Hva mener ERP-utstillerne?

Interessen for årets konferanse «Moderne ERP-systemer» i begynnelse av juni er stor. Over 20 leverandører kommer til å presentere sine løsninger for bedrifter som planlegger å installere et nytt forretningskritisk system tilpasset fremtidens behov. Vi har stilt flere av dem følgende spørsmål:

Trond Schieldrop og Hallstein Vollan

Salgsdirektør Kåre Pettersen, Multisoft Solutions

- På konferansen får vi mulighet til å treffe både kunder og leverandører. Vi får en faglig oppdatering på flere områder. Utviklingen i markedet presenteres i form av analyser av bransjer og markeder og det legges frem flere betraktninger på hva fremtiden vil bringe. Vi vil fortelle om vår markedsposisjon i Asia. Vi er det første norske ERP-systemet (MultiPlus) som er oversatt til kinesisk. Systemet benyttes i dag både i Kina og Singapore. Vi skal vise hva som er utviklet siden forrige konferanse. Først og fremst gjelder dette tegnings- og dokumentstyringsmodulen. Videre vil vi presentere vår nye produksjonsmodul for næringsmiddel og farmasøytisk produksjon. Den inneholder sporingsfunksjon som registrerer hvor enkeltkomponentene kommer fra og hvor i produksjonene de havner. Våre løsninger leveres av medarbeidere som forstår kundens behov i de bransjer vi opererer i. Veien fra utviklingsavdelingen gjennom firmaet og ut til kunden er kort. Resultatet er at modifiseringer og forbedringer i programvaren raskt kan realiseres. Vi dekker tre produksjonsmetoder - prosjekt-, prosess- og serieproduksjon.

Bedrifter som skal gå til anskaffelse av et ERP-system må starte arbeidet med å lage en kravspesifikasjon. Deretter bør de invitere flere leverandører som kan tilby en felles løsning. Det er viktig å benytte en frittstående konsulent i tilbuds- og vurderingsfasen. Finn leverandører som kjenner behovet i bransjen og velg en som sender deg alene på referansebesøk.

Hjemmemarkedet vårt er Skandinavia. I tillegg er vi i ferd med å befeste vår posisjon i Europa, USA og Asia.

Adm. direktør Georg Just, IBS Norge

- Vi skal presentere og profilere selskapet for deltakerne på konferansen. Vårt mål er å komme i kontakt med potensielle kunder. Det er også interessant å møte konkurrenter i bransjen. Endringene i markedet blir belyst i flere interessante foredrag. Vi vil vise rasjonaliseringsgevinsten vi tilbyr våre kunder og hvilke markeder vi satser på. Vi skiller oss ut fra de store leverandørene ved at vi har en tung nordisk forankring. Det gjør oss meget fleksibel ved avtaleinngåelse og tilpasning til kundenes behov. Vår forretningsmodell baserer seg på at vi tar andre leverandører med i vår leveranse og påtar oss hovedansvaret i kundeleveransen. Vi eier systemet selv og har dermed all kompetansen i eget hus.

Når en kunde skal anskaffe et ERP-system er det viktig å definere mål som for eksempel reduksjon av lager eller økt kundeservice osv. Det er også viktig at de ser etter leverandører med kunder i egen bransje. Vår kundebase er logistikkintensive bedrifter som er underleverandører til industrien.

Adm. direktør Glenn Arnesen, IFS Scandinavia

- Vi er en av de store leverandørene i dette markedet og det er derfor naturlig for oss å delta på konferansen. Dette er et forum der vi treffer potensielle kunder, konkurrenter og flere av konsulentselskapene som arbeider i samme marked som oss. Vi skal vise frem nyheter innenfor handel og logistikk.

Vår satsing på kompetansebygging i vårt konsulentmiljø setter oss i en særstilling i markedet. Våre konsulenter har meget godt kjennskap til forretningsprosesser i de bransjer som vi henvender oss til.

