Trådløse nettverk gjør varebestillingen enda enklere

- Informasjon om våre varer er lagret på håndholdte terminaler (PDA´er) i hvert av våre samvirkelag. Dette bidrar til å effektivisere rutinene for våre butikkansatte, sier seniorkonsulent Børge Thomassen i Coop Norge Handel AS. Nå satt selskapet satt i gang et prosjekt med trådløs datakommunikasjon som skal gjøre det enda enklere å overføre bestillinger av varer, etiketter, data fra varetellinger, svinnregistreringer etc.

Dagens PDA-løsning som benyttes er DynamicStore fra Consafe Logistics, og Thomassen opplyser at over 900 butikker i Norge har 1.500 PDA´er i bruk.

ERP-systemet inneholder hele varesortimentet. Dette overføres til butikkdatasystemet som hver enkelt butikk benytter og overføres til DynamicStore på PDA´en. All datafangst som foretas med håndterminalen sendes tilbake til butikkdatasystemet og videre inn i ERP-systemet.

- Bestillinger mottas på våre regionlagre i Oslo, Langhus, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø. Der plukkes varene som sendes ut til hver enkelt butikk.

Flere hundre tusen varebestillinger

I hovedmenyen i DynamicStore er varebestilling den mest benyttede funksjonen. Hvert år går det ca 500.000 varebestillinger med ca 30 millioner varelinjer gjennom vårt system. Håndterminalen benyttes også til årlige varetellinger. I tillegg har de fleste samvirkelag stor oppmerksomhet på svinnregistrering. Sist, men ikke minst, benyttes PDA-løsningen til etikettbestillinger i butikker uten elektroniske hylleetiketter.

- Det er opp til hvert enkelt samvirkelag/butikk å benytte elektroniske eller papirbaserte hylleetiketter. Når butikkmedarbeiderne bestiller varer med håndterminalen skannes strekkoden enten fra papiretiketten eller fra displayet på hylleetiketten, påpeker Thomassen. - DynamicStore har også en forenklet salgsfunksjon der en selger for eksempel i byggvareavdelingen legger inn salgsordre som må skrives ut og registreres i kassen før betaling skjer.

Trådløs datakommunikasjon

Coop Norge Handel AS har satt i gang et prosjekt hvor datakommunikasjonen foregår i Coops trådløse nettverk. - Dermed trenger ikke butikkmedarbeideren å forflytte seg for å overføre bestillinger av varer, etiketter, data fra varetellinger, svinnregistreringer etc. Dette gjøres ute i butikken og overføringen skjer trådløst inn i ERP-systemet, sier Thomassen, som mener trådløse systemer vil ha stor effektiviseringsgevinst for butikkene.

De første trådløse systemene er allerede i drift i flere Coop butikker i Østlandsområdet.

Automatisk vareforsyning

- Tidligere foregikk varebestilling også på faks og telefon. Nå har vi webløsninger som tar seg av slike operasjoner. Vi gjennomfører nå et prosjekt der vi innfører automatisk vareforsyning til butikk. Da vil håndterminalen fortrinnsvis bli benyttet til svinnkontroll og varetelling, sier Thomassen.

Kontinuerlig videreutvikling

All videreutvikling skjer i samarbeid med Consafe Logistics.

- Dette er et samarbeid som fungerer godt. De driver kontinuerlig oppgradering av løsningen for å øke funksjonaliteten. Eventuelle hardwarefeil ivaretas av en byttepool med sirkulasjon av terminaler som er på service og skal ut til butikk igjen, sier Thomassen. Han forteller at butikkene er avhengig av å ha terminaler tilgjengelig for varebestilling.

Fordeler

- Når våre butikkmedarbeidere skanner varer med DynamicStore får de prisoversikt, og om nødvendig dybdeinformasjon om hver artikkel som for eksempel er på tilbud. Det er flere skjermfelt/faner på håndterminalen som de kan bla gjennom. Her er det informasjon om hvor mye de tidligere har bestilt av en bestemt artikkel eller hvem som er leverandør/produsent, sier Thomassen.

Han legger til at butikkene tilknyttet de ulike Coopkjedene, har varebestillinger som innholder alt fra 1 til 1400 varelinjer.

- Å foreta slike operasjoner på telefon eller faks tar ekstremt lang tid og øker risikoen for feil. DynamicStore brukes av butikksjefer på de mindre butikkene. I større butikker håndteres de av vareområdeansvarlige. Hovedregelen er at butikksjef eller butikksjefassistent har ansvaret for varebestillinger, sier Thomassen.

Forenkler hverdagen

Assisterende butikksjef Trine Ukkestad på Coop Prix Linderud i Oslo sier at PDA-løsningen har forenklet varebestilling, svinnregistrering og etikettbestilling.

- Løsningen er meget stabilt og tilbakemeldingen fra våre medarbeidere er svært bra. De benytter bl.a. håndterminalen til svinnregistrering (brekkasje og dato). Den gir oss god oversikt over varebeholdningen og det tar mindre tid å foreta varebestilling. Løsningen har forenklet vår hverdag, mener hun.

--------

Coop er den eneste detaljhandelsvirksomheten som eies av forbrukerne. 1,3 millioner medlemmer i Norge har én eierandel hver i sitt lokale samvirkelag og får sin del av overskuddet. 131 samvirkelag er samordnet gjennom å eie Coop Norge SA, hvor Coop Norge Handel AS er et heleid datterselskap som administrerer kjeder, innkjøp, sortiment og logistikk. Det er til sammen 1.200 butikker hvorav ca. 900 er dagligvare. Konsernet omsatte for ca. 36 milliarder kroner i 2009.

www.logistikk-ledelse.no © 2010

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!