Styrker posisjonen i ERP-markedet

Det går som det griner for IFS Norge. Første halvår i år fikk selskapet en vekst på 20 prosent på topp- og bunnlinje sammenliknet med 2004. - Det er en tilfredsstillende utvikling, konstaterer administrerende direktør Glenn Arnesen.

Trond Schieldrop

Kontrakten med Wilhelmsen Maritime Services (WMS) var en av de største avtalene IFS Norge inngikk i fjor. IFS Applications skal i første omgang rulles ut i 31 land hvor WMS er representert på basis av løsningen som skal driftes fra Norge.

- Etter at kontrakten ble signert og prosjektet idriftsatt kjøpte Wilhelmsen Unitor. Det nye selskapet konsoliderer nå forretningsplanene og harmoniserer og standardiserer forretningsprosesser og IT-plattform, opplyser Glenn Arnesen. Han legger til at kontraktene med Bertel O. Steen, Rosenberg Verft i Stavanger, Jotun, NRK og e-verksbransjen er med på å styrke selskapets posisjon i ERP-markedet.

Positive fremtidsutsikter

Den norske IFS-direktøren er optimistisk til selskapets utvikling den neste 2 til 4 årene.

- Vi har et nært samarbeid med strategiske teknologipartnere som ErgoGroup og Accenture, i tillegg til markeds- og kompetanseorienterte partnere. Vi skal skape et marked for IFS-baserte konsulenttjenester utenfor vår egen forretning på mellom 75 og 100 millioner kroner årlig. I dag har IFS Norge ca 160 konsulenter. Med våre partneres ressurspooler betyr det at vi nærmer oss ca 250 ERP-konsulenter med IFS-kompetanse i markedet, noe som er viktig for vår videre vekst.

Svenske IFS er representert i over 40 land. Konsernet har investert over 1 milliard svenske kroner for å bli en global aktør.

- Vi jobber i syv hovedmarkeder/ bransjer; fra forsvar til energi. Det er en bevisst satsning å ikke spre seg for bredt i det vertikale industrialiserte markedet, sier Arnesen.

Selskapets strategi er å kapre kunder fra konkurrenter som eksempelvis SAP og Oracle.

- Vi beveger oss fra midtmarkedssegmentet og mot de 500 største offentlige og private virksomhetene. På tross av ett skiftende marked har IFS Norge de siste fem årene hatt tilfredsstillende lønnsomhet. Med bl.a. Wilhelmsen på laget har vi sikret oss stor beskjeftigelse i konsulentapparatet, sier Arnesen.

Verdensomspennende «Maritim Superstore»

WMS skal skape en verdensomspennende Maritim Superstore. Ett av de siste grepene for å oppfylle ambisjonen, er som nevnt oppkjøpet av børsnoterte Unitor. Et annet er utrulling av forretningssystemet IFS, som skal binde sammen det meste av den globale forretningen. Wilh. Wilhelmsen ASA er et av Norges mest velrenommerte rederier, anerkjent både for sin verdensomspennende biltransport og for sitt gode omdømme etter rederiets håndtering av ulykker, båtflyktninger og andre utfordringer. Mindre kjent for allmennheten er at selskapet er et av verdens største maritime serviceselskaper. Denne satsingen står nå på tre ben. I tillegg til Unitor er det ship managementselskapet Barber International og skipsagenturkjeden Barwil Agencies.

Barwils forretning er både lokal og internasjonalt forankret. Agenturkjeden har kontorer i hele 65 land med i alt 2.750 ansatte. I hver enkelt havn er det lokale behov som skal løses. Oppgaven er å være en mellommann mellom lasteeier, havn, myndigheter i forbindelse med skipsanløp. Agenten påser at alt arbeid knyttet til lasting og lossing av last skjer i henhold til plan, inklusive pengeforvaltning, fakturering, sluttregnskap og oppgjør. Barwils kunde er lasteeieren, som igjen leier skipet fra skipsrederen. Selskapet var avhengig av en global skalerbar løsning, som kunne integreres mot operasjonssystemet Voss og som kunne leveres innenfor angitte tidsrammer, og er nå kommet langt i den globale utrullingen av IFS Applications.

Barwil kaller IFS-prosjektet for «One Truth». Regnskapssystemet tilfredsstiller både globale og lokale behov. Det er lagt opp til en global kontoplan, som igjen tilpasses nasjonal regnskapspraksis. Hvert agentkontor jobber med sin egen IFS-løsning, som igjen er knyttet opp til en global standard.

- Barwils plan er å rulle ut IFS Financials i 27 land, som står for cirka 80 prosent av selskapets inntektsstrøm. Så langt er løsningen implementert i Spania, Gibraltar, Portugal og Bahrain. Toppen i prosjektet vil være vinteren 2006, hvor det på det meste vil skje tre implementeringsprosjekter parallelt. I løpet av 2006 skal Barwil ha fullført innføringen av IFS Applications, opplyser Arnesen.

