Plugger ERP-funksjonalitet inn i mobile terminaler og annen software

MultiPlus Solutions har utviklet modulen MultiPlus Middleware som setter bærbare terminaler - PDA´er, strekkodelesere og mobiltelefoner inkludert - i direkte kontakt med bedriftens ERP-system. Online oversikt over plukkarbeid på lager, eliminering av plukklister og pakksedler, og full sporbarhet i begrepets rette forstand for næringsmidler og andre forsendelser er noen av gevinstene.

Integrasjon mellom maskinvare og IT-systemer er alltid en utfordring. Ofte må det skreddersys integrasjon hver gang behov oppstår. I lengden blir det en kostbar affære - så kostbar at mange velger ikke å realisere muligheter som integrasjon kunne ha gitt.

Dette er bakgrunnen for utviklingen MultiPlus Middleware. Som navnet tilsier, dreier det seg om en programvare som ligger mellom ERP-systemet og utstyret som skal integreres. Middlewareløsningen er basert på webservices teknologi som ifølge salgs- og markedsdirektør Kåre Pettersen i MultiPlus Solutions AS gir en sikker, standardisert og rask utveksling av informasjon mellom enheter og programmer via Internett eller intranett. Til løsningen er det enkelt å knytte nye enheter, enten det er mobiltelefoner, strekkodeleser eller andre dataprogrammer (som eksempelvis MS Word) og weblesere.

Plugger enheter inn i ERP-systemet

- Vi liker å beskrive det som om at du plugger slike enheter inn i ERP-systemet. Ta for eksempel en PDA. I stedet for at man overfører informasjon til PDA´en og senere overfører informasjon tilbake, så leser PDA´en informasjon direkte fra ERP-systemet og oppdaterer ERP-systemet like direkte, sier Pettersen.

- Si eksempelvis at 10 store forsendelser skal klargjøres innen et gitt tidspunkt. En lagerleder styrer og følger prosessen fra sin skjerm. Han fordeler oppgaver og plukklister til truckførere, og ser av enkle fargesymboler på skjermen hva som er fordelt, under utførelse og ferdig. Dette kan han gjøre fordi MultiPlus Middleware sørger for at ERP-systemet er online oppdatert, forteller han.

Etter hvert som varer plukkes, blir lederens skjerm oppdatert i sanntid. Ser hun eller han at noen er forsinket, kan det settes inn ekstra ressurser. Vedkommende har med andre ord full kontroll over arbeidet som pågår. Tidligere måtte man ha ventet på å få inn plukklister for å få oversikt over hva som faktisk var plukket, og lage pakklister på grunnlag av dette.

- Når det går unna på et lager, er det med manuelle, papirbaserte systemer uhyre vanskelig å holde oversikt over forsinkelser i plukkarbeidet. Alle vet hvordan det går dersom varene ikke kommer i tide - noen blir misfornøyde i andre enden fordi de taper omsetning. Middlewareløsningen vår bidrar til å løse dette problemet, blant annet ved at lagerlederen kan se når det trengs ekstra ressurser på en plukkjobb for å rekke tidsfrister, mener Pettersen.

Unik sporbarhet

Elektronisk pakkseddel er klar i det alle varer er plukket. Den sendes mottaker elektronisk som senere kan kontrollere mot sin egen skjerm om alle varer er ankommet. Fordi tidsfrister og nøyaktighetskrav blir lettere å overholde, øker sannsynligheten vesentlig for at alle bestilte varer ankommer til rett tid. Kort sagt en papirløs prosess som gir unik kontroll, effektivitet og kan bidra til økt omsetning, skal man tro Pettersen, som mener at også sporbarheten blir unik.

- I det en vare er plukket, så fremgår det av ERP-systemet hvem som har plukket den og på hvilken truck den befinner seg. Dette er ikke minst viktig i tilknytning til alt som mennesker inntar - enten det er medisiner, mat eller drikke. Her er full sporbarhet til opprinnelseskilde et krav. Mange mangler imidlertid verktøy for å realisere dette i praksis.

Skrekken for en næringsmiddelprodusent er ikke bare å sitte i en situasjon hvor en sykdomskilde ikke kan spores. Den er vel så mye at sporingen er så unøyaktig at man må kassere langt flere batcher/produksjonsserier enn nødvendig for å være 100 prosent sikker på at sykdomskilden blir destruert.

- Ved for eksempel fôrproduksjon er det ikke tilstrekkelig med kunnskap om hvilken type fôr som er gått til hvilken matprodusent. Du må kjenne nøyaktig batch/produksjonsnummer. Når lagermedarbeidere plukker og bruker vår middlewareløsninger, får de full oversikt på sin terminal over tidligere bestillinger fra kunden de plukker for. Dermed kan de plukke fôr fra nøyaktig samme batch som sist. Skulle det oppstå sykdom, så vil det dermed kilden kun være fra én eller et begrenset antall batcher. Mindre fôr må destrueres, sier Kåre Pettersen avslutningsvis.

www.logistikk-ledelse.no © 2006

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!