Fornyet filosofi kan redde norsk industri

Lean Manufacturing blir en stadig viktigere brikke for videreutvikling av norsk industri. Det handler om å gjøre ting enklere og samtidig bli mer konkurransedyktig, skriver adm. direktør Einar Broch i Intentia Norge AS i denne kronikken.

Einar Broch

I all hovedsak handler Lean Manufacturing om tre ting:

Lean Manufacturing har sitt utspring i den japanske bilindustrien rett etter annen verdenskrig. Det endevendte en hel verden når billige japanske biler framgangsrikt konkurrerte ut blant annet amerikanske og britiske. Lean Manufacturing har levd videre gjennom årene, er videreutviklet, justert og er i dag mer aktuelt enn noensinne.

Nå er vi imidlertid inne i en ny svært spennende trend. For i dagens informasjonssamfunn spiller ERP løsninger en nøkkelrolle i bedriften. Og filosofien i Lean, finner vi nå stadig oftere igjen i moderne ERP-løsninger. Dagens fokus på globalisering, integrert verdikjede og spesialisering (out/insourcing) samt videreutvikling av funksjonalitet i ERP-systemer inne «Lean» området, vil kunne bidra til mer effektiv norsk industri.

Ikke bare Kina og India

Land som Russland, India, Kina og nå de nye medlemslandene i EU, med sin billige arbeidskraft innebærer at konkurransen øker betraktelig. Men globaliseringen og EU-utvidelse medfører ikke bare en trussel mot norsk produksjonsindustri, men også forretningsmuligheter på nye markeder for norske bedrifter.

De få bedrifter i Norge som benytter Lean Manufacturing, har flytorienterte produksjonsprosesser med høyere og jevnere ressursutnyttelse. Resultatene viser at de har bedre gjennomløpstid og omløpshastigheter enn konkurrerende bedrifter.

Flere nordiske selskaper har kommet langt innen Lean, men de fleste henger etter.

Er Lean-konseptet det nye botemiddelet mot alle bedriftsmessige sykdommer? Kanskje ikke, men i et stadig mer krevende marked, der kunden krever et større tilbud av produkter å velge mellom, mulighet for å gjøre mindre bestillinger og kortere ledetider vil Lean bidra til å gjøre produsentene å bli mer konkurransedyktige og effektive.

Fjerner aktiviteter som ikke lønner seg

Lean Manufacturing inntar en selvfølgelig hovedrolle i prosessen med å styrke den norske produksjonsindustriens konkurransekraft. I en fersk rapport for Simon Braggs, fremkom det at 36 prosent av de amerikanske og 70 prosent av de britiske produsenter allerede bruker Lean som primær forbedringsmetode.

Vi har selv sett resultater hos våre kunder som benytter seg av Lean. Undersøkelser viser at produksjonsplanleggingsløsninger kan gi markante fordeler som redusert lagerbeholdning med 50 prosent, reduksjon i produksjonssyklusen på opptil 70 prosent og markante reduksjoner i gjennomløpstiden. De raske resultatene er enda kun en liten del av de totale langsiktige fordelene.

Lean Manufacturing bør ha en fundamental rolle i norsk industri i fremtiden, både for å møte den økte konkurransen og for å konkurrere på nye markeder. Det berører mange ulike typer av industri, som for eksempel dagligvare-, prosess og stykkprodusenter. Ved å effektivisere kan norske bedrifter beholde produksjonen i Norge, men det krever at bedriftene umiddelbart starter med å forenkle, redusere «svinn & sløseri» og utnytte de muligheter som ligger i bedriftens IT-løsninger. Dette skaper konkurransekraft, vekst og sysselsetting.

www.logistikk-ledelse.no © 2006

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!