Samler all forretningslogikk på ett sted

- Valget av Microsoft gjør at vi kun har en leverandør på virksomhetskritiske løsninger. Dermed slipper vi å forholde oss til flere og grensesnittene mellom dem, sier IT-sjef Terje Nymark Olsen i Spar Kjøp AS. Han kan fortelle at leverandørens lokale kompetanse på Microsoft Dynamics AX er et klart fortrinn. - Nå har vi samlet all forretningslogikk på ett sted.

Trond Schieldrop

Den integrerte bransjeløsningen fra Microsoft ble tatt i bruk for ca ett år siden. Samtidig foretok Spar Kjøp en oppgradering av sine automatlagre og en integrasjon mellom disse systemene.

- Vi hadde forventninger til et stabilt driftssystem som skulle bidra til å holde kostnadene nede og bedre kundeservicen. Vi har automatisert varepåfyllingen til butikkene gjennom Dynamics AX-løsningen. Hver ettermiddag overføres dagssalget fra butikkene og systemet beregner hvilke varer de skal suppleres med. Deretter går det melding til lagret slik at varene er klar til plukk og utsendelse neste morgen. Løsningen har automatiserte prosesser som har bidratt til redusert behandlingstid, sier Olsen, som legger til at tilbakebetalingstiden på systemet er mellom ett og to år.

Forbedringspotensial

Spar Kjøp er en butikkjede med 16 butikker i tillegg til postordresalg og nettbutikk.

- På butikksiden benytter vi en integrert retail løsning. Vi har kjørt Microsoft Dynamics AX 3.0 siden 2002/ 2003. For et par år siden gjennomførte Ernst & Young en aktivitetsbasert kostnadsanalyse. Med utgangspunkt i regnskapet ble aktiviteten analysert og kostnadsarter tilknyttet disse. Hensikten var å synliggjøre lønnsomhet på forskjellige områder, opplyser Olsen.

- Arbeidet munnet ut i en gjennomgang av logistikkfunksjonen basert på vår verdikjede, og vi konstaterte at vi hadde et forbedringspotensial. Vi så både på integrerte og mer sammensatte løsninger. Valget av dagens Dynamics AX-løsning skyldtes et ønske om å samle all forretningslogikk på ett sted. Vi har et WMS-system som styrer den automatiske delen av lageret. Det ligger ikke noen forretningslogikk på dette nivået. Den er plassert i Dynamics AX. Det betyr blant annet at ordrekontoret kan vedlikeholde en ordre helt frem til plukketidspunktet. Løsingen innebærer også at vi får transparents i systemene der for eksempel retaildata automatisk oppdaterer finans og BI-applikasjonene våre, understreker Olsen.

Krevende med flere systemer

- Ser vi tilbake på tiden før 2003 var vi en virksomhet som opererte med programvare både fra Microsoft og andre leverandører. Med en relativt liten IT-organisasjon var det krevende å vedlikeholde kompetanse på flere systemer. Overgangen til Microsoft plattformen har derfor vist seg å være kostnadseffektiv for oss. Vi har fått godt integrerte systemer som vi har utviklet intern kompetanse på. For virksomheten betyr det en IT-støtte som ivaretar våre interne prosesser på en god måte, sier Olsen.

- En testet og gjennomprøvd standardløsning krever mer implementeringsarbeid men fordelen er langt større etter idriftsettelse, mener han. - I tillegg til standard Dynamics AX har vi integrerte bransjeløsninger innenfor lager og retail. Vi har også integrerte EDI-løsninger for både inngående og utgående logistikk. Dette går gjennom Microsoft BizTalk som er et godt verktøy for integrasjon av ulike systemer. Så langt har det vært en ubetinget suksess. Vi har forbedret vår leveringspresisjon og oppnådd kortere leveringstider.

Integrerte systemer er svært avhengig av kvalitet på data og fordrer gode registreringsrutiner.

- Når vi automatiserer for eksempel varepåfyll til butikker er det viktig at alle data er korrekt, sier Olsen.

Driver for fremtidig vekst

- De integrerte bransjeløsningene har allerede vært i salg i Norge som partnerløsninger og installert hos flere kunder. I løpet av første halvår vil de komme inn i våre prislister og blir en del av standard Microsoft Dynamics AX 2011, sier direktør for Microsoft Business Solutions i Norge, Dagfinn Ringås. Han mener denne tilnærmingen vil være en viktig driver i Microsofts fremtidige vekst.

- Ved utgangen av juni i fjor var omsetningen og resultatet på vår Dynamics AX satsing meget bra. Veksten var på 43 prosent sammenliknet med fjoråret i et konkurranseutsatt marked.

