Trengte en leder med fokus på topplinjevekst

IFS har de siste to årene vært gjennom en sterk vekst- og utviklingsperiode, og i mars ble Alistair Sorbie ansatt som ny konsernsjef. Han arbeider nå målbevisst med å bygge opp IFS´ posisjon innenfor selskapets 7 industrivertikaler. - Vår forretningskultur er giret for vekst. De siste årene har vi fått på plass et godt lederteam, som har dyp forståelse for våre forretningsprosesser. Vår vekststrategi er langsiktig og skal måles gjennom lisenssalg, understreker Sorbie.

Trond Schieldrop Stockholm

Styret i IFS signaliserte på nyåret at de ønsket en annen profil både på ledelse og kompetanse. Selskapet trengte en leder med fokus på topplinjevekst, og de mente Sorbie var rett mann til denne oppgaven.

IFS har vært gjennom en tøff snuoperasjon. For 3-4 år siden besto oppgaven i å sentralisere virksomheten.

- Min forgjenger Michael Hallén klarte å få selskapet i pluss resultatmessig sett. Skuta er nå på rett kurs og vi ser mange forretningsmuligheter, sier Sorbie.

Hans hovedfokus nå er å skape vekst innenfor industrivertikalene.

- Vi skal øke lisenssalget ved å styrke kommunikasjonen med markedet, samtidig som vi utvikler kundetilpassede løsninger. Målet er å bli en toneangivende global ERP-leverandør for store og mellomstore bedrifter.

Alistair Sorbie ble ansatt i IFS i 1997, og var med på å opprette IFS´ kontor i England. Siden den gang har han hatt det strategiske og operative ansvar for denne delen av IFS. I 2000 opprettet han IFS´ kontor i Sør-Afrika og i 2004 kontoret i Midtøsten. For halvannet år siden overtok han ansvaret for resten av Europa, og ble EMEA-sjef i IFS. Denne regionen leverer nå 70 prosent av IFS´ resultat og har 40 prosent av selskapets ansatte.

Sorbie var også med på å starte IFS Defence i 2000, et joint venture med BAE Systems. Selskapet er verdensledende innenfor vedlikehold og logistikk for forsvarsindustrien.

Samler virksomhetene i Norge, Sverige og Danmark

Som konsernsjef vil han arbeide for å en flatere organisasjon og etablere samarbeid på tvers av IFS landegrensene.

- Vi arbeider nå med å samle virksomhetene i Norge, Sverige og Danmark i en organisasjon slik at vi kan bruke hele vår spisskompetanse mot skandinaviske kunder. Vi vil også gjennomføre den skandinaviske modellen i resten av organisasjonen.

IFS har etablert et globalt kompetansesenter som bygger på den skandinaviske modellen og IFS Applications.

- Vi tilbyr nå markedet ny standardfunksjonalitet, inklusive Extended Part datahåndtering, avansert planlegging og optimering og standard POS-integrering. Denne tverrindustrielle satsningen er rettet mot forsyningskjedeprosesser i utvalgte bransjer, opplyser Sorbie.

Sterk kundevekst

IFS Applications for detalj- og grossistdistribusjonssegmentet er et resultat av selskapets kundevekst på dette området. For IFS Scandinavia utgjør det mer enn 20 prosent av kundebasen som er bygd opp de siste 10 årene. Selskapet har i dag kunder som BYGGmax, Stadium, Systembolaget, FK Maskin, Vinmonopolet, Jensen, Oriflame, Kronas Droghandel, Cloetta og Jotun.

- Det globale kompetansesenteret har allerede fått nye internasjonale kunder som Tuincentrum Overvecht og Hama GmbH i hard konkurranse med blant andre SAP Retail. Markedssegmentet er i vekst, og det er oppløftende at flere internasjonale kunder benytter vårt skandinaviske IFS kompetansesenter, sier Sorbie.

Håndtering av store datamengder

Med IFS-teknologi hevder konsernsjefen at detalj- og grossistkundene kan håndtere ekstremt store datamengder. IFS Applications muliggjør enkel integrering med de fleste kassaterminalsystemer (POS), lagerstyringssystemer (WMS) og alle håndholdte terminaler. IFS tilbyr multi-site-funksjonalitet som reduserer risikoen for feil i planlegging, reduserer ineffektivitet i forsyningskjeden og akselererer lageromsetningen.

