Captura har gått på børs

Det er ikke mange nye børsnoteringer i løpet av ett år, og enda færre innen logistikkbransjen. Mandag 27. januar ble en historisk dag for Captura ASA, den norske IT-pioneren innen mobile løsninger. Presis klokken 09.00 slo styreformann Erik Pinnås og påtroppende konsernsjef Jan Hansen på den tradisjonelle børsklokken og salget var i gang.

- Captura ASA har en kompetansebredde som dekker hele verdikjeden fra strategisk rådgivning til leveranse av hardware med full integrasjon mot kundens kjernesystemer og programvareløsninger, sier konsernsjef Jan Hansen (t.v) og styreformann Erik Pinnås. Foto: Trond Schieldrop

Trond Schieldrop

Selskapet som tas opp til notering på Oslo Børs er Nordens største leverandør innen det hurtigvoksende IT-segmentet mobile løsninger, og både Erik Pinnås og Jan Hansen har store ambisjoner om videre vekst i Europa.

Captura ASA er nystiftet etter utfisjoneringen fra PSI. Organisasjon har i flere år vært totalleverandør av mobile forretningskritiske applikasjoner til transport-, logistikk-, produksjons- og varehandelsbransjen.

Historisk dag

- Det er en historisk dag for norsk IT- og mobilteknologibransje, sa Hansen.

- Sverige og Finland har i mange år vært dominerende innen IT- og mobilmarkedet med telefoner og infrastruktur for mobilnett. Derfor er det viktig at det norske industriselskapet PSI Systems har etablert seg som et av Nordens største aktører innen det hurtigvoksende markedet for mobile løsninger, påpekte han.

Da PSI kjøpte Svenske Industrisystemer i fjor var målet å styrke selskapets posisjon innenfor det mobile-IT markedet.

- Planen var å slå sammen virksomhetene i Sverige, men vi bestemte oss raskt for å kjøre to separate selskaper, sier styreformann Pinnås. - I kjølvannet av det vurderte vi om vi skulle gjøre det samme i Norge. I løpet av de årene PSI har vært på børs har fokuset primært vært på Cach Guard mot dagligvarebransjen. Vi selger alt fra forbruksmateriell (kasseruller og etiketter) til avanserte mobile dataløsninger til dagligvaren. Store deler av de resultater vi har skapt kom fra den mobile delen av vår virksomhet. Her har vi utviklet egne systemer med solid spisskompetanse. Derfor måtte mobilvirksomheten frem i lyset. Vi får nå dedikerte ressurser som er fokusert på det selskapet skal holde på med. Gjennom fusjoner med, og oppkjøp av selskaper i bransjen som Logisoft, Mandata, Industrisystem m.fl. og vår Mobile Solution virksomhet, har PSI fått tilgang på nye medarbeidere med unik bransjekompetanse, hevder Pinnås.

Sterk posisjon i markedet

I motsetning til de fleste konsulent- og produktleverandører, har Captura tatt en sentral posisjon som integrator og totalleverandør.

- Vi har en kompetansebredde som dekker hele verdikjeden fra strategisk rådgivning til leveranse av hardware med full integrasjon mot kundens kjernesystemer og programvareløsninger. Vi tilbyr innovative IT-løsninger som kobler den mobile arbeidsstyrken til bedriftenes sentrale informasjonssystemer. Segmentet spås en solid vekst etter hvert som flyt av varer og tjenester i næringslivet blir mer mobil. I følge IDC vokser det profesjonelle markedet med 47 prosent i året. Vi forventer en årlig vekst på 20-30 prosent i dette markedet, sier Jan Hansen.

Globale ambisjoner

Børsnoteringen gjør det ifølge Hansen enklere å vokse både organisk og ved eventuelle oppkjøp.

- Det primære er å befeste vår dominerende posisjon i hele det nordiske markedet. Flere kunder etterspør fellesløsninger, og det er noe vi kommer til å bistå dem med.

Pinnås legger til at de også vurderer å gå inn på andre utvalgte markeder i Europa.

- De siste årene har vi investert mye ressurser på å tilrettelegge våre løsninger for et internasjonalt marked. Vi har lagt inn egne språkmoduler som gjør produktene tilgjengelig i en rekke land. Utenfor Norden vil vi jobbe sammen med partnere og forhandlere. Vi har derfor inngått partnerskap med internasjonale aktører som skal ta løsningene våre inn i sine salgsorganisasjoner. Det er også etablert et selskap i New Zeeland som baserer seg på å selge våre mobile løsninger. Her forventes raske resultater.

Fire forretningsområder

Norden har en lederposisjon innen mobiltelefoni med mobilprodusentene Nokia og Ericsson som frontrunnere. I tillegg til at det finnes en ledende mobilindustri er regionen kjent for å være tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi. Captura er allerede i dag det største selskapet innen forretningskritiske mobile IT-løsninger i Norge og Sverige. Selskapet har i tillegg ambisjoner om å ta en posisjon i Danmark og Finland for å befeste sin lederposisjon i Norden. Selskapet har per i dag omlag 100 høyt kvalifiserte og kompetente medarbeidere.

Captura deler inn markedet for Mobile Solutions i fire områder: Manufacturing, Transport & Logistics, Retail og Field Automation. Innen Manufacturing har Captura eksempelvis kunder som Volvo og Hydro, mens Posten Norge, DHL og Linjegods er typiske kunder innen Transport & Logistics. Innen Retail leverer Captura IT-løsninger til blant annet NorgesGruppen og Coop. Innen Capturas Field Services bistås kunder av den tjenesteytende næringen, som eksempelvis Securitas og EuroPark, med mobile løsninger for oppfølging av arbeidsstyrke og effektivisering.

CM2

Capturas virksomhet kan oppsummeres i ett begrep, nemlig «CM2» (Capture - Move - Manage).

- Det dreier seg om at robuste mobilterminaler fanger opp data som videresendes via trådløse forbindelser og integreres mot databaseløsninger i kundens egne systemer og deretter kan nyttiggjøres videre (ERP-, økonomi- og regnskapssystemer osv), sier Hansen, og hevder de tilbyr markedets mest innovative IT-løsninger som kobler den mobile arbeidsstyrken til bedriftenes sentrale informasjonssystemer. Dette er et segment som har hatt solid vekst og er spådd en videre vekst i fremtiden etter hvert som flyt av varer og tjenester i næringslivet i økende grad blir håndtert av mobile løsninger.

Retailorientert

PSI er Skandinavias ledende leverandør av avanserte IT-løsninger til detaljhandelen som bl.a. styrer, effektiviserer, distribuerer og sikrer kontanter, vare- og forbrukerinformasjon.

- Vi er nå et rent retailorientert selskap med fokus kun på ny teknologi til dagligvaresektoren, sier Pinnås, som mener vi vil se fremveksten av selvscanningsløsninger, kontanthåndteringsløsninger, og reklamekanaler på skjermer i de fleste butikker.

- Her er vi og skal vi fortsatt være i front, sier Pinnås. Som styreleder vil han være aktiv og delaktig i selskapenes videre vekst, mens Jan Hansen og Jørgen Waaler skal få driftsansvaret for selskapene. De har vært med i lederteamet i mange år, og har dyp kunnskap om selskapenes forretningsprofil.

www.logistikk-ledelse.no © 2006

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!