Utvikler kundetilpassede IT-løsninger for transportbransjen

- Samarbeidet med Transportnett AS er en forutsetning for å kunne tilby transportbransjen en komplett løsning med både programvare og håndholdte PDA-terminaler, sier rådgiver Tormod Tømte i Hands ASA. - Uten partnerskapet med Hands hadde vi ikke vært der vi er i dag, sier adm. direktør Jan Ole Hansen i Transportnett.

Trond Schieldrop

Transportbransjen står overfor en rivende utvikling rundt administrasjon av transportoppdrag. For at Hands, som er ekspert på rådgivning, integrasjon implementering av standardiserte ERP-løsninger - skal tilby markedet komplette IT-løsninger har det børsnoterte selskapet formalisert samarbeidet med den ledende norske aktøren Transportnett på mobile løsninger og håndterminaler.

- Det er viktig at vårt system kan kommunisere med håndterminalen slik at vi får en helhetlig kommunikasjon fra kunden signerer for utført oppdrag til signaturen havner på kundens webside som fakturakopi, sier rådgiver Tormod Tømte.

Han legger til at samarbeidet med Transportnett så langt har blitt godt mottatt i markedet. Kundene får en totalløsning fra Hands hvor underleveransene fra Transportnett spiller en sentral rolle.

- Vi er en virksomhet i sterk vekst, og gjennom samarbeidet med Hands har vi en forlenget arm inn i markedet, sier adm. direktør Jan Ole Hansen i Transportnett AS.

- Våre medarbeidere som har flere års erfaring innenfor mobilitet, produserer markedstilpassede løsninger for kundene. Gjennom samarbeidet med Hands tilbyr nås komplette IT-løsninger, opplyser Hansen.

- Transportnett dekker den delen av transportløsningen vi ikke har kompetanse på, sier Tømte.

Kortere implementeringstid

Hands og Transportnett baserer sine løsninger på Microsoft Business Solutions (MBS). Ifølge Tømte forenkler dette integrasjonsprosessen på applikasjonene.

- Kundene opplever kortere implementeringstid og høyere kvalitet. Det gir kundene stor grad av trygghet fordi MBS er en av de største globale teknologidrivere. Vårt system gir tilgang til data i Axapta via web.

Han hevder at Hands Transport og Hands Container, som tar utgangspunkt i MBS Axapta, er det eneste systemet i Norge hvor transport- og containeradministrasjon, regnskap, økonomi, kundeoppfølging (CRM) og kommunikasjon til biler, er integrert i én og samme database.

- Det sikrer bedriften god økonomisk oppfølging, oversikt, gode søkemuligheter, sporbarhet og gjenfinning basert på et av de mest solgte standardsystemene i Europa, mener Tømte.

Transportadministrasjon

Hands Transport retter seg mot bedrifter med behov for transportadministrasjon. Systemet er utviklet av fagpersonell med lang erfaring med økonomisystemer i nært samarbeid med ledende bedrifter i bransjen. Det er alt fra transportbedrifter med lokal- eller langtransport, budbilselskaper, transportsentraler til rutebilselskaper, transportmeglere og speditører. I tillegg jobbes det mot selskaper innen avfallshåndtering og containerutleie samt produksjons- og handelsbedrifter med betydelig transportbehov.

Bedrifter som allerede har tatt i bruk Hands Transport er Transportsentralen, Kvalitetstransport, Persontransport Norge, Transportformidlingen, Valdres Last, Tømmerholt Transport og OXT.

- Det er bileierne som har vært pådriverne i bruken av bl.a. håndholdte løsninger. For dem er det et verktøy som er med på å effektivisere og forenkle bruk av elektronisk kjøreseddel og flåtestyring, sier Hansen. - De får bedre oversikt over bilparken og daglige arbeidsoperasjoner. Systemet gjør det også mulig å rekonstruere hendelser i etterkant slik at kundene raskt kan fatte beslutninger, legger han til.

Flere dataløsninger i markedet

Det er mange transportløsninger i markedet men felles for dem alle er ifølge Tømte at de baserer seg på et standard økonomisystem.

- Dette er en integrasjonsløsning der data må overføres mellom systemene. Med et integrert løsningssystem er det kun én leverandør som leverer og vedlikeholder løsningen for sluttbruker, og det er med på å forenkle dataflyten og intern kommunikasjon. En integrert løsning er den økonomisk mest fordelaktige for kunden. De slipper å spesifisere flere grensesnitt. Utviklings- og integrasjonsprosjekter er kostnadskrevende og implementeringstiden er uforutsigbar.

Varierende modenhet i bransjen

Tømte opplyser at transportbransjen viser varierende modenhet med hensyn til å ta i bruk IT-løsninger.

- Noen bedrifter har et profesjonelt forhold til dette mens andre har problemer med å formulere kravspesifikasjonen. Små aktører kan kanskje overleve på grunn av nærhet til kunder og små datamengder. Store aktører med stor vekst må omstille seg og ta i bruk IT- verktøy for å overleve i et knalltøft transportmarked.

Han trekker frem Transportformidlingen AL som eksempel på en virksomhet som har tatt skjeen i egen hånd. I 2001/2002 satte de seg ned og vurderte hensikten med å investere i nye datasystemer.

- De utformet en rekke krav ovenfor oss som leverandør. Takket være selskapets pådriverrolle i utviklingen av systemet har de i dag fått et optimalt transportverktøy tilpasset interne behov, sier Tømte, som mener samarbeid med kunden er en forutsetning for å lykkes med slike komplekse løsninger. Det nytter ikke å sette en programmerer på bakrommet som ut fra en teoretisk spesifikasjon skal lage et system som han tror kunden vil ha. Deres rolle er å utvikle det kunden trenger, og desto mer spesialisert bransjen blir, jo mer kundeorientert må de være.

Eget servicesenter

Selskapets servicesenter - Hands Services - tilbyr også en ASP-løsning der systemet installeres hos leverandøren.

- Bileierne kommuniserer fra sine mobile terminaler til serveren som er i Sarpsborg. Dette er hensiktsmessig dersom kunden har stor geografisk spredning, og løsningen gir forutsigbare IT-kostnader, avtalt funksjonalitet og ytelse. Ved å overlate ansvaret for drift og forvaltning av IT-løsninger til oss, kan kunden fokusere på sine kjerneområder. For å sikre høy oppetid og stabilitet, brukes overvåkingsverktøy for monitorering av komponenter og ytelsesparametre i løsningen, avslutter Tormod Tømte i Hands.

www.logistikk-ledelse.no © 2006

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!