Styrer årets store ERP-konferanse

Årets store konferanse «Moderne ERP-systemer 2006» arrangeres i Oslo 6. og 7. juni. Det er den viktigste møteplassen for bransjen og potensielle kjøpere av forretningskritiske systemer. Bo Hjort Christensen fra handelshøyskolen BI, som er faglig ansvarlig for konferansen, vil være foredragsholder begge dagene. - Det som skiller årets arrangement fra tidligere, er at jeg selv står for presentasjonen av ERP-løsningene. Det vil bidra til at deltakerne får et mer objektivt bilde av tilbudet i markedet, mener han.

- Det som skiller årets arrangement fra tidligere, er at jeg selv står for presentasjonen av ERP-løsningene, sier Bo Hjort Christensen. Foto: Fredrik Elnæs / Siviløkonomene KAN

Trond Schieldrop og Hallstein Vollan

Ifølge Bo Hjort Christensen er det mest interessante i år utviklingen av ulike vertikaler og ulike bransjeløsninger. Han påpeker at vi er i en situasjon hvor programvarehusene går fra å være generalister til å bli spesialister, og det betyr at de retter seg mer og mer inn mot spissede og spesialiserte segmenter i markedet.

- Jeg er opptatt av hvordan de lykkes med det og hvordan de gjør det rent teknisk. Det primære er hvordan de løser dette i programvaren, hvordan de presenterer bransjeløsninger og hvordan de bygger opp kompetansen mot den bransjen de vil gå inn i. Dette er en symbiose av tekniske problemstillinger og rene bransjerettede kompetansespørsmål, sier han.

Spissede løsninger

- ERP-bransjen er på vei fra å løse litt for alle til å løse mye for noen få, sier Christensen. Det betyr at vi går mot mer spissede løsninger. Samtidig må aktørene satse globalt for å få et stort nok marked. Straks du spesialiserer løsningene skrumper markedet inn. Da må du øke nedslagsfeltet mot internasjonale kunder.

Konferansen arrangeres på Radisson SAS Plaza Hotell av Siviløkonomene KAN (Kunnskap, Aktualitet og Nettverk) og samler bedrifter som er i valg- og implementeringsfasen.

- Første dagen er 100 prosent viet til situasjonen i markedet, posisjonering av alle løsningene som er tilgjengelig. Hvem er de laget for, hvordan er de utbredt i Norge og hvilke strategier legger leverandørene opp til i de kommende årene, sier Christensen, som under seminaret vil forsøke å gi et så korrekt bilde av dagens situasjon som mulig og se inn i den berømmelige glasskulen.

- Det jeg vil tegne er et bilde av løsningens funksjonelle og tekniske ståsted. Jeg vil også vise hva leverandørene har foretatt seg siden forrige konferanse.

Metode og verktøy

I løpet av andre seminardag vil Christensen konsentrere seg om hvilke kriterier som ligger til grunn for valg av et system (risikofaktorer m.m.) og hvordan det bør implementeres.

- Dette blir en dag med innblikk i valg av metode og verktøy. En investering i et ERP-system skal vare i over 10 år. Derfor er det risikofylt å vurdere en slik anskaffelse i et for kortsiktig perspektiv. Vi må løfte blikket og se på hva kostnadene i et slikt system innebærer de neste 3-5 år. De fleste norske bedrifter tenker for kortsiktig på dette området og det er en del eierskapskostnader som ikke kommer frem på bordet. Konsekvensen er at beslutninger tas på feil grunnlag. Økonomien i slike systemer kommer ikke frem det året man kjøper lisensene. Den store gevinsten kommer på lengre sikt når man ser hvilke kostnader som er involvert.

Stor interesse

Seminaret gir deltakerne en unik mulighet til å oppdatere seg på hva som skjer i applikasjonsmarkedet. I følge Christensen vil de små ERP-leverandørene få en unik mulighet til å posisjonere seg i forhold til større aktører og oppnå økt oppmerksomhet.

- Interessen er stor for denne type arrangementer, og vi ligger foran fjoråret i påmelding, påpeker Christensen.

Forarbeid og nøye planlegging

I år deltar over 20 ERP-leverandører på seminaret med sine systemer. Her kan potensielle kunder danne seg et inntrykk av løsningene som er tilgjengelig. Den eneste som ikke er med er Visma.

- Det er ikke så rart fordi de nå er i ferd med å bli solgt til engelske Hg Capital, sier Christensen. Visma vil likevel bli behørig omtalt på konferansen. Han oppfordrer potensielle kunder/bedrifter til å vurdere hvilket system som egner seg best i det lange løp. De må finne et konsept som fungerer på sikt.

- Det som er spesielt med programvare er at du lever med den veldig lenge. Derfor må du være trygg på at leverandøren er villig til å investere videre i produktet, sier Christensen.

- Det er en krevende vurdering som ikke må overlates til tilfeldighetene. Grundig forarbeid og planlegging er avgjørende for å få en fremtidsrettet løsning.