De som planlegger å anskaffe ERP-system bør starte med å definere prosjektet som en forretningsmessig prosess og ikke et rent IT-prosjekt. Vi henvender oss til store og mellomstore bedrifter, både offentlig og private.

Markedsdirektør Harald Løvik, Oracle Norge

- Konferansen er blitt et årlig treffpunkt for både bransje og kunder. Vi regner med å treffe fremtidige kjøpere som er på vei inn i anskaffelsesprosessen.

Vi skal vise at vi er kommet langt i utviklingen mot tjenesteorientert arkitektur. ERP-bransjen er inne i et teknologiskifte der den beveger seg mot en åpen standard. Vår løsning er meget fleksibel. Den er lett å tilpasse til de interne prosessene hos den enkelte kunde og kan lett utvides. Vi er derfor et godt valg for de bransjer som er i endring og som krever at leverandørene følger dem gjennom forandringene. De som er i anskaffelsesfase bør se etter en løsning som dekker behovet opp mot 90 prosent men som er åpen og kan suppleres med bransje- og fagløsninger. Det er også viktig å beregne kostnadene ved å eie og drive systemet. Vi har våre kunder innenfor finans, olje og gass, og helsesektoren.

Salgssjef Morten Masserud, SYSteam Norge

- Vi ser frem til foredragene på konferansen som sier noe om hvor bransjen beveger seg. Det er stor sannsynlighet for at vi møter mulige fremtidige kunder som nå går inn i en anskaffelsesprosess. For dem skal vi vise Spektra som er et material og produksjonsstyringssystem og SYSbit som er webbasert analyse og rapporteringssystem. Vi har produkter som er tilpasset det norske SMB-markedet og har stor forutsigbarhet på pris, implementerings- og driftskostnader.

De som skal i gang med anskaffelse av et system bør starter med å definere sitt behov og deretter sette opp en kravspesifikasjon. Før det tas beslutning om kjøp er det viktig å skape enighet om at det er en intern prosess og ikke anskaffelse av et produkt. Vi henvender oss til det norske markedet av små og mellomstore produksjonsbedrifter i de fleste bransjer.

Markedsdirektør Espen Andersen, Intentia Norge

- Vi deltar på konferansen for å møte de potensielle kundene i sonderingsfasen. Det er interessant å høre på foredragene og skaffe seg informasjon om utviklingen i markedet. Vi skal profilere nyheter og spesielle moduler i systemet som bl.a. Cross Sales Analyses (handlekurvanalyse). Vi har en bred løsning med dyp funksjonalitet. Vårt marked er handel, mekanisk industri og ferskvarebasert næringsmiddelindustri. De som planlegger å anskaffe et system bør lage praktiske eksempler som settes inn i kravspesifikasjonen. Dette kan gjøres ved å presentere konkrete oppgaver for leverandørene. Vårt marked er mellomstore og store bedrifter innenfor handel og industri.

Salgssjef Olaf Magnus Olsen, Jacob Hatteland Computer

- Vi har deltatt på alle konferanser siden starten og ser nytten av å treffe beslutningstakere i det markedet vi arbeider innenfor. Dette er en møteplass for leverandører, kunder og påvirkere der vi kan knytte nye relasjoner til både partnere kunder og konsulentselskaper. Vi skal vise markedet et ERP-system der vi har flyttet oppmerksomheten fra IT og over på forretningsdrift. Med vår løsning trenger kunden ingen maskinvare i eget hus. Vi viser et webbasert system der serveren står plassert på en annen lokasjon. Det som skiller oss fra våre konkurrenter er at vi leverer et system med forutsigbare kostnader der kunden betaler en månedlig pris pr. bruker. Dette inkluderer nye versjoner, drift, vedlikehold, support og oppgradering. Vårt system er en ren ASP-løsning der kunden kan bruke sine ressurser til forretningsdrift mens vi drifter systemet i en fjellhall der dataene er sikret. En bedrift som planlegger å anskaffe en ERP-løsning bør se på beslutningen som en investering for å bli mer effektiv. Det er viktig å velge system ut fra implementeringstiden og hva som må investeres i tilpasning av rutiner før de kommer i gang med selve implementeringen. De bør forsikre seg om at leverandøren har kompetanse på forretningsprosesser og at prosjektet er delt inn i faser som er tilpasset bedriften. Vi arbeider mot både øvre del av SMB og større virksomheter. Våre kunder er bedrifter med høyt transaksjonsvolum og med krav til sporing helt fra tilbud via ordre, innkjøp, produksjon, leveranse ut til kunde og til varen er betalt.

