Omstruktureringen begynner å bære frukter

Omstruktureringstiltakene som Intentia satte i gang i 2004 begynner å bære frukter. - De siste tolv månedene har konsernets inntjeningsevne økt, og det norske selskapet har bidratt sterkt til denne utviklingen. sier adm. direktør Einar Broch i Intentia Norge AS.

Trond Schieldrop

I 2004 var Intentiakonsernets omsetning på ca 3 milliarder svenske kroner med et resultat på minus 275 millioner. I følge Einar Broch skulle man i fjor bevise at tiltakene som ble igangsatt i 2004 begynte å gi effekter. Resultatet ble en flat omsetningsutvikling med 500 færre medarbeidere, mens driftsresultatet økte til 83 millioner svenske kroner.

- Vi har vært gjennom en tøff restruktureringsfase. Intentia Norge hadde i 2003 et resultat på minus 55 millioner. Vi har snudd denne utviklingen til en positiv resultatmargin på 10 prosent, sier Broch, som er stolt over det arbeidet medarbeidere har bidratt med i denne prosessen. - Det har vært en tøff jobb med mye hardt arbeid for å få på plass en strømlinjeformet organisasjon. Det er god lagånd og grundig forretningsforståelse blant våre medarbeidere.

Intentia er nå i ferd med å gjennomføre en rekrutteringsprosess av nye konsulenter innenfor deres definerte satsningsområder. Blant annet trenger selskapet flere systemkonsulenter på JAVA-området.

Input til tradisjonelle ERP-systemer

Alle ERP-leverandører hevder at de har de beste forretningskritiske systemer. Intentia er ikke noe unntak.

- Vi har bred og dyp funksjonalitet i Movex. Det er viktig å tilføre «Best of Breed»-løsninger som en input til tradisjonelle ERP-systemer. Kravet til gode sporingssystemer har vokst spesielt i forbindelse med de siste måneders hendelser innen næringsmiddelindustrien. Intentia Norge har utviklet sporingssystemet Trace Engine. Systemet er integrert mot Movex og kan fange data fra andre ERP og industrikomponenter.

Globalt kompetansesenter

Trace Engine vekker i følge Broch stor internasjonal oppmerksom.

- Vi har etablert et globalt kompetansesenter i Sandnes. Derfra eksporterer vi vår sporingskompetanse til andre deler av Norge. Et annet eksempel på et spisset område er «Cross-Sales Analyzer» som er et spesial analyseverktøy for kjøpsmønsteranalyse. Her kan vi fange opp effekter i forbindelse med kampanjer, vareplasseringer og kjøpsprosesser i løpet av timer, uker, måneder og sesonger. Systemet har en åpen plattform og kan også knyttes til andre ERP-systemer i tillegg til Movex.

Fusjonsprosessen tar form

Fusjonsprosessen med Lawson går sin gang, og man trenger nå bare godkjennelse av regnskapstallene og fusjonspapirene på Nasdaq før prosessen er i mål.

- Årsaken til at det trekker ut i tid er at selskapene de siste tre årene har operert med forskjellige regnskapsprinsipper. Når disse papirene er i orden vil styrene og generalforsamlingene i de respektive selskapene godkjenne sammenslåingen, sier Broch, som håper at fusjonsprosessen skal være ferdigstilt innen utgangen av april.

- Da snakker vi om en fusjon mellom to likeverdige partnere hva omsetning og antall ansatte angår. Forskjellen er at de adresserer forskjellige markeder. Lawson har en sterk posisjon i USA mens Intentia har sitt fotfeste i Europa. Vi har en komplementær løsningsportefølje tilpasset forskjellige internasjonale markedet.

Lawson ønsker nå å komme sterkere inn på det internasjonale markedet med sine forretningskritiske løsninger, mens Intentia vil utbre logistikkverktøyet Movex i USA.

- Det vil få en sentral plass i Lawsons produktportefølje. Vi har tidligere primært fokusert på prosess- og logistikkintensiv industri mens Lawson har tjenesteorienterte systemer (helse og offentlig sektor). Norske kunder får nå tilgang på en komplementær produktportefølje.

Jobber mot utvalgte bransjer

- Hva skal Intentia gjøre for å bli mer synlig i det norske ERP-markedet?

