Nytt sporbarhetssystem reduserer produksjonsfeil

Juiceprodusenten NEN-Produkter i Fredrikstad strømlinjeformer produksjonen med nytt sporbarhetssystem fra Checkpoint Meto. - Vi har fått et verktøy som ivaretar alle operasjoner helt fra inntak av råvarer til produksjon og varelager, sier driftssjef Jørgen Hylin.

Trond Schieldrop

Fredrikstadbedriften har et uttalt mål å være en av de ledende juiceprodusentene i Norge. NEN-Produkter AS sysselsetter 20 personer i produksjon og administrasjon, og har en årlig omsetning på 100 millioner kroner.

- For oss er rasjonell produksjon og effektive logistikkløsninger og sporbarhetssystemer ensbetydende med suksess, sier driftssjef Jørgen Hylin.

Juiceråvarene kommer fra 4 store internasjonale citrusleverandørene i Brasil med lager i Belgia og Nederland. Hver uke anløper et skip med inntil 75 tonn citrus til Fredrikstad. Råvarene kjøres med en bil til fabrikken hvor de losses over i egne silotanker. Hver uke håndterer bedriften inntil 75 tonn med konsentrat, som mikses etter egne resepter. Deretter blir den temperaturbehandlet før den går til tapping.

- Temperatur og aseptisk pakkemetode gjør juicen langtidsholdbar. Det er ingen tilsetningsstoffer i våre produkter. Mesteparten av produksjonen skjer lukket og automatisk helt til juicen er på lager. Den manuelle behandlingen består i å mate på med emballasje og foreta fysiske prøver, sier Hylin.

Tre tappelinjer

Det er tre tappelinjer i fabrikken, der man har mulighet til å produsere 0,5 - 1,5 liters Tetra Brik / Tetra Prisma. Fra varebehandling til tapping i egne tappemaskiner og ut på kartongbaner med maskiner for håndtering av korker, påmontering av krypeplast, pakking i papptrau m.m., benyttes forskjellige transportutstyr.

- Vi har en egen palleteringsrobot som palleterer produktene. Det er til sammen to palleteringslinjer. Nå er vi i ferd med å installere den tredje, forteller driftssjefen, og legger til at bedriften i løpet av en dag produserer ca 150.000 liter juice. På lageret er det ca 2.000 pallplasser med 70 graders fylling til enhver tid.

Elektronisk logging av data

NEN har valgt et elektronisk sporbarhetssystem som logger alle data elektronisk. Oppstår det en produksjonsfeil er det enkelt å få et historisk overblikk over forløpet. EUs sporbarhetskrav, som Norge må følge, ligger i bunn for valg av Checkpoint Metos løsning.

- Det skal være full sporbarhet av matvarer og næringsmidler fra krybbe til bord. Årsaken er de mange utbruddene av munn og klovsyke i EU-området. Nå kan ethvert sykdomsutbrudd spores tilbake på en enkel måte, sier Business Manager Pål Fossum i Checkpoint Meto. Han legger til at det ikke er krav om å innføre elektronisk sporbarhet, men det forenkler feillokaliseringen hvis noe uforutsett skjer. NEN-produkter kan nå tilbakekalle varene enklere og rimeligere enn tidligere.

BRC-sertifisert

I april i fjor ble NEN-produkter BRC-sertifisert (British Retail Consortium) på høyere nivå. BRC er en internasjonal standard som har fokus på trygg, sikker og kundeorientert næringsmiddel produksjon.

- Vi var den første juiceprodusenten i Norge som ble BRC-sertifisert, sier Hylin, som forteller at BRC-standarden setter helt konkrete og absolutte krav både til sporbarheten i seg selv og at denne testes regelmessig. Den krever også at produsenten utfører regelmessige tilbakekallingsøvelser. Den elektroniske sporbarheten er nøkkelen for at dette skal fungere raskt og sikkert.