Daglig leder Ståle Risa, 24SevenOffice

- Vi deltar på konferansen for å vise vårt system og presentere konseptet til potensielle kunder og andre aktører i bransjen. Vårt system er 100 prosent webbasert så vi kan vise hvilken som helst funksjon som en potensiell kunde ønsker å se. Det som skiller oss fra andre leverandører er at vi er nettbasert mens andre er avhengig av å installere en programvare hos kunden for å kommunisere med annen programvare. Fra oss får kunden alt ferdig integrert. Kunden behøver ikke å tenke på oppgradering siden vårt system er webbasert. Det betales en fast avgift pr. måned. Data er sikret på våre servere og vi står for backup. De som planlegger anskaffelse bør starte med å bestemme hvilken funksjonalitet de trenger og om de har kompetanse internt til å drifte systemet. Deretter bør prisene undersøkes på å leie i forhold til å kjøpe. Det må også vurderes om de ansatte skal ha tilgang til systemet når de er ute av kontoret, hjemmekontor osv. Vi har kunder i alle bransjer. Det som kjennetegner våre kunder er at det er innovative bedrifter der ledelsen er opptatt av effektivisering.

Produktansvarlig Johnny Johnsen, Sticos

- Vi har i lengre tid samarbeidet med KAN (Kunnskap Aktualitet Nettverk) på flere områder. Vi deltar på konferansen for å komme i kontakt med potensielle kunder. Vårt system har gjennomgått en videreutvikling den siste tiden. Det medfører at vi kan tilby vårt system til større kunder som allerede benytter andre produkter fra oss.

Vi skal vise markedet at Sticos har en ERP-løsning. Det som skiller oss fra andre er fleksibiliteten i vårt servicetilbud. Vi har stor oppmerksomhet rettet mot hvordan vi behandler våre kunder. De som skal anskaffe system bør forsikre seg om at systemet har de funksjoner som bedriften har behov for. Kravspesifikasjon bør utarbeides før det etableres kontakt med leverandører. Vi retter oss mot mellomstore bedrifter, fortrinnsvis Varehandel.

Daglig leder Dan Christensen, Zirius

- Hensikt vår med å delta på konferansen er å følge med på trender og utvikling i bransjen. Dette er det største bransjetreffet innenfor vår målgruppe. Vi vil vise frem Zirius nettbaserte ERP. Dette er et generelt ERP- og økonomisystem med spesiell funksjonalitet for regnskapsbransjen og grossist- og importvirksomheter. Vårt system er nyutviklet og basert på Java teknologi som betyr at vi er plattformuavhengig. Vi kan kjøre vår løsning på både Linux og Mac eller andre plattformer. Vi har tatt hensyn til de siste årenes utvikling av netteknologi og tilpasset utviklingen av systemet til den. Ved anskaffelse av system er det viktig å tenke fleksibilitet og at systemet skal benyttes utenfor bedriften når personell er på reise eller på et hjemmekontor. I mange tilfeller kan det være hensiktsmessig å ta med seg ordresystemet ut i kundebesøk. Det bør legges vekt på at løsningen er standardisert og har innbygget en generell fleksibilitet(dvs ikke bransjetilpasset). Vårt marked er små- og mellomstore virksomheter innenfor segmentet regnskap/økonomi og logistikkintensive virksomheter.

