Lanserer nytt forretningssystem for næringsmiddelindustrien

Microsoft Business Solutions har i samarbeid med Hands lansert en løsning som er spesielt tilrettelagt for næringsmiddelindustriens behov.

Hands ASA er med sine over 200 ansatte den desidert største forhandleren av Microsoft Business Solutions i Norge og er Microsoft Gold Certified Partner. Dette innebærer at Hands representerer det høyeste nivået av kompetanse og ekspertise i Microsoft Business Solutions-teknologier. Selskapet har også landets største fagmiljø innen prosesskompetanse og leveranser av ERP-systemer til næringsmiddelindustrien.

Ifølge Siren Berge, avdelingsleder Hands Næringsmiddelindustri, tilbyr selskapet et komplett, modulbasert og ikke minst skalérbart produktspekter for næringsmiddelprodusenter, som integrerer hele verdikjeden. Løsningen styrker kundens konkurransekraft ved å gjøre bruk av bransjens «best practices» på en rekke områder, og tar for seg funksjoner på alle trinn i verdikjeden.

- Bedriftens evne til omstilling vil være avgjørende for fremtidig vekst og suksess, og gjennom fokus på automatisering og fleksibilitet bedres effektiviteten i handels- og produksjonsprosessene. Løsningen sikrer matvaresikkerhet gjennom sporing i hele verdikjeden, og er tilrettelagt for å raskt å kunne endres i takt med skiftende krav fra kunder, samarbeidspartnere og myndigheter.

Microsoft Dynamics AX Food & Beverage

er Microsofts egen næringsmiddelindustriløsning. I tillegg til kjernefunksjonaliteten, skal den dekke behovene for elektronisk samhandel og trådløs kommunikasjon for lager og produksjon. Videre inneholder Dynamics AX funksjonalitet for forretningsanalyse, datavarehus, virksomhetsportal, handel, produksjon, økonomi, CRM, lønn og personal. Den er tilrettelagt for bruksområder innen RFID-teknologi, XML og BizTalk for utveksling av informasjon.

Ifølge Hands ivaretar Microsoft Dynamics AX Food & Beverage bransjens spesielle behov samtidig som den gir muligheter for høy grad av automatisering av prosesser. Løsningen fokuserer på følgende områder:

: Full holdbarhetsstyring, parti- og lokasjonsstyring samt full styring av egen- og leieproduksjon.Varestrømsledelse

: Fastvekt med toleransegrenser, lagerføring av varer i flere enheter og emballasjestørrelser i ulike lastebærere, ulike lagerdimensjoner og full kolli og pallstyring. Automatisk kostpris beregning. Trådløs IT-støtte på lager og i produksjon ved bruk av PDA.Fleksibel lagerstyring

: Styrer alle typer innsatsfaktorer, produksjonsoperasjoner og arbeidstid. Partistyring av ferdigvarer, biprodukter og avfall.Full reseptstyring

: Kvalitetssertifikater, kvalitetsmålinger, rutiner for godkjenning av partier og oppfølging av avvik. Full sporing både for- og backward på en hurtig og effektiv måte.Kvalitetsstyring

Med løsningen hevder Microsoft og Hands at bedriften vil oppnå en rekke fordeler som bidrar til effektivitet og lønnsomhet:

Dokumenterte gevinster

Knut Arild Fjeldvik Evensen, ansvarlig for bransjeløsninger i Microsoft Norge AS, sier at selskapet er veldig tilfredse med at deres forhandlere/ partnere fokuserer på bransjeløsninger, eller såkalte vertikaler. De har lang erfaring med at de partnere som fokuserer på bransjeløsninger også ofte også har veldig tilfredse kunder.

- Partneren forstår kundens behov godt og kan derfor tilby kunden kortere tid for implementering av bransjeløsningen. Dette gir økt konkurransekraft for partneren. Våre vertikale partnere kan dessuten relativt enkelt overfor sine kunder/prospects dokumentere forretningsmessige gevinster i form av relevante referansecases og ROI-analyser, sier Evensen.

www.logistikk-ledelse.no © 2006

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!