Alle råvarer som kommer inn til NEN-produkter registrer-es med et unikt nummer - enten med en strekkode eller ved manuell inntasting i datasystemet. Operatørene registrer så disse unike numrene ved produksjon slik at det er mulig å vite hvor de ulike batchnumrene er brukt.

Jevnlige prøver

Bedriften tar jevnlige prøver av råvarer når disse ankommer fabrikk: smak, lukt, temperatur, mugg og gjær. Når prøvene på dato og klokkeslett er tatt, loggføres opplysningene elektronisk. Slik blir også produksjonsloggene registrert. Dette danner grunnlag for informasjonen som legges inn på etikettene (innhold, batchnummer m.m). Hver enkelt pall har sin egen unike kode som refererer til en produksjonsserie med dato og klokkeslett.

- Når pallen er ferdig pakket, går den inn på et lukket lager i påvente av de mikrobiologiske laboratorieprøvene. Hvis truckføreren skanner feil pall vil han få beskjed om at den er låst. Han kan dermed ikke utlevere den fra lager. Den frigis kun når prøvene er i orden. Alt dette er integrert mot NEN-Produkters ERP-system Visma, sier Hylin. - Slik er det lett å spore aktuelle paller til enkelt kunder siden de er registrert på ordrene i Visma. I en tilbakekallingsøvelse i januar gikk det kun 30 min fra vi fikk en henvendelse om at noe var galt til vi hadde sperret produktet i alle landets butikker!

Nøye kontroll

- Hvordan ser de ansatte på innføringen av det nye sporbarhetssystemet og bruk av håndterminaler?

- Det har tatt kort tid å sette seg inn i bruken av verktøyet. Brukerterskelen er lav og tilbakemeldingene fra våre ansatte er positiv, sier Hylin. - Strekkodene leses automatisk inn i systemet, mens manuelle opplysninger om innhold og leverandør tastes inn i systemet. Våre operatører benytter håndterminaler ved håndtering av paller. Det er en egen identitet på etiketten som er knyttet opp mot produksjonsdata og batchnummer.

- Dersom det oppdages feil på varene når de ankommer sluttkunde, kan man spore opp de historiske dataene elektronisk, sier Fossum. - Den elektroniske informasjonen er et nyttig verktøy i å lokalisere årsakene til feil. Resultatet er mindre reklamasjon og svinn.

- Et slikt system kan på sikt forenkle varetellingen, men så lenge kommunikasjonen med ERP-systemet Visma ikke fungerer optimalt, har vil liten glede av en slik løsning, sier Hylin.

Effektivt analyseverktøy

På spørsmål om begrensing av skadeomfanget ved uforutsette hendelser var årsaken til at NEN-Produkter gikk til anskaffelse av elektronisk sporbarhet, svarer produksjonssjef Jørgen Hylin: - Det var en av årsakene, men det er flere gode grunner til å velge et slikt system. Tidligere benyttet vi et manuelt papirbasert system hvor det ble logget inn forskjellige papirutgaver arkivert på forskjellige plasser i systemet. Når vi valgte den elektroniske versjonen ble det gamle systemet automatisk revidert. Det letter ikke bare tilbakekalling av feilproduserte varer, men gir en god oversikt over avvik under den daglige produksjonen. Vi har fått et effektivt analyseverktøy som gjør at vi kan forbedre produksjonen maksimalt.

Rask implementering

NEN-produkter startet prosessen med utskifting av det manuelle papirbaserte systemet med elektronisk sporbarhet våren 2003. Det var tre anbydere som kjempet om oppdraget med ulik tilnærmingsmetode for å løse sporbarhetsproblematikken.

- Checkpoint Meto hadde et system skreddersydd for vår produksjon, mens de andre hadde kun pakkeløsninger med delmoduler som ville kostet enormt mye å utvide. De kunne dessuten tilby en åpen plattformløsning til en langt lavere pris enn konkurrentene. I løpet av seks måneder var systemet i full drift. Produktene merkes i produksjonen med sporbarhetsdata i merkesystemet, sier Hylin, og legger til at de ønsket et tilleggssystem hvor hver pall ble registrert inn mot lager og ut på ordre.