Salgsdirektør Hermann Røvde, Component Software Norge

- Vi deltar på konferansen for å knytte nye kontakter som kan bidra til å øke forretningen. Vi skal vise vår løsning for potensielle kunder som ønsker å effektivisere økonomiprosessen. Det er også meget interessant og høre på foredragene som gir synspunkter på hvor markedet utvikler seg. Vi skal vise vår løsning P2P (Purchase to Purchase). Dette er innkjøpsrekvisisjon og elektronisk fakturabehandling. Vi vil også vise vår leverandørportal der vi har integrert leverandøroppfølging og utveksling av dokumenter. Vår organisasjon har spisskompetanse på effektivisering av økonomiprosesser og elektronisk fakturabehandling. Løsningen har stor bredde og er langt fremme på betaltjeneste. Vårt system er norsk og det betyr at tiden det tar fra det oppstår et ønske om en ny funksjon i markedet til den er ferdigutviklet er kort.

De som skal anskaffe et system må være bevisst på hva de ønsker i forhold til egen verdiskapning. Det som gir den mest effektive løsningen er å anskaffe hovedbok fra en leverandør som er spesialist på området og deretter anskaffe tilleggsmoduler for innkjøp og fakturasystem fra en nisjeleverandør.

Vi er ikke bransjespesifikk. Vi har kunder i finans- og offentlig sektor, offshore, industri, handel og transport.

Markedssjef Trine Bratt Hanssen, BasWare

- Vi deltar primært fordi vi møter vår målgruppe på dette arrangementet. Vi er en tredjepartsleverandør og det er derfor viktig å følge med på hva som skjer i ERP bransjen. Hensikten med å være her er også å synliggjøre vårt totale konsept innen «Enterprise Purchase to Pay», som er en global anerkjent samling løsninger for automatisering og effektivisering av finansielle prosesser, beregnet på store og mellomstore organisasjoner både i privat og offentlig sektor. Vi skal vise BasWare Invoice Processing som er markedets ledende system for automatisering, styring og kontroll av organisasjonens fakturabehandling. Løsningen muliggjør en helautomatisk dataflyt fra dataregistrering til kontroll, godkjenning, kostnadsfordeling og overføring til betaling. I tillegg skal vi vise BasWare Purchase Management som er automatisering av innkjøpsprosessene i organisasjonen. Løsningen gir en effektiv administrasjon av organisasjonens interne innkjøpsprosesser.

BasWare er markedsledende innenfor elektronisk fakturabehandling med en kundebase på 1.000 kunder og 450.000 brukere. Vi utvikler og videreutvikler våre nye og eksisterende produkter sammen med våre kunder og har en stab på 114 personer som arbeider med produktutvikling i Norge og Finland. BasWares totalkonsept inneholder hele verdikjeden «fra behov til betaling» og vi leverer en komplett løsning for automatisering og effektivisering av finansielle prosesser som er integrert mot over 100 ulike ERP systemer i markedet. Vi retter oss primært mot mellomstore og store virksomheter (privat og offentlig).

Adm. dir. Morten Buskot, Ibistic Technologies

- Vi er på konferansen for å profilere Ibistic for regnskapssjefer og økonomidirektører som er i, eller skal igangsette en prosess for anskaffelse av fakturasystem.

Dette er et viktig arrangement for å oppdatere seg på trender i markedet. Vi skal vise deltakerne hvordan Ibistic Invoice System fungerer. Vi har en ren ASP-løsning med funksjonalitet utover det som er normalt i sammenlignbare systemer. Vi bygger inn alle funksjoner i våre standard løsninger som vi releaser fire ganger pr. år. Da får alle kundene nyte godt av de nye funksjonene. Kunden betaler for bruk pr. faktura. Vi vedlikeholder løsningen mot de som utsteder faktura til våre kunder, dvs vår kundes samarbeidspartnere. De som planlegger å anskaffe et system bør bestemme om de skal benytte en ASP-løsning eller om de skal gå til anskaffelse av en lokalt installert løsning. Dersom de ikke ønsker å bruke ressurser på drift av systemet, konsulenter for å vedlikeholde kommunikasjonen til samarbeidspartnere, scanning osv, er ASP-løsningen det riktige valget. Markedet vårt er Nord-Europa, offentlig og privat sektor med bedrifter som har mer enn 3000 inngående fakturaer pr. år.