Han mener markedet ønsker standardiserte løsninger hvor kundene kan dele Best Practises seg i mellom.

- Vi benytter den samme bransjeløsningen på tvers av mange lokale og globale kunder. Det gjør vi ved å legge industrilagene inn som en del av standard Dynamics AX løsning. Detaljhandelsbedrifter, grossister, produsenter og tjenesteytende virksomheter får nå lik funksjonalitet på tvers av bransjene. Dette blir en del av standard systemet i Dynamics AX, sier Ringås, som poengterer at Microsoft tar ansvar for videreutvikling og kvalitetssikring av løsningene.

Fire industrisegmenter

Microsoft har oppmerksomheten rettet mot fire industrisegmenter som er detaljhandel, tjenesteytende næring, produksjon, grossist og distribusjon.

- Vi har kjøpt opp fire løsninger som passer i tre av segmentene. Tidligere var disse sertifiserte partnerløsninger i Microsofts AX Industry Builder Program. Dette er nå Microsoftløsninger som er bygd inn i Dynamics AX og en del av standardløsningene. På retailsiden har vi kjøpt løsningene Retail Chain Manager og LS Retail EHF. Det gir oss ende til ende dekning i hele verdikjeden fra backoffice, lager og ut til kasseløsninger, sier Ringås. Han forteller videre at Microsoft har kjøpt en tjenesteytende næring fra amerikanske CGS.

- Det omfatter virksomheter som er prosjektorientert og selger timer. På produksjonssiden har vi kjøpt en løsning fra Fullscope som er beregnet på prosessorientert produksjon. Vi kjøper ikke selskaper men løsninger som blir en del av vår teknologiplattform.

Ingen endring i partnermodellen

Ringås mener at Microsoft nå har et tydelig veikart for videreutvikling av sine ERP-løsninger.

- Bransjeløsningene er en del av dette veikartet. Det sikrer deres levetid i motsetning til når de er en del av en partnermodell. Som eier legger vi ned mye ressurser i videreutvikling av bransjeløsningene, sier Ringås. Han legger til at dette ikke medfører noen endring i partnermodellen.

Rollebasert grensesnitt

- Alle ERP-leverandører har tilnærmet samme funksjonalitet. Det som skiller oss fra andre er våre rollebaserte grensesnitt. Vi er en integrert del av Microsoft som spiller sammen med SharePoint, portaler, prosjektapplikasjoner, Office og SQL-server. Våre bransjeløsninger leveres nå av 11.000 Dynamics partnere over hele verden. Det gjør at vi kan tilby bransjekompetanse helt ned i mikrovertikaler. De fleste andre leverandører kan levere templates og løsninger innenfor noen utvalgte industrisegmenter. Vår styrke er et bredt partnerapparat der vi i Norge alene har over 40 Dynamics partnere.

Fellesnevnere

Ringås påpeker at tjenesteytende næring har en del felles trekk med de som arbeider med prosjekter og fakturerer timer.

- Derimot er det store forskjeller på et it- og et revisorselskap. Fortsatt skal våre partnere levere spissede bransjeløsninger på toppen av vår industriløsning. Forskjellen er at det blir lagt mer funksjonalitet inn i standardløsningene slik at våre partnere kan bruke mer tid på å levere repeterbar standardfunksjonalitet fra Microsoft. De kan spisse bransjeløsningene til mikrovertikaler. Resultatet blir bedre prosjektstyring og mindre tid på videreutvikling av brede bransjeløsninger. Partnerstrategien er ikke endret men vi tar nå ansvar for å utvikle større deler av løsningen i en standard applikasjon, påpeker Ringås.

Bort fra skreddersøm

Målet med de integrerte bransjeløsningene er å komme bort fra skreddersøm.

- Med skreddersøm har mange kunder gått seg fast i en leverandør/ løsning/partner slik at det vanskeliggjør oppgradering av løsningen. Vi tilbyr en standard klient som for de fleste er tilstrekkelig. Det vil alltid være tilpasninger men i mindre grad enn tidligere. Resultatet er lavere risiko under oppgraderinger. Med flere tusen globale kunder som deler samme standard funksjonalitet, vil behovet for skreddersøm forsvinne, sier Ringås.

- Med disse løsningene ønsker vi å tilby kundene mer effektiv implementering og raskere avkastning på investeringene. Kunden kan benytte en standard løsning og oppnå tilfredsstillende funksjonalitet. Den er betydelig raskere å implementere enn skreddersøm som belastes pr time for å få applikasjonene til å passe med spesifikasjonen. Med en standard løsning som optimaliserer gevinster og prosesser, kan du redusere kostnadene, avslutter Ringås.

www.logistikk-ledelse.no © 2010

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!