- Det ble installert et trådløst W-LAN-løsning for å løse dette problemet, sier Hylin. Han legger til at selskapet kom raskt i gang med selve loggingen av produksjonsdataene.

Fra råvare til ordre

- Følger sporbarhetssystemet varene helt frem til butikkhyllene?

- Vårt system kan spores fra råvare til ordre. Vi har ikke ansvar for den videre sporbarheten. Vi vurderer å ta i bruk elektronisk pakkseddel, som vil ivareta dette på en bedre måte, sier Hylin, som opplyser at det er store forskjeller på hvordan varehandelen løser dette problemet.

- Nylig gjennomførte vi en sporingstest mot Norgesgruppen. Vi kom raskt opp med riktig data, men sporbarheten stoppet ut hos grossist. Transportører, grossister, butikker og supermarked lever i hver sin sporbarhetsverden. Flere leverandører ønsker å sy sammen sine systemer, men frykter å legge konfidensiell informasjon inn på en felles database. Hvem skal ha tilgang til informasjonen og hvor lenge skal den ligge der?

- Det er ingenting i veien for at NEN kan linke systemet opp mot for eksempel Norgesgruppen, sier Fossum. - Det er kun snakk om en integrasjonsoppgave. Får vi forespørsel fra en kunde som ønsker å linke det sammen, er vi selvsagt villig til å ta den videre diskusjonen med de som har levert ERP-systemet.

Forbedringspotensial

På spørsmål om NEN-Produkter har planer om slike tiltak, svarer Hylin at de er villige til å innlede samarbeid med Norgesgruppen for å løse slike integrasjonsproblemer.

- Ut fra det jeg kjenner til har ikke Norgesgruppen et ferdig oppsatt sporbarhetssystem, sier Fossum. - De har eksterne krav mot sine leverandører, som går på dokumentasjon av opprinnelse og sporbarhet. Ansvaret slettes ved overgangen fra aktør til aktør. Her er det et betydelig forbedringspotensial.

- Er ikke et system som følger varen fra A til Å det beste for alle parter?

- Helt klart, sier Fossum. - Det finnes løsninger hvor kunder kan abonnere og legge inn informasjonen på nett. Det hele er bundet sammen med en overliggende bærer. Oppdages det en feil kan en butikk med autorisasjon gå inn på nettet å finne ut hvor varepartiet kommer fra. Fossum legger til at Trace Tracker har utviklet et slikt sømløst system.

Rasjonaliseringsgevinst

- Hvor stor har rasjonaliseringseffekten vært for NEN-Produkter ved å ha gått bort fra manuelle papirrutiner til bruk av sporbarhetssystemet?

- Systemet har ikke resultert i nedbemanning av personell. Vi har imidlertid fått et verktøy som fanger opp og analyserer avvik på en optimal måte. Resultatet er mindre svinn. Før vi idriftsatte sporbarhetssystemet var omfanget av svinn og feil for høyt. Ved hjelp av et enkelt loggsystem som forenkler analysemetoden, kan vi definere problemene på en enklere måte og utbedre feilene der og da, sier Hylin.

De siste 2-3 årene er reklamasjonene hos NEN-Produkter redusert fra 30 til 15 enheter i året.

- Med en årlig produksjon på 20 millioner juice-pakker, ligger vi nå godt under det som er normalt for en produksjonsbedrift av vår størrelse.

Oppegående sporbarhetssystem

I dag registrerer NEN-Produkter råvarene manuelt og elektronisk.

- Kommer dere til å forlange at underleverandører skaffer seg et oppegående sporbarhetssystem, slik at dere slipper manuell innregistrering av råstoff?

- Våre underleverandører må ha et oppegående sporbarhetssystem. Det hender at vi har leverandører som ikke klarer å oppfylle disse vilkårene, og da iverksetter vi spesielle interne og eksterne laboratorieprøver for å sikre oss at produktet er i orden. Men det er en fordyrende operasjon, medgir han avslutningsvis.

 www.checkpointmeto.no

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!