Logistikk og varme boller

Ingen vil spise gamle boller. Når bakerkjeden Nærbakst skal samordne bestillinger fra fem bakerier, et handelsselskap og en mølle, dirigere trafikk og holde orden på innkomne varer fra utlandet, kreves det god logistikk og et godt datasystem.

Christian Ryg

Nærbakst AS ble etablert i 1997 av Morten Fjære og Kristian Raaum. Begge hadde mange års erfaring fra kjente og etablerte bakeribedrifter i Osloområdet. De kjøpte etter hvert opp mindre bakerier på Østlandet. I dag er konsernet oppe i en årlig omsetning på ca 95 millioner kroner, og sysselsetter 80 mennesker. Utviklingen har gått raskt oppover, med oppkjøp av et nytt bakeri hvert år siden oppstarten.

I tillegg til egen produksjon, importerer Nærbakst en rekke europeiske produkter. Frankrike, Italia og Tyrkia er alle land som har spesialiteter som nordmenn har lært å kjenne, men som ikke så lett produseres i Norge. Også danske wienerbrød er velkjente blant nordmenn. Nærbakst er tilknyttet en stor europeisk bakerikjede, slik at alle produkter bakes i sine hjemland, på tradisjonelt vis. Disse varene tas inn frosne og distribueres til konsernets bakerier, til grossister innen dagligvare, eller direkte til dagligvareforretninger.

Stordrift

Alle bakeriene produserer for lokalmarkedet sitt. Men i tillegg produserer de også for markedene rundt de andre bakeriene. Produksjon av deigemner for bake-off har man samlet i en bedrift i Solør, enten det gjelder pizzaemner, frokostbrød eller skillingsboller. Disse varene ligger på fryselageret til bedriften før videre distribusjon.

Stordriftsfordeler gjør at konsernets forholdsvis små bakerier greier seg langt bedre enn hva de kunne gjort som enkeltstående. De fleste hadde sannsynligvis forsvunnet.

Stort nett

Hver dag skal bestillinger fra nesten tusen kunder koordineres, og hver kunde bestiller et sted mellom 10 og 40 vareslag. Bestillingene kommer inn helt fram til kl. 16.00, og alt skal ut i butikker eller til storhusholdninger innen kl. 07.00 neste dag. I tillegg skal alle bestillinger registreres, produseres, pakkes, distribueres og alle leveranser skal faktureres.

Daglig leder Kristian Raaum mener det dreier seg om flere hundre tusen enheter, som forflyttes i løpet av 15 timer.

I tillegg til store mengder varer som skal sendes på kryss og tvers i systemet, kommer enda et kompliserende element inn i bildet. Det er spesialiseringen. Selv om Nærbakst har som en av sine forretningsideer at man skal være det lokale bakeriet, så er nye og mer effektive produksjonsmåter tatt i bruk. Bakeriene er spesialiserte, og må konsentrere seg om ett område eller om få produkter. Resten skal leveres gjennom systemet.

For å få hele prosessen håndtert av datasystemet, var Nærbakst nødt til å legge om og implementere et nytt system. Visma Business ble levert av Vitari og håndterer faste og variable leveranser, intern handel, kjøreruter, reseptberegning, varedeklarasjoner, næringsinnhold, etikett- og listekjøringer og EDI-håndtering og e-handel. Systemet skal også lage rapporter og ledelsen ønsker å kunne ta ut de gruppene av lister som til enhver tid er interessante. Raaum understreker at systemet måtte være fleksibelt, for det er store forskjeller mellom de ulike bedriftene i konsernet.

Leier kapasitet

Nærbakst har ingen stor sentraladministrasjon. Det meste kjøpes inn fra andre, enten det dreier seg om regnskap, fakturering eller inkasso. Det samme gjelder for transporten. Konsernet er helt basert på å holde seg til kjernevirksomheten og la andre stelle med sine spesialiteter.

- Vi kjøper ikke biler som koster over en million. Store biler lønner det seg å leie inn med faste sjåfører, sier Raaum. Mindre varebiler for distribusjon kan man eie og drive selv.

Administrasjonen for Nærbakst holder til i Asker i et tidligere iskremlager som tilhørte Hennig Olsen Is. Hit kommer også importvarene for videre distribusjon. Det dreier seg allikevel ikke om mer enn rundt 10% av den totale omsetningen. Resten leveres fra de norske bakeriene. Porteføljen til Nærbakst ligger rundt 80 artikkelnumre som lagerføres i Norge.

Normalt leveres varer i tradisjonelle trau, men enkelte kunder er store nok til å få deler av leveranser på pall enten som helpall eller halvpall.

www.logistikk-ledelse.no © 2006

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!