- Forsyningskjeder utvikler seg, og teknologien som brukes av detaljister og i distribusjonskanalen diversifiseres. Derfor har selskaper behov for en løsning som takler disse skiftningene, mener Sorbie.

Sterk på lisenssalg

- Vi skal vokse på lisenssalg både med bestående kundebase og ta vare på kundene via vårt konsulentapparat. Et virkemiddel i så måte er etableringen av lokale partnerapparat i hver region, sier Sorbie. - Vår skandinaviske virksomhet har alltid eksportert kunnskap til resten av IFS-organisasjonen globalt. Når vi starter opp vår virksomhet i Nord-Amerika benyttet vi flere medarbeidere fra bl.a. Norge og Sverige. Utveksling av kompetanse over landegrensene er derfor et sentralt virkemiddel for global posisjonering. Kompetanseoverføring er nødvendig for å få kunnskapspåfylling i hvert IFS-land, mener konsernsjefen.

- Vi har suksess i markedet for store og mellomstore bedrifter og konkurrerer med SAP i den øvre delen av ERP-markedet. Vi kan også sammen med våre partnere bevege oss opp i vertikalen. De senere års leveranser til nasjonale og internasjonale forsvarsstyrker er en bekreftelse på dette, sier Sorbie.

Han tror SAP og Oracle vil få større problemer med å bevege seg nedover i markedet for mellomstore bedrifter enn IFS får ved å bevege seg oppover i markedet.

- De har en leveringsmodell som er lite attraktiv for dette marked. MBS mangler kompetanse, gjennomføringsevne og troverdighet i det mellomstore markedet. Intentia har kun en skandinavisk profil og vi anser dem ikke som en trussel mot vår virksomhet.

Blant de største

Ifølge Sorbie skal IFS bli en av de største globale ERP-leverandørene i utvalgte vertikale markeder.

- Konsernet oppnådde en omsetning på 2,4 milliarder svenske kroner i fjor, og i år regner vi med et resultat før skatt på 10 prosent gjennom lisenssalg. Foruten Skandinavia og Europa er vi i ferd med å styrke vår posisjon i det amerikanske og asiatiske markedet. Gjennom vår avdeling i India har vi nærhet til det kinesiske og japanske markedet, men det er USA som representerer verdens største ERP-marked. Her er konkurransen knallhard, men vi har den senere tiden fått flere retail- og forsvarsoppdrag, blant annet leverer vi nå vedlikeholdsløsning til US Air Force, avslutter Alistair Sorbie.

------------

Glenn Arnesen:

Ny Skandinaviasjef

IFS har samlet konsulentmiljøet i Norge, Sverige og Danmark i ett skandinavisk kompetansesenter. - Vi flytter nå kompetansen til de områder av selskapet hvor utfordringer og markedsmulighetene er størst, sier IFS´ nye Skandinaviasjef Glenn Arnesen som nå har fått ansvaret for 600 ansatte.

De operative grepene er allerede gjennomført, og Arnesen opplyser at de allerede har fått på plass et skandinavisk lederteam innenfor salg, support og konsulenttjenester klar for ytterligere vekst.

- 80 prosent av virksomhetene i vårt marked har enten et ERP-system fra oss eller fra våre konkurrenter. Alle disse systemene byttes ut i løpet av 8-12 år, sier Arnesen.

Kravene til kvalitet og effektivitet skjerpes. Derfor har vi etablert et skandinavisk kompetansesenter hvor vi skreddersyr forretningskritiske applikasjoner tilpasset de 2.000 største virksomhetene, sier Arnesen, som mener de nå står bedre rustet i konkurransen mot konkurrenter som SAP, Intentia og IBS.

Styrker markedsposisjonen

Arnesen har vært ansatt i IFS siden 1999. Det var suksessen som adm. direktør i IFS Norge som gjorde at han fikk ansvaret for IFS i Skandinavia.

- Vi skal ytterligere styrke vår markedsposisjon i Skandinavia, og sørge for at den skandinaviske virksomheten blir mer lønnsom gjennom nye kontrakter med kunder innenfor våre fokuserte bransjer - blant annet under- og serviceleverandører til offshorenæringen og varehandel.

www.logistikk-ledelse.no © 2006

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!