- Vi skal jobbe oss inn mot utvalgte bransjer og områder og skape oppmerksomhet på øko-områder der vi har spesialkompetanse. Vi har et sterkt fotfeste innenfor logistikkintensive bedrifter og retailmarkedet - hele verdikjeden fra produsent frem til kassapunktet i butikk, sier Broch.

Innenfor dedikerte faghandel områder har Intentia god aksept. Selskapet har også kommet langt innen byggevaresektoren og jobber seg nå sterkt inn i hypermarkedet/detaljhandelen (sport, møbel og kolonial). Det neste hovedområdet er næringsmiddelindustrien hvor de har en solid kundebase i selskaper som Tine, Kavli, Orkla i Sverige, Prior m.m. Markedet er komplekst fra produksjon gjennom distribusjon, detaljist til sluttkunde. Det krever dybde i programvaren for å løse de oppgavene som ligger disse segmentene.

Det tredje området Intentia satser på er service- og tjenestenæringen.

- Vi snakker om underskogen av underleverandører til olje- og gass-sektoren (O&G). Norsk industri har et klart fortrinn fordi den leverer avanserte produkter og tjenester og driver med utleie og service til O&G. Vi jobber hardt for å befeste vår posisjon i dette markedet. Det fjerde området er norsk industri, sier Broch.

Flere gjør det bra

Han legger til at det er en generell misforståelse at de fleste norske hjørnesteinsbedrifter har flagget ut sin virksomhet.

- Virksomheter innenfor stykkproduserende industri og møbelprodusenter gjør det meget bra. Eksempler på dette er møbelprodusentene Stokke og Håg, og vi jobber med dedikerte partnere for ytterligere å befeste vår posisjon her. På Nord-Vestlandet og i Trøndelag samarbeider vi med Merit, som har spesialisert seg mot møbelindustrien. På Østlandet samarbeider vi med Capesso, som betjener et stort antall industrikunder på Østlandet. Konseptet vil bli utvidet med Lean Manufacturing gjennom partneren Capesso.

Tøff konkurranse

- Frykter du konkurransen fra de andre svenske «I-ene» på det norske markedet?

- Konkurransebildet er bredt og tøft. SAP er vår argeste konkurrent, men vi merker også noe konkurranse fra IFS og i sjeldnere grad fra IBS. Konkurransen fra Microsoft er også hard, sier Broch, som mener Microsofts største problem er å passe på sin egen kundebase.

- Med Lawson på laget skal vi intensivere angrepet på deres kundebase, som favner om alt fra Navision, Axapta, Concorde til Great Plains. Det er stor usikkerhet om hvordan den nye ERP-plattformen med disse enhetene vil se ut i 2010-2012. Jeg har stor respekt og er ydmyk overfor konkurrentene i markedet, men vår styrke er at vi har et ferdigutviklet produkt basert på en åpne JAVA-plattform sammen med IBM middleware løsning. Kundene kjenner til vårt veivalg. Vi lover det vi holder, påpeker han.

Marked i endring

Konkurransen i ERP-markedet har endret seg dramatisk de siste årene. Kundene stiller helt andre krav til kunnskap når de velger ERP-systemer en de gjorde for få år siden.

- Det stilles betydelige metodekrav i leveranse av prosjekter og programvare. Kundene etterspør i større grad en tydelig stegvis implementering med knytning til Return of Investment, sier Broch.

Intentia skal utnytte den posisjonen selskapet har bygd opp så langt og være tro mot strategien som besluttes.

- Vi har ca 1.200 bedrifter i vår målgruppe, som vi vil bearbeide aktivt. Det andre vekstpotensialet ligger i tilgangen vi får på flere analyseverktøy fra Lawson. De har en suite som tilsvarer vår egen Cross Sales Analyzer som vi kommer til å introdusere i Norge. Vi vurderer også å introdusere Lawsons helseportaler, som omfatter logistikkintensive bedrifter, sier Broch.

Han legger til at selskapets omstruktureringsfase har ført til god lønnsomhet i bedriften.

- Nå er det vekst og skalering som teller. Vår moderorganisasjon jobber nå for å få sterkere fotfeste i Asia og i USA med Movex. Det er en betydelig utfordring som krever fokus og gjennomføring av vår strategi. I Norge skal vi se på vekstpotensialet i henhold til Lawsons nye programvare som kompliment i vår egen produktportefølje. Vi kan nå bevege oss inn på helt nye markeder med åpne løsninger, avslutter han.

www.logistikk-ledelse.no © 2006

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!