Spennende program som vil fenge manges interesse

Den 8. og 9. juni arrangerer Siviløkonomene KAN «ERP-systemer 2010» på Oslo Kongressenter. - Dette er møteplassen for deg som skal anskaffe og implementere nytt forretningssystem, sier prosjektleder Marianne Strandberg, som kan love et spennende program som vil fenge manges interesse. Veien til en kostnadseffektiv implementering og systemforvaltning vil stå sentralt.

Trond Schieldrop

I følge Marianne Strandberg foretar Siviløkonomene KAN hele tiden justeringer i programmet slik at innholdet er oppdatert i forhold til deltakernes krav og trender i markedet.

- Nytt på årets konferanse er at vi setter større fokus på implementering. Men vi vil også gi deltakerne overblikk over de viktigste ERP-systemene, samt et utvalg CRM-, prosjekt-, dokument- og BI-systemer. Sist men ikke minst vil de få konkrete maler og verktøy til bruk i sitt investeringsprosjekt. Mot slutten av første dag har vi som tidligere år et nettverkstreff i våre utstillingslokaler.

Foredragsholdere

Studierektor Bo Hjort Christensen fra Handelshøyskolen BI i Nydalen er også i år faglig ansvarlig for arrangementet og vil lede deltakerne gjennom konferansen. På tirsdag 8. juni vil professor Arne Krokan fra NTNU snakke om elektronisk handel og elektronisk samhandling. Dagen etter vil førstelektor på Handelshøyskolen BI, Ragnvald Sannes, se på teknologistøttet innovasjon og forretningsutvikling.

- Dette blir garantert to spennende gjesteforedrag og en matnyttig konferanse, fastslår Strandberg.

Ulike løsningsalternativer

Finanskrisen har resultert i at det er blitt viktigere å se på driften og få mer ut av hver investert krone. Kravet til ROI har økt i alle bransjer og mange bedrifter har færre ansatte som skal løse de samme oppgaver som tidligere. Da øker kravene til systemene slik at prosessene i bedriften støttes. Mange posisjonerer seg for å komme styrket ut av finanskrisen. I følge tidligere deltakere er ERP-konferansen en viktig støtte for de som planlegger nytt forretningssystem. Verktøyene som deltakerne får med seg i år er nyttige i denne prosessen. På konferansen får de presentert ulike løsningsalternativer og kan treffe de fleste ERP-leverandører.

Implementering

- Vi har gjort enkle undersøkelser om hva tidligere deltakerne ønsker seg av innhold. Konklusjonen er at et stort antall vil ha større oppmerksomhet på implementering, understreker Strandberg. - I en slik prosess er det en rekke kritiske aktiviteter. Ett av dem er valg av riktig system. Dernest må implementeringen utføres riktig slik at den ivaretar alle prosesser i bedriften og at systemet blir raskt idriftsatt.

Når et anskaffelsesprosjekt startes må prosessene være godt gjennomarbeidet slik at bedriftene oppnår ønsket resultat. Det er viktig å beskrive prosjektgjennomføringen og underbygge de ulike delene i prosessen, mener Strandberg.

P6-rammeverket

- Som tidligere år vil vi også fokusere på markedet og produkter. Konferansens røde tråd er P6-rammeverket, som er et veikart for vellykket valg og implementering. Dette er utarbeidet av Bo Hjort Christensen og beskriver de mest sentrale dimensjoner man må ha kontroll over i en valg- og implementeringsprosess.

Rammeverket inneholder seks forskjellige modeller for Produkt, Partnere, Perspektiv (systemer og teknisk utstyr i forhold til organisasjon, prosesser og data), Prosjekt med anskaffelse og implementering, Prosess og Penger (økonomi). Disse områdene vil bli presentert under konferansen, sier Strandberg.

Mange deltakere

Allerede før markedsføringen av ERP-systemer 2010 hadde startet for alvor, kunne arrangøren registrere stor interesse om årets konferanse. I slutten av mars hadde hele 27 utstillere reservert plass, og dette er et langt flere enn på samme tid i fjor. Strandberg kan også melde om flere påmeldinger fra konferansedeltakerne som hadde skaffet seg informasjon om konferansen på egenhånd.

- Vi er derfor optimistiske og tror vi skal overstige fjorårets deltakerantall på 185 personer. Vi ser det ikke som urealistisk å få over 200, sier Strandberg som opplyser at Hjort Christensen har lagt ned mye arbeid i dokumentasjon, maler og verktøy som hver deltaker får ved konferansestart.

- Alle deltakerne får også en minnebrikke som inneholder mye verktøy til fri benyttelse, avslutter Marianne Strandberg.

www.logistikk-ledelse.no © 2010

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!