Blir partner i RFID Innovasjonssenter

Som første konsulentselskap i Norge har daVinci tegnet konsulentpartneravtale med RFID Innovasjonssenter.

Dataforeningens markedsundersøkelse IT i praksis 2006 viser at hver tredje av Norges største private bedrifter forventer å benytte RFID-løsninger innen få år. RFID (Radio Frequency Identification) er en teknologi som vil bidra til gevinster på mange områder i virksomheten: reduserte forsynings- og produksjonskostnader og bedre kontroll med varer og eiendeler. Ikke minst vil RFID-teknologien snu opp ned på mange av dagens forestillinger om hvordan vi kan etablere optimale forretningsprosesser internt og i samspill med kunder og leverandører.

- daVinci er brobygger mellom teknologi og forretning. Kombinert med vår satsing på tjenester knyttet til Innovasjon, var det helt naturlig for oss å gå inn som partner i RFID Innovasjonssenter, sier salg- og markedsdirektør Jens Hauglum i daVinci.

RFID Innovasjonssenter AS er etablert av Dataforeningen, GS1 Norway, Den Norske Emballasjeforening, Handels og Servicenæringens hovedorganisasjon og SINTEF. Senterets daglige leder, Roar Lorvik, er meget tilfreds med daVincis bidrag i forbindelse med drøftelsene om utviklingen av senteret, og er svært glad for at avtalen er på plass.

- Gjennom dette samarbeidet vil RFID Innovasjonssenter få tilgang til en partner med sterk kompetanse innenfor logistikk og offentlig virksomhet. Vi merker en sterk pågang av spørsmål og mulige prosjekter innen RFID. Senterets tjenester er bygget opp slik at bransjeaktørene nå i felleskap kan drive frem nyskapende prosjekter med økt sporbarhet og forenkling basert på RFID, sier Lorvik, som tror senterets bidrag først og fremst vil være en synliggjøring av muligheter og bevisstgjøring av hva som finnes av ferdig teknologi og løsninger. I tillegg vil Senteret tilby kurs om RFID anvendelser og teknologi.

Arena for dialog om forretningsutvikling og endrede forretningsprosesser

- Norske bedrifter bør nå benytte RFID Innovasjonssenter som en arena for dialog om forretningsutvikling og endrede forretningsprosesser. Senteret vil også gjøre det mulig å gjennomføre praktiske pilotprosjekter. Tiden er kommet for å hoppe ned fra gjerdet, og starte kompetansebygging og testing av teknologien, sier fagansvarlig for RFID i daVinci, Ivar Barlindhaug.

www.logistikk-ledelse.no © 2006

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!