvikle andre IT-baserte systemer i verdensklassen.

- De har knyttet til seg dyktige medarbeidere med riktig stayerånd. Produktet som lanseres nå er summen av det selskapet har oppnådd siden det ble etablert i 1971, sier Reve, som mener selskapet er spesialist på kunnskapsbasert vekst.

- Jakob Hatteland startet virksomheten i en låve og installerte to datamaskiner i gjødselskjelleren hvor han etter hvert bygget opp en levedyktig virksomhet. I stedet for å se seg om etter arbeid i et stort IT-selskap, har han gjort Nedre Vats til en av de største arbeidsplassene i Nord-Rogaland.

Suksessfaktor

Suksessfaktoren til Hatteland har i alle år vært hardt arbeid og en grunnleggende teknisk interesse for avanserte IT-produkter.

Det går ikke an å snakke om RamBase uten å se på distribusjonsvirksomheten da Jakob Hatteland Computer (JHC) startet som en avdeling i Jakob Hatteland Electronics (JHE). Uten JHE ville JHC og RamBase aldri sett dagens lys.

- Jeg startet virksomheten i 1971 den gang jeg gikk på gymnaset. Jeg var sønn av en kjøpmann. Med tre generasjoner kjøpmenn lå handel i genene. Resten får du med morsmelka og oppveksten, sier gründer Jakob Hatteland.

- Siden salg var min sterke side satset jeg på komponenter, legger han til.

JHE ble etablert på salg og import av elektroniske komponenter som motstander, kondensatorer og transistorer. I begynnelsen var hovedkundene privatpersoner, radioverksteder og skoler. De første årene var økonomien skral, og først etter seks år hadde han råd til å kjøpe en bil.

- Helt frem til jeg solgte komponentvirksomheten, var det en kamp om å få tilstrekkelig med finansiering, sier Hatteland.

Avanserte komponenter fra NEC

I 1975 ble Ingvar Hognaland ansatt i selskapet. I følge Hatteland er han hovedgrunnen til selskapets suksess. Hans interesse for elektronikk og matematikk var en forutsetning for utviklingen av selskapets produkter. Samme år fikk JHE sitt første agentur. Det var NEC - Nippon Electric Co - Japans desidert største komponentprodusent. Litt senere begynte Hognaland å bygge selskapets første datamaskin basert på én 8080 microcomputer og minnebrikker fra NEC. Den hadde kun to terminaler som ble brukt vekselvis, og kun ett faktureringsprogram som summerte postene og skrev ut fakturaene.

- I 1976 var vi seks ansatte og det ble bygget en ny maskin som besto av to 8080 mikrocomputere. NEC hadde noen av de mest avanserte komponenter i verden med høy ytelse og kvalitet. Vi var eksempelvis blant de første i Europa som tok i bruk fargeskjermer, sier Hatteland.

Første versjon av RamBase

I 1980 fikk Hatteland agenturet til Philips og ble dermed én av flere distributører i Norge. Et par år etterpå overtok man Texas Instruments agenturet hvor det også var flere distributører i Norge.

- Texas Instruments var på denne tiden den største globale aktøren mens Philips var størst i Europa. Med NEC, som den største aktøren i Japan, hadde vi et betydelig produktutvalg. På grunn av den store veksten måtte vi ha et fleksibelt system som med tilstrekkelig hastighet og ytelse. I 1982 ble datamaskinen bygget ut til 128 stk. Z80 prosessorer med S-ram som minne. Her ble den første versjonen av RamBase født, minnes Hatteland.

Full sporbarhet

Philips bestemte seg for å rasjonalisere distribusjonen i 1990 ved å slippe distributørene fri i Norden. De ønsket å satse på 3-4 distributører hvorav de to mest sannsynlige var Arrow og Avnet.

