10 tips for å få optimale utskrifter

Når EPCglobal nå har godkjent den nye RFID-protokollen Klasse 1, Generasjon 2, kan flere bedrifter ta i bruk RFID-systemet, for å effektivisere distribusjon og lagerhåndtering. Zebra Technologies, verdens ledende på utskriftsløsninger til bedrifter og med ti års erfaring med RFID, gir her sine ti beste tips til bedrifter om hvordan de skal få optimale utskrifter med RFID-etiketter.

Velg riktig type tagger til skriver/kodeenhet

At taggen og etikettene matcher både skriver og bruksområde er avgjørende for en vellykket RFID-løsning. Overføringshastigheten av data, minne, utforming av antenne og mulighet til å kunne skrive på etiketten, er faktorer som må vurderes for å kunne være sikker på at taggen gjør det den skal. Dessuten kan forskjellige produsenter av tagger tolke spesifikasjoner på ulike måter, eller lage egne tillegg med både nødvendige eller unødvendige funksjoner. Be din leverandør anbefale de taggene som fungerer best med anbefalte skriver/kodeenhet.

Test et lite parti RFID-etiketter før innkjøp av et stort antall

Det er viktig at din etikettkonverterer får spesifikasjoner for plassering av transponderen før produksjonen av de smarte etikettene påbegynnes. Test en mindre mengde nøyaktig, for å sikre at etikettene imøtekommer dine krav - før du plasserer en stor ordre.

Oppbevar RFID-etikettene i riktig temperatur

RFID-etiketter skal lagres i temperaturer mellom 15,5 og 85 grader C. Taggenes ytelse kan påvirkes hvis de utsettes for elektrostatiske utladinger. For å redusere denne risikoen kan man bruke antistatisk gulvbelegg eller klær i miljøer med lav fuktighet.

Opplæring er viktig for feilfrie utskrifter

Ved å lære opp personalet, slik at de har kunnskaper om de optimale innstillingene til skriver/kodeenhet og tilhørende funksjoner, reduseres risikoen for feil.

Kalibrering av skriver/kodeenhet sikrer korrekte tagger

Det er viktig at skriver/kodeenhet har de riktige målene til avstanden mellom taggene, før de smarte etikettene blir kodet. Hver gang det legges inn nye etiketter i skriveren må den kalibreres, dersom den ikke er programmert til å bruke akkurat disse etikettene. Skriver/kodeenhet med funksjon for automatisk kalibrering forenkler prosedyren.

Unngå etiketter som inneholder folie eller metall

Dette må i størst mulig grad unngås, fordi metall reflekterer radiobølger og dermed hindrer RFID-signalene. Etiketter som inneholder folie eller metallblekk kan hindre vellykket koding og vesentlig reduksjon av rekkevidden for lesing.

Se opp for væsker

Vann og andre væsker kan absorbere RFID-signalene og dermed begrense rekkevidden eller helt hindre at taggene kan leses. Enkelte typer selvklebende etiketter absorberer fuktighet fra omgivelsene og kan dermed forårsake problemer.

Separer RFID-utstyret

Dersom RFID-utstyr plasseres for nær hverandre kan det oppstå forstyrrelser. Det er viktig å ha god nok plass mellom skriver/kodeenhet og andre RFID-produkter som deler samme frekvens, for eksempel antenner, lesere, WLAN eller til og med andre skrivere/kodeenheter.

Bruk programvare som varsler om problemene

Det er meningen at koding og utskrifter skal fungere uten problemer, men dessverre hender det at skriver/kodeenheter ikke koder ved første forsøk. Ved å ha en solid skriver og programvare som varsler direkte når det oppstår et problem, reduseres risikoen for at mindre driftsforstyrrelser får alvorlige konsekvenser.

Sørg for å sette de smarte etikettene på best mulig sted

I en helt automatisert prosess er plasseringen av etikettene meget viktig, for å garantere at emballasjen som etiketteres blir lest riktig. Plasseringen av etikettene avgjøres av flere faktorer, for eksempel plassering av leseren.

Gjennomfør tester med eksisterende leser, for å finne ut hvor det er best å sette etikettene.

www.logistikk-ledelse.no © 2006

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!