Kontinuerlig utviklingsprosess

På spørsmål om bransjen er villig til å gjøre denne investeringen eller om de overlater utviklingen til kundene, svarer Christensen at lysten og evnen til å investere går i takt med hvor mye de selger og hvordan kundemassen utvikler seg.

- Det er en helt klar sammenheng mellom volum og hva de setter av til FoU. Først må de skaffe seg kunder og deretter må de vise at de er i stand til å ta vare på dem ved kontinuerlig investering i forbedrede løsninger slik at de kommer inn i en positiv spiral.

Iscenesettere

Store programvarehus, som SAP, Oracle og Microsoft, er ledende i utviklingen av ny forretningskritisk programvare.

- De legger grunnlaget for mye av det som kommer til å skje hos andre systemleverandører. De forsøker å følge samme retningen som de store og kopier i noen grad det de store gjør. Bransjen er ganske gjennomsiktig så det er lett å se hvem som lykkes og hvem som kommer til å tape, sier Christensen, og legger til at kopiprogramvaren ikke nødvendigvis er dårligere enn originalen.

- Selv om det er noen store og dominerende aktører er det plass til små og spesialiserte aktører. Du må vise at du er noe spesielt for noen spesielle.

Sammenslåing og oppkjøp

På spørsmål om de skandinaviske ERP- husene kommer til å bli slått sammen eller kjøpt opp av internasjonale aktører, svarer Christensen:

- Det er vel grunn til å tro at flere blir kjøpt opp. Det er også mulighet for sammenslåinger i Skandinavia. Salget av Visma er et klassisk eksempel i så måte. Det er en understreking av den konsolideringstendensen som vi opplever i markedet. Ser du på svenske Movex fra Intentia ble de kjøpt av Lawson i USA og er nå under amerikanske vinger. IBS og IFS står enn så lenge på egne ben. Nykommeren Hatteland har mye å bevise de neste to årene med sitt ERP-produkt RamBase. Vi vil følge dem med falkeblikk i årene fremover for å se hvordan de utvikler seg. De har et begrenset tidsvindu (2-3 år) som de må lykkes innenfor. Det er ikke noe evighetsprosjekt. Konsolideringsprosessen som Microsoft Business Solutions (MBS) er oppe i, er ikke så dramatisk som vi fikk inntrykk av i starten. Sammenslåingen av selskapets ERP-systemer, vil være en trinnvis prosess som vil skape minst mulig brydderi for kundene. Her vil deler byttes ut og erstattes med nye komponenter frem til MBS´ nye ERP-løsning er klar i 2010.

Andre trender som Christensen registrerer er den tjenesteorienterte arkitekturen, den såkalte Service Oriented Architecture (SOA) arkitekturen som han vil folkeliggjøre og forklare for forsamlingen. SOA-arkitekturen gjør det enklere å integrere tjenester fra flere systemer enn tidligere.

- Resultatet er at integrasjonskostnaden går ned og funksjonaliteten øker, sier Christensen. - Men det forutsetter at man bygger på anerkjente og åpne internasjonale standarder i markedet. Det er et sett med slike standarder - som for eksempel BPEL, XML, UDDI, WDSL - som skal til for å utveksle slike tjenester. Dette er protokoller/formater som forenkler kontakt mellom forskjellige programmer. De fleste leverandører har planer om å være mest mulig lojale mot disse SOA-standardene.

Outsourcing

Forøvrig vil han ta for seg sider ved outsourcing. Det er en økende tendens til at kunder velger å fjerndrifte sine løsninger. På driftsplattformen ser vi en økende bruk av Linux, mens databasesiden konsentreres om MS-SQL-server og Oracle.

- MS-SQL henvender seg i økende grad til større installasjoner der de tidligere ikke var regnet som aktør. På samme måte er Oracle interessert i å skaffe seg kunder med de mindre installasjonene. Så her er konkurransen stor, understreker Christensen.

Fyldig dokumentasjon

Deltakerne vil få en dokumentasjon med faktarapporter som beskriver de enkelte systemene og en verktøykasse som inneholder ulike regnemodeller og planleggingsmoduler for implementering. Fagboken «Effektiv anvendelse av IKT» er inkludert i dokumentasjonen, enten i bokformat eller som CD.

- Et ERP-system som har en godt gjennomarbeidet langsiktig implementeringsplan som fundament kan føre til store besparelser og økt inntjening for den enkelte bedrift. En slik investering er et stort ansvar som påhviler bedriftene. Det er umulig å legge ansvaret over på leverandørene i håp om at de skal synliggjøre gevinstene. Bedriftene må legge premissene for valg, og vite hva de skal gå til anskaffelse av før de velger leverandør. Det innebærer betydelig grad av modning og kompetansebygging, avslutter Bo Hjort Christensen.

www.logistikk-ledelse.no © 2006

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!