Oppretter RFID innovasjonssenter

Dataforeningen, GS1 Norway, Den Norske Emballasjeforening, SINTEF IKT og Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon har gått sammen om å opprette RFID Innovasjonssenter AS - et senter for en teknologi som vil forandre næringslivet.

RFID (Radio Frequency Identification) er det digitale svaret på strekkoder og vil erstatte disse over tid. Nye anvendelser for RFID er i øyeblikket i en rivende utvikling. Det er hittil solgt 4 milliarder brikker, hvorav hele 600 millioner i fjor. Dette er en økning som vil fortsette og som sier noe om hvor eksplosiv utviklingen kommer til å bli. For norske bedrifter vil om ikke lang tid krav om slik oppdatering komme fra utsiden. De første til å merke dette vil være de som leverer til multinasjonale selskaper.

Mulighetene for sporing av varer, dyr og for den del mennesker blir fundamentalt endret. Dette legger også grunnlaget for betydelig mer effektive sikkerhets- og kontrollsystemer. Dette vil også endre offentlig sektor, da kanskje særlig helsesektoren.

- De grunnleggende forutsetningene for mange funksjoner og forretningsprosesser vil bli så fundamentalt endret at vi egentlig snakker om et nytt strategisk utgangspunkt for de aller fleste virksomheter, sier daglig leder Roar Lorvik i RFID Innovasjonssenter AS, som er lokalisert hos SINTEF IKT ved Forskningsparken i Oslo.

- Derfor er det svært viktig at vi nå har fått et sted både for utforming av ny forretningsmessig tenking, men også at Norge endelig har fått unike muligheter for utprøving, testing og utvikling av nye løsninger av denne nye teknologien, fortsetter han.

Bygger opp unik norsk kompetanse

Siktemålet vil være at man hele tiden skal ha tilgang til og kunne presentere og arbeide med de nyeste teknologiske løsninger. En del av dette vil være å bygge opp og videreutvikle en unik norsk kompetanse på området. Lorvik mener derfor at det er svært viktig at bedriftene benytter denne anledningen som en arena for dialog om forretningsutvikling og endrede forretningsprosesser med tilhørende forretningsideer. Like viktig er det at bedriftene tar initiativ til og iverksetter praktiske pilotprosjekter som tar i bruk de mulighetene senteret representerer. Ut av miljøet vil det også komme initiativer til forsknings- og innovasjonsprosjekter. I dette ligger også at vi tar sikte på å knytte til oss tunge fagmiljøer og eksperter på mange delområder som trengs for å bygge opp et helhetlig RFID-system.

- Særlig for distribusjon - men egentlig for hele næringslivet og deretter forbrukeren - kan dette sammenlignes med overgangen til Internett, og de fleste vet i dag hvilken omfattende betydning dette har hatt. På tilsvarende måte handler dette ikke bare om at all vareflyt, distribusjon og lagring blir «digitalisert», men om at dette helt vil endre samhandlingen mellom leverandør og kunde, mulighetene til og kravet om riktig kvalitet, ekstremt forbedret service og en dramatisk reduksjon av kostnader, avslutter Roar Lorvik.

www.logistikk-ledelse.no © 2006

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!