Markedsutvikler Trond Jarstein, Agresso

- Vi ser på konferansen som et seminar for bedrifter som vurderer å anskaffe ERP-system. Det er derfor viktig for oss å være der og vise hvordan vi kan løse behovet for dem. Dette er også en møteplass for ERP-leverandører der det presenteres interessante temaer om utviklingen i markedet. Vi skal vise en komplett løsning av vårt ERP-system Agresso.

Vår styrke er at vi arbeider i tydelige segmenter i markedet og har stor kunn-

skap om foretningsprosessene i disse bransjene. Vår kundebase er solid innenfor de valgte segmenter. De som skal anskaffe system bør søke etter leverandører som har kunnskap om deres forretningsprosesser og som kan vise til andre lignende prosjekter der effektiviseringen kommer tydelig frem. Vårt marked ligger i de mellomstore og store bedriftene innenfor offentlig forvaltning samt prosjektorientert- og tjenesteytende bedrifter.

Salgskonsulent Göran Cronstrøm, HansaWorld

- Vår hensikt med å delta er å orientere oss om hvordan bransjen endrer seg og hvordan kundene tenker ved fremtidig anskaffelse. Dette gjør oss bedre forberedt når vi mottar forespørslene. Vi skal vise vår ERP-suite, HansaWorld Enterprise, med 40 moduler. Dette er en løsning for alt fra salg, produksjon, prosjekt til hotell og restaurantdrift. HansaWorld er et helintegrert system. Det betyr at vi har all funksjonalitet i en og samme programvare og kun en database. Programvaren kan kjøres på Windows, Mac og Linux. Vi støtter alle kjente databaser som DB2, MS SQL, Native. Ved anskaffelse bør kundene vurdere en løsning der all funksjonalitet ligger i en og samme programvare. Systemet bør være fleksibelt slik at det kan skaleres opp og ned etter behov. Våre kunder finner vi i små og store norske selskaper. Vi er representert i alle bransjer.

Adm. dir. Dagfinn Berge, Guideix

- Konferansen er et sted hvor brukere møtes og diskuterer nye funksjoner i systemene. Vi ønsker å høre hva fremtiden bringer og forstå hvilke krav som opptar kundene. Vi deltar her for å snakke med potensielle kunder og kommer til å vise eksempler i systemet hvis det er ønskelig. Vi dekker det samme behov som våre konkurrenter men vår løsning er mer fleksibel over tid. De fleste bedrifter opplever en kontinuerlig forandring og vi følger dem i denne prosessen med de muligheter som ligger i systemet. Vi har en annen releasestrategi enn det som er vanlig i markedet. Annenhver måned kan kundene velge om de vil oppdatere sitt system. Systemet inneholder en modul for avviksrapportering der kunden selv definerer hva som er avvik. De som vurderer å anskaffe system bør se på hvem som har referanser innenfor samme området og undersøke om referansekundene er fornøyd. Det må defineres konkrete problemstillinger i bedriften og leverandøren bør vise systemet der disse problemstillingene er lagt inn. Vi arbeider med mellomstore og store bedrifter innenfor handel og grossistnæring.

Daglig leder Hans Jørgen Neset, Unimicro

- Dette er et samlingssted for bransjen der vi får et bilde av hva som tilbys markedet samtidig som vi får ny inspirasjon gjennom foredragene. Vi skal vise komplett et system og nye funksjoner vi har tilført i løpet av det siste året. Selskap satser mye på utvikling av produktene og vi har et stort antall kunder som gir oss nyttige innspill på funksjoner som bør legges inn i løsningen. e-faktura er integrert i vår løsning.

I en anskaffelsesfase er det viktig å se på eierkost og internkostnader for drift av systemet. Det må vurderes hvilke funksjonalitet som kreves og om systemet gir riktig informasjon som styringsverktøy og setter bedriften i stand til å ta riktige beslutninger. Vi har kundene blant små og mellomstore regnskapskontorer og i offentlig sektor.