- I og med at vi var en av de minste Philipsdistributørene måtte vi bli en av de tre største i Norden. Vi foretok oppkjøp i Sverige, Danmark, Finland og etter hvert Baltikum. Kravene til computerkraft ble større og Hognaland konstruerte den første virkelige RamBase som ble idriftsatt i 1992. I startfasen hadde vi bl.a. problemer med feil antall på lager. Vi løste dette ved å innføre identifikasjonsnummer på alle innkomne leveranser. På den måten fikk vi et selvkorrigerende lager og knytning mellom vareinngang, kundeordre og bestilling hos leverandør. Resultatet var at vi var blant de første selskapene i Europa som ble godkjent til å håndtere T1 (Ufortollet EU) og T2 (Fortollet EU) i samme lager. Vi kunne ha et felles lager for hele Norden og kjøre sanntid når våre konkurrenter kjørte batch. Vi fikk full sporbarhet og knytningene gjorde at alle prosesser kunne automatiseres. RamBase ble ikke bare et ERP-system men i like stor grad et ledelsesverktøy.

Arrow som medspiller

I 1995 ble Hatteland alliansepartner med Sonepar (SEI). Under selskapets 25-års jubileum i 1995 ble RamBase foretrukket på grunn av systemets overlegenhet på alle områder. Først ble det installert i Spania, Portugal, Nederland, Belgia, Sveits, Østerrike, Frankrike og til slutt i Tyskland i 1998.

- SEI-selskapene kunne benytte sine lagre i alle land samtidig som sentraliseringsprosessen startet i Tyskland. RamBase hjalp oss å øke markedsandelen for JHE i Norden. Fra å ha vært den minste av 50 -100 distributører i Norden ble vi en av de største som i dag er tilbake. Sonepar startet forhandlinger om salg av SEI selskapene til Avnet. Derfor valgte vi å gå ut av alliansen. Kort etter ble både SEI og Marshall Industries solgt til Avnet. De hadde allerede innført SAP i hele organisasjonen og bestemte derfor at SEI også skulle innføre samme system, sier Hatteland.

I og med at de gikk ut av alliansen, sto de fritt til å forhandle med hvem de ville.

- Jeg solgte JHE til min verste konkurrent Arrow. Selskapet hadde den gang liten tro på RamBase systemet, men de var svært imponert over resultatet vi hadde oppnådd. De gikk derfor med på å fortsette med RamBase i en overgangsperiode. Etter hvert bestemte de seg for å implementere RamBase i sine øvrige komponentvirksomheter i Norden.

Arrow sendte flere av de største konsulentselskaper, som Arthur Andersen, PWC, KPMG, Ernst & Young og en senioringeniør fra Intel til Nedre Vats for å gjennomgå hardware konstruksjonen i RamBase.

- Vi bygde derfor fjellhallen for å oppfylle alle kravene som konsulentene hadde satt. Resultatet var en kontrakt på 250 millioner kroner på å implementere de andre Arrow selskapene i Nord-Europa.

RamBase med Internet klient

I 2002 redesignet Hatteland hardwaren i RamBasen for å øke hastigheten og kapasiteten etter hvert som behovet fra Arrow og andre selskaper økte.

- I dag har vi tre maskiner; én på 6.480 og to 1.440, med totalt 9.360 prosessorer. I tillegg til full backup slik at vi tilsammen har 18.722 prosessorer i drift. Vår maskinpark tilsvarer nærmere 5.000 av dagens PC´er. Skulle vi få fart på salget av RamBasen måtte vi tilpasse oss Microsoft og Internett. Derfor bestemte vi oss for å utvikle den nye Internet klienten som ble lansert nå i november, forklarer Jakob Hatteland.

Fordobling av omsetningen

I år 2000 hadde Hatteland en omsetning på 1,4 milliarder kroner. Etter at komponentvirksomheten ble solgt, sank omsetningen til 200 millioner. Nå er den på 1,2 milliarder.

- Jeg er meget positiv til selskapets fremtid. På displaysiden gjør vi det meget bra og fremtidsutsiktene ser lyse ut. På AutoStore har vi et ferdigutviklet produkt som lanseres til neste år. RamBase er vårt mest avanserte og komplekse produkt. Og når Olaf-Magnus Olsen får sving på salget, er jeg overbevist om at det blir fart på sakene, sier Jakob Hatteland, som ikke ser bort fra at omsetningen kan bli doblet i løpet av ett år eller to.

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!