Kvalitetssikringen av IT-prosjekter må bli bedre

Meta Group har i en studie funnet at 60 til 70 prosent av mislykkede IT-prosjekter skyldes altfor dårlig kvalitetssikring. Compuware har nå utviklet en kvalitetstestmodell som hjelper bedrifter i å avdekke hva og hvor mye som bør testes. - Jo tidligere man avdekker feil og svakheter ved en IT-løsning desto billigere er det å utbedre den, sier adm. direktør Petter Gulbrandsen i Compuware.

- Kvalitetstestmodellen Compuware Quality Maturity Modell (CQMM) er et helt nytt konsept som har til hensikt å øke kvaliteten på IT-løsningene, sier adm. direktør Petter Gulbrandsen i Compuware Nordic AS. Foto: Trond Schieldrop

Trond Schieldrop

Mange logistikkbedrifter har innført omfattende og kostnadskrevende IT-systemer. Likevel viser analyser at kun 25 prosent av IT-prosjektene lykkes. Problemet i mange tilfeller er at de testes for dårlig, før IT-løsningen blir satt i drift.

- Logistikk- og produksjonsapplikasjoner er for mange virksomheter en kritisk del av virksomheten. I arbeidet med å bygge slike IT-løsninger, har flere fulgt CMM-standarden (Capability Maturity Model) i flere år. Men denne standarden gir ikke gode svar på hvor mye tid og ressurser og hva som skal testes for å sikre at prosjektet ikke feiler, sier adm. direktør Petter Gulbrandsen i Compuware Nordic AS.

Øker kvaliteten på IT-løsningene

Derfor har Compuware utviklet kvalitetstestmodellen Compuware Quality Maturity Modell (CQMM). Dette er et helt nytt konsept som har til hensikt å øke kvaliteten på IT-løsningene.

- Vi vet fra undersøkelser at syv av ti feil oppdages av den som bruker systemet. Slike sluttbrukerfeil er kostbare å rette, samtidig som det reduserer omdømmet til det berørte selskapet. CQMM er en metodikk som har til hensikt å finne svakheter og feil ved IT-løsningen før den blir tatt i bruk. På den måten vil bedriften både få en mer robust løsning, samtidig som den vil spare penger på feilretting i ettertid, sier Gulbrandsen.

Compuware Corporation er en av verdens ledende leverandører av programvare og konsulenttjenester. Selskapet hjelper kundene gjennom å utvikle, teste, implementere og drifte virksomhetskritiske applikasjoner.

Gulbrandsen opplyser at selskapet er en totalleverandør av Application Life Cycle Management Tools - løsninger som er ment å optimalisere produktiviteten og redusere kostnadene gjennom hele applikasjonens levetid.

Utfordringen i mange større IT-prosjekter er at mange ulike leverandører er inne i prosjektet.

- Da blir prosjektene komplekse og uoversiktlig. Sjansen blir større for at ting kan gå galt. Jo tidligere man oppdager feil i et IT-prosjekt, jo billigere er det å rette feilen. Derfor er det viktig å teste riktig, sier Gulbrandsen.

Forretningskrav

Et prosjekt består av mange forretningskrav til hva IT-systemet skal gjøre og hva det skal gi. Ut fra disse parametrene designes en løsning. Selv om man kjøper standard systemer skal funksjonalitet, hardware og infrastruktur testes og tilpasses.

- Testing kan koste enormt mye penger og kan ta lang tid. Derfor må du ha gode rutiner. Bilindustriens omfattende kollisjonstester av biler er ett eksempel på dette, og det burde ha vært tilsvarende testrutiner også for IT-systemer. Vi er ikke flinke nok til å forstå og beskrive kvaliteten, mener Gulbrandsen. - Utfordringen til nå har vært å finne gode metoder og verktøy til å identifisere hvilket nivå man skal være på ved kvalitetssikringstiltak, fortsetter han.

Kan få dramatiske økonomiske konsekvenser

Meta Group har altså kartlagt at 60 til 70 prosent av mislykkede IT-prosjekter skyldes for dårlig kvalitetssikring.

- Hvordan er situasjonen for offentlig virksomhet, bank og finans?

- Den er trolig like dårlig i Norge som utenlands. Derfor bør bankene ha et system for å kartlegge kvaliteten. Jeg oppfordrer også ledelsen i disse bransjene til å vise et større eierskap til kvalitetssikring slik at det får fotfeste lengre ned i organisasjonen, sier Gulbrandsen.