Kommunikasjonsdirektør Knut Ekern, Mamut

- Moderne ERP-systemer er et møtested hvor samtlige norske ledende ERP-aktører deltar. Det er en nyttig arena for å treffe kunder og motta impulser fra dem og en god anledning for oss til å få bekreftet at vi tilbyr løsninger som er minst like gode som løsningene som tilbys fra våre konkurrenter. Mamut skal gi noen smakebiter på flere spennende nyheter som selskapet lanserer i sommer og høst. Vi driver kontinuerlig utvikling av løsninger som gir økt nytte av programvaren. Mamut dekker alle sentrale elementer i virksomhetens verdikjede, og er et salgs- og kundeoppfølgings-, økonomi-, logistikk-, lønn- og e-handelssystem i én løsning. Mamut har en uslåelig kombinasjon av pris og ytelse; og en brukervennlighet som gjør at implementeringstiden i bedriften blir svært kort. I motsetning til mange andre tilbyr vi standardsystemer fremfor skreddersøm, og det medfører at kostnaden for Mamut er lav for både innkjøp, implementering og drift.

De som skal anskaffe en løsning bør sørge for å få oppgitt Total Cost Of Ownership (TCO). Dette er den totale prisen det koster å kjøpe inn og drifte systemet de neste årene. Sjekk om database er inkludert i prisen. Noen leverandører tar ekstra betalt for f.eks. en SQL database som systemet krever for å fungere.

Det lønner seg å be om oversikt over kostnaden ved utvidelse av systemet. Mange leverandører opererer med en stor mengde tilleggsmoduler som det er vanskelig å orientere seg blant. Be om en komplett prisliste over disse før valg av system.

Innholdet i leverandørens support- og vedlikeholdsavtale bør vies stor oppmerksomhet. Noen leverandører deler opp vedlikehold og support i to separate fakturaer med forskjellig innhold. Ut fra et kostnadsmessig (TCO) synspunkt gir sammenligningen av leverandørenes support- og vedlikeholdsavtaler et bedre vurderingsgrunnlag enn sammenligning av prisen på lisensene. Hvis virksomheten ønsker å investere i for eksempel en e-handelsmodul er det viktig å kartlegge om det må investeres i ny infrastruktur. Noen leverandører krever at du har egen webserver ved kjøp av nettside/e-handelsmodul.

Mamuts målgruppe er mindre virksomheter innen alle bransjer, med hovedvekt på handelsvirksomheter.

Marketing Manager Anne Berit Skjelnes, SAP Norge

- Konferansen er en utmerket arena for å presentere våre ERP-løsninger for potensielle kunder. Vi ønsker å være tilstede, bygge relasjoner og profilere vårt merkenavn. Messedeltagelsen er en god metode for å måle markedets kunnskap og interesse for oss som selskap og våre ERP-løsninger. Det er spesielt viktig for oss å fortelle om vår implementeringsstrategi ved bruk av pakketerte løsninger og vår satsing mot SMB-markedet.

Vi skal vise mySAP Business Suite som er en samling av programvareløsninger for virksomhetskritiske prosesser. Vi skal legge frem våre bransjeløsninger og vise hvordan disse anvender serviceorientert arkitektur.

I tillegg skal vi vise SAP Business One som er en løsning spesielt for små og mellomstore bedrifter. Systemet håndterer alt fra økonomi og lager til salg og rapporter. Løsningen er enkel å bruke og gir alle i bedriften oppdatert informasjon fra ett system.

Når en bedrift skal anskaffe nytt system bør oppmerksomheten rettes mot leverandører som har stabilitet og vil være tilstede i fremtiden og møte bedriftens langsiktige behov.

SAP dekker 28 forskjellige bransjer. I Norge har vi et spesielt fokus på offentlig sektor, bank og finans, Produserende virksomheter, næringsmiddelindustrien og tjenesteorienterte virksomheter.

www.logistikk-ledelse.no © 2006

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!