Unitor er også IFS-kunde. Selskapet tok i bruk løsningen i 1998 og gjennomførte en større oppgradering i 2003.

Tøff investeringsplan

Veksttakten for IFS Norge går så det suser, mens den internasjonale virksomheten har slitt i motbakke i mange år. Nå begynner det å løsne også her.

- På slutten av 90-tallet tok konsernledelsen i Sverige en beslutning om å bli en global aktør. Det ble utarbeidet en tøff investeringsplan som forutsatte en knallhard kursendring. Terroranslaget mot USA 11. september 2002 stoppet veksten i markedet noe som var en strek i regningen i forhold til forretningsplanene til tidligere konsernledelse. På tross av dette har IFS kapret stadig nye kunder og sammen med knallhard kostnadsstyring har det bidratt til en stadig mer positiv bunnlinje.

Den norske IFS-virksomheten er fortsatt blant den best drevne.

- Men både Sverige og England begynner å puste oss i nakken. Det er en positiv utvikling for hele konsernet, mener Arnesen.

Utfordringene det siste året har vært å nyttiggjøre oss av den nordiske kompetansen i bygging av de andre markedene.

- Her er vi langt fremme. Vi har bl.a. et stort prosjekt i Libya med den statlige energigiganten, som har kjøpt applikasjonsløsninger fra oss i størrelsesorden 120-130 millioner kroner. Til sammen 8 personer har vært i Libya i over ett år. Vi er også tungt inne l leveransene av et ERP-system til Finnair. Det er bevisst satsing fra vår konsernledelse at våre 900 nordiske medarbeidere skal være med på oppbyggingen av kompetanse i de andre IFS-organisasjonene.

Kontrakten med Rosenberg Verft i Stavanger var viktig for å komme sterkere inn i verftsbransjen.

- Kontrakten kom i en periode med høy oljepris og høyt aktivitetsnivå. Vi har fått forespørsel fra flere andre verft som ser nødvendigheten av å modernisere sine forretningssystemer.

Internasjonal bilbransje

IFS har i inneværende kapret mer enn 8 nye kontrakter med internasjonal bilbransje. - I Norge er det full gass med Bertel O. Steen hvor vi erstatter en skreddersydd IT-løsning som har blitt utviklet i snart 20 år. Vårt nye forretningssystem dekker alt fra importleddet, forhandlere og verksteddrift, sier Arnesen.

Bertel O. Steen valgte IFS etter en totalvurdering der gode løsninger sammen med et godt fundert forprosjekt og en god forståelse av selskapets kultur var utslagsgivende. Bilkonsernet er Norges nest største bilimportør, har landets nest største kjede av bilforhandlere og den største kjeden av frittstående verksteder. IFS Applications er ment å gi selskapet en merverdi utover rene, systemmessige fordeler. Først og fremst blir de interne prosessene samkjørt. I de 30 årene selskapet har hatt IT-støtte, har hvert bilmerke hatt egne systemer. Ettersom forhandlerne ofte representerer flere merker var det langt fra optimalt. Frem til 2007 skal Bertel O. Steen gjennom en omfattende revitalisering, både teknisk og organisatorisk. Nytt ERP-system er en viktig del av denne prosessen.

- Selskapet står foran endringer som forutsetter støtte i et system som er tilpasset dagens måte å gjøre forretninger på. Kostnadene med å videreutvikle eksisterende egenutviklet system til å møte de nye kravene, ville blitt skyhøye uforholdsmessig store. Derfor valgte de standardløsning IFS Applications. De har også valgt å implementere bransjeløsningen «IFS Applications for Automotive» som vil støtte selskapets prosesser innenfor CRM, salg, verkstedstyring, logistikk og økonomi for både bilimportør- og forhandlerleddet, opplyser Arnesen.

IT-støtte til HR-prosesser

Med Jotun-kontrakten har IFS Norge beveget seg over mot prosessindustrien. Ifølge Arnesen registrerer de dessuten at markedet har behov for kundenære prosesser som ikke er transaksjonsstyrt, eksempelvis Strategisk HR (Human Resources). Ett eksempel er NRK, som setter kompetanse som forutsetning for at de fortsatt skal være landets ledende mediebedrift. Et sentralt verktøy i dette arbeidet er IFS HR, som i tillegg til å dekke tradisjonelle, personaladministrative oppgaver, støtter det strategiske HR-arbeidet i konsernet. For NRK er det viktig at prosjektene eller programkonseptene etableres med mennesker som har riktig kunnskap, kompetanse og egenskaper som gjør at programmene har potensial til å bli en suksess. Med tilsammen 3.500 egne medarbeidere og samarbeid med en rekke kreative mennesker med ulike tilknytningsformer til NRK, sier det seg selv at det kreves ikke så rent lite systematikk.

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!