Ny logistikkløsning gir økt frihet og bedre styring

Wittusen & Jensen er en familieeid bedrift som definerer seg som kontorets dagligvareleverandør. Bedriften som omsetter for rundt 700 millioner kroner til sluttbrukere i hele Sør-Norge, har både egen distribusjon og linje trafikk via samlaster til en franchisekjede. For å styre logistikken har man gått inn i et samarbeid med Transportnett og benytter deres internettbaserte datasystem og tn;mobile til PDA.

Firmaet har eksistert i 113 år og har i dag ved siden av kontormateriell også visuell kommunikasjon, profilering og firmagaver i sitt vareutvalg. Litt spesielt for denne bransjen er at vareleveranser skal bringes helt fram til sluttbruker, gjerne levert på kontor hos brukeren. Det krever en litt spesiell distribusjonsmodell.

Logistikkdirektør Audun Johnsen og transportsjef Kjetil Stoltz forteller at i Osloområdet, fra Gardermoen til Drammen og i Østfold har man sin egen distribusjon, basert på enmanns bedrifter som kjører utelukkende for firmaet. I tillegg har man egen distribusjon i Larvikområdet, Agder, Stavanger, Bergen og i Trondheim. Disse får sine sendinger med linjetrafikk fram til deres terminaler og lokaldistribusjon derfra styres via Transportnetts løsninger. Resten av landet betjenes av en transportør.

- Vi har rundt 200.000 sendinger gjennom vår terminal på Rødtvet. Av disse skal rundt halvparten ut i Osloområdet, sier Johnsen.

Både han og Stoltz understreker hvor viktig kontaktpunktet mot kunden er for bedriften. Sjåførene blir bedriftens ansikt overfor kundene, og det er ikke alle som egner seg for den jobben.

Bedre styring

For noen år siden så man at det systemet man hadde begynte å synge på siste verset. Da man fikk kontakt med Transportnett og vurderte deres løsning, fant man at her fikk man langt bedre styring, sjåførene fikk en enklere hverdag, og Wittusen & Jensen en stor grad av frihet i forhold til transportøren. Med Transportnetts styringssystem var man ikke låst til noe datasystem hos transportører, men kunne kommunisere med ethvert kjent system via internett eller direkte til PDA. Det betyr at et eventuelt skifte av transportør for hele eller deler av transporten ut fra Oslo kan foregå raskt og uten problemer.

Noe av det viktigste for oss var å få et system der leveransen til kunden ble elektronisk dokumentert med tidspunkt så vel som kvittering for mottak.

- Vi er avhengige av presis og riktig leveranse. Denne bransjen har ikke store forskjeller mellom leverandørene, og servicegrad blir dermed et viktig konkurransefortrinn. Det systemet vi nå har fått, oppgraderer statistikk automatisk og letter administrasjon av biler, forteller Stoltz.

- For sjåførene våre er det også en fordel at de kan logge seg inn med sine PDAer før de ankommer vår lasterampe. Da finner de hva som skal med av gods, og får en mulighet til riktig lasting raskere enn tidligere. De sparer altså tid som kan brukes til distribusjonskjøring og varelevering, legger han til.

Automatlager med sikker plukking

Lageret til Wittusen & Jensen er dels et konvensjonelt pallelager for volumvarer, og dels et todelt automatlager for mindre voluminøse varer. Etter endt plukk blir kolliene ført på rullebane til ekspedisjon og ferdigstilling av ordren sammen med palletert gods.

Ekspedisjonsområdet har baner for hvert enkelt distribusjonsområde. I tillegg er det et område for klargjøring av varer som skal med linjetraffikken. Her blir godset plassert i vekselskap for avhenting. Audun Johnsen sier at man gjerne skulle hatt mer plass i ekspedisjonsområdet. Både kunne man tenke seg mer egen distribusjon over større geografiske områder, og man kunne trenge mer plass til oppstilling av vekselskap for avhenting. Dette er problemer som sannsynligvis bare kan avhjelpes med utbygging av området, og ligger flere år fram i tid. Den eksisterende tomten er allerede fullt utnyttet.

Det viktigste ved Transportnetts system og hovedgrunnen til at Wittusen & Jensen valgte det, var fleksibiliteten det gir ved eventuelle endringer i bruk av transportør. Dessuten at det fungerer mot egne datasystemer og generer statistikk og letter administrasjonen av egen distribusjon på en utmerket måte.

Prisen var langt mindre vesentlig. Det dreide seg allikevel ikke om store investeringer i utstyr. Det Wittusen & Jensen har hatt behov for å investere i, er håndholdte PDAer til sjåførene, og den utgiften er ikke stor.

- Kvaliteten på systemet, sammen med fleksibiliteten var avgjørende for vårt valg, sier Johnsen. Her mener både han og Stoltz at man har fått det optimale systemet for sitt bruk.

www.logistikk-ledelse.no © 2010

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!