- Hvis IT-systemene feiler vil det få dramatiske økonomiske konsekvenser. Derfor er det viktig å teste systemene før de settes i produksjon. Kostnadene for å rette feil blir astronomiske hvis det skjer i produksjon i motsetning til prosjekt- og testfasen. Vår modell gjør brukerne bedre i stand til å se hvilket nivå bedriften befinner seg på og hvilke tiltak som må gjennomføres for å oppnå bedre kvalitet.

Ulike verktøy for å forbedre kvaliteten

Compuware har jobbet med kvalitetstesting siden 1973, og Gulbrandsen opplyser at de har satt sine arbeidsmetoder i system slik at kundene kan bruke CQMM til å kvalifisere og identifisere sine behov. Til nå har mange telekommunikasjonsselskaper, som Ericsson, Nokia og Motorola, benyttet seg av CMM-standarden for å se på utviklingsprosesser. Med CQMM kan de nå gå dypere inn i kvalitetssikringsprosessen.

Compuware har ulike verktøy for å forbedre kvaliteten. De første verktøyene kom på markedet i 1977 hvor de fokuserte på IBM stormaskiner. I dag benyttes Unix, Windows og webløsninger.

- Vi har ca. 80 prosent global markedsandel på våre produkter, og av verdens 100 største selskaper benytter 98 prosent våre verktøy, poengterer Gulbrandsen. - Med slike markedsandeler oppfatter våre kunder oss som en solid aktør. I Norge er ca 90 prosent av stormaskinbrukerne våre kunder. Vi registrerer også en stor vekst på distribuerte løsninger. Mindre selskaper uten stormaskin går over til distribuerte løsninger, og disse er brukere av Compuware verktøy.

Automatiserer kvalitetssikringen

På spørsmål om det er enkelt å bruke CQMM eller om kundene må shoppe timer fra Compuware Software for å oppnå optimal kvalitetssikring, svarer Gulbrandsen at de sammen med konsulenter hjelper kunden med å identifisere sine problemer.

- Vi lokaliserer feilen og hever kvaliteten ved hjelp av CQMM. Det er viktig å forstå hvilke problemer kunden har og finne ut hvilke verdiøkende tjenester vedkommende har behov for. CQMM er et identifikasjonsverktøy, og vi bistår bedriften med å komme dit de må være i dag, legger han til.

Gulbrandsen opplyser videre at de har verktøy til å automatisere kvalitetssikringen; fra å gjøre enhetstester til å se på hvordan software fungerer på infrastrukturen og funksjonstest på applikasjoner i forhold til forretningskrav. I tillegg gjennomføres low-end-testing med simuleringsverktøy for å registrere hvordan systemet fungerer oppkoblet.

Compuware har også måleverktøy som viser svartider på klienter, nettverk, teknisk infrastruktur, applikasjonsservere, webservere, databaser m.m, og kan for eksempel identifisere flaskehalser som skaper responstidsproblemer.

- Vi bidrar med å identifisere feilene og får hardware- eller applikasjonsleverandørene til å rette opp eventuelle feil under test. CQMM identifiserer hvordan kvalitetssikringen bør bygges opp, sier Gulbrandsen.

Så lenge systemene kjører på standard infrastruktur som Windows, Unix eller stormaskin, betyr det ingenting om det er lukkede eller åpne systemer.

- Kvalitetstestingen er ikke avhengig av teknologi. Bedriften må ta kvalitetstesting på alvor. Vi blir mer og mer avhengig av slike systemer, for det er jo ingen som kommer til å bevege seg tilbake til manuelle arbeidsrutiner, påpeker han.

Kasteball

Som kunde må man ofte forholde seg til flere IT-leverandører, hvorav få har helhetsansvar.

- Kunden kan bli kasteball mellom hardware-, applikasjons- og driftsleve-

randør og blir til sist taperen. Derfor har vi utviklet konseptet CARS - Compuware Application Reliability Solution. Da hjelper vi kunden med å bygge en testlab hos bedriften der målsettingen er at kunden etter hvert overtar driftsansvaret.

General Motors har nylig valgt forretningsportalen Covisint fra Compuware Software for sine 18.000 globale leverandører. Denne skal bidra til å forbedre logistikkrutinene og bidra til time-to-market leveranser.

Gulbrandsen opplyser at også det største sykehuset i Detroit og deres underleverandører har tatt i bruk Covisint.

- Dette burde også være interessant for norske sykehus, avslutter han.

www.logistikk-ledelse.no © 2006

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!