Ny ERP pakkeløsning til fast pris

- Med SAP-løsning fra Bouvet oppnår man raskere gevinster: økt lønnsomhet, styrket konkurranseevne og bedre service overfor kundene i alle ledd. Ganske enkelt fordi pakkeløsningen kan implementeres raskt, trygt og effektivt - til fast pris. Dette er spesielt gledelig for SMB-bedrifter som vurderer nytt system for å understøtte forretningsprosessene, hevder Terje Granum, som leder SAP-teamet i Bouvet.

Bouvet er SAP Service- og Educationpartner, og leverer SAPs nye pakkeløsning som skal passe til alle typer bedrifter og bransjer.

Pakkeløsningen fra SAP ble lansert på tampen av fjoråret, og er utviklet for å kunne levere ERP-løsninger raskere og rimeligere til redusert risiko. Implementeringstiden kan komme helt ned i 2 til 3 måneder.

Fokus på organisasjonen som skal bruke løsningen

- Bouvets ambisjon er å være det mest troverdige konsulentselskapet med de mest fornøyde kundene og medarbeiderne i Norge. Denne ambisjonen er nedfelt i hele organisasjonen, og vi lever etter den hver dag, sier Terje Granum som er ansvarlig for selskapets SAP-satsing.

Pakkeløsningen fra SAP dekker prosesser som er felles for de fleste bedrifter. Det er imidlertid for enkelt å si at alle er like og trenger det samme.

- Vi har brukt våre erfaringer med pakkeløsningen til å løfte den ytterligere noen hakk. Bouvet er blant annet opptatt av å ha et mer helhetlig syn på prosjektets suksessfaktorer enn de rent tekniske. Organisasjonen skal motta løsningen, og brukerne skal beherske den, sier Granum, og legger til at løsningen skal støtte bedriftens naturlige arbeidsprosesser og bidra til at prosjektet kan fokusere mer på prosesser og opplæring enn på ren konfigurering av løsningen. Han påpeker også at det skal være trygt og lønnsomt å velge pakkeløsningen, og underbygger dette med at Bouvet tilbyr prosjektet til fast pris og at de er trygge på hva de gjør.

- Dette gir kundene trygghet samtidig med at de vil oppleve et hurtig og effektivt prosjekt, basert på ferdig konfigurering og utprøvd metode.

Velg nøkkelferdige forretningsprosesser etter behov

Bouvets SAP-løsning dekker de fleste bedrifters behov: Økonomi (finansregnskap, internregnskap og rapportering), Lønn/Personal (personaladministrasjon), Logistikk (innkjøp, lager, produksjon, transport, salg og service), Støttefunksjoner (Prosjektledelse, kvalitetssikring og forvaltning) og Fellesfunksjoner (Reiseadministrasjon). Hovedområdene økonomi, logistikk og lønn/personal inkluderer ifølge Granum en rekke prosesser (scenarier) klare til bruk.

----------

Viktige suksessfaktorer

Sett av tid til opplæring

Brukerne i bedriften skal kunne ta i bruk systemet på en effektiv måte. Aktive roller i både prosjektet og i opplæringen gir kunnskap om løsningen og forretningsprosessene som støttes.

Bidra i konverteringsfasen

For å få til en god konvertering av data fra det gamle systemet over til SAP er det viktig at representanter for bedriften deltar for å kvalitetssikre og velge hvilke data som skal flyttes.

Jobb smart med forretningsprosessene

For å ha full gevinst av den ferdige konfigureringen må forretningsprosessene utføres i tråd med måten systemet er satt opp på. Dette er gjennomarbeidede og effektive prosesser hvor de fleste kjenner seg igjen. I noen tilfeller kan dette innebære at bedriften må tilpasse sin måte å arbeide på.

www.logistikk-ledelse.no © 2006

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!