Logistikk - en viktig konkurransefaktor

- Flere virksomheter har oversett at logistikk kan benyttes som konkurransefaktor. Norge er et råvareproduserende land og mesteparten av det vi produserer foredles utenlands. Bedriftenes integrasjonsevne mot samarbeidspartnere i andre deler av verden blir avgjørende for å oppnå vekst, mener Bjørn Madsen i IBS Norge.

Trond Schieldrop

For 10 år siden dreide logistikk seg primært om lagerfunksjoner. For fem år siden - da begrepet Supply Chain Management (SCM) ble introdusert - var det lite kunnskap om dette i markedet.

- Nå benytter de fleste bransjer standardiserte masterdata, opplyser Bjørn Madsen. Han mener at den kortsiktige og mest synlige gevinsten av verdikjedetenkning, er reduksjon av svinn og lavere kostnader.

Omfatter alle aktiviteter

Binding av lagerkapital går ned fordi verdikjeden blir mer oversiktlig når varene kan identifiseres fra de kommer inn til de leveres ut av lager. Samtidig blir informasjonstilgangen på kundeleveransene enklere.

- Det gir bedre planlegging i innkjøpene, poengterer Madsen. - Det betyr at de interne rutinene i bedriften omfatter alle aktiviteter helt frem til sluttkunden, sier han.

Høyt rangert leverandør

Etter å ha vært leder for IBMs satsing i Norge på Supply Chain Management tiltrådte Madsen tidligere i år en direktørstilling IBS Norge. Det svenske moderselskapet ble etablert i 1978 og har til sammen over 1.100 ansatte og et nettverk av datterselskaper og forretningspartnere i 32 land over hele verden.

- Globalt er vi rangert som den femte største Supply Chain Management leverandøren, sier Madsen. - Vårt Enterprise produkt har stor utbredelse i markedet. Hovedområdet er lager, distribusjon og alt som beveger seg mot SCM. Vår oppgave er å sikre at kundenes beslutninger baserer seg på korrekt informasjon.

Han forteller at støttetjenester som CRM og Business Intelligence er utskilt.

- Vi er spesielt opptatt av kundens integrasjon av egen verdikjede mot leverandører og egne kunder. Kravet til informasjon har økt dramatisk de siste årene. Behovet for presise og korrekte leveranser er avgjørende for å oppnå konkurransefortrinn, understreker han.

Endringsinformasjon

Både små, mellomstore og store bedrifter har behov for endringsinformasjon som kan ha økonomiske konsekvenser. Alle involverte parter må ha tilgang på samme informasjon til samme tid. KPI-rapporter er avgjørende for å måle om bedriften når sine målsettinger. Flere bedrifter knytter sammen nøkkeltallsinformasjon på tvers av avdelingene.

- For å gjøre dette er det viktig at virksomheten har en gjennomarbeidet tilnærming av hele sin SCM-håndtering, forteller Madsen.

Da han tiltrådte stillingen i IBS Norge var hans første oppgave å skape en modell slik at selskapet i større grad kunne nyttegjøre seg hele den nordiske kunnskapsbasen.

- Målet er å flytte den eksisterende intellektuelle kapital som er i selskapet mellom prosjektene, slik at våre kunder kan dra nytte av kunnskapen som er til rådighet. Fordelen for våre kunder er at de får tilgang til en større kunnskapsbase og et bredere tjenestespekter, understreker han.

Verditankegang i forsyningskjeder

Det finnes mange standardiserte systemer som benyttes i forsyningskjeder. Utfordringen for virksomheter er å integrere dem mot ERP-systemet slik at de kan utveksle data.

- For ERP-leverandørene er det avgjørende å utvikle integrasjoner slik at kundene har informasjon som kan nyttes i den daglige driften uten å forholde seg til flere systemer. Mange bedrifter har anskaffet logistikksystem, men et fåtall har integrert sine forretningsprosesser og måleparametre for nøkkeltall. Dagens krav til effektiv drift krever en gjennomgående tankegang fra merking av varer og hyller til utsendelse av vare og faktura, påpeker Madsen.

IBS Norge tilbyr komplette ERP-løsninger med hovedkomponenter som lagerhåndtering, logistikkoperasjoner, innkjøp, planlegging og økonomi.

- Vi har utviklet integrasjon mot Microsoft CRM slik at salgspersonell kan hente ut nøkkeltall om ordre og gjøre kunde- og salgsrapportering lettere. Vi har byttet ut begrepet Business Intelligence med Distribution Intelligence. Dette er et bevist valg fordi vi er mest opptatt av det som har med distribusjon å gjøre.

IBS Enterprise v. 7

For ikke lenge siden ble IBS Enterprise versjon 7 lansert. Den er integrert med Microsoft CRM og IBM Cognos. Data utveksles med Cognos Business Intelligence som har over 200 standardiserte rapporter. Her kan kunden se på sammenhengen i sin verdikjede. Det viser alt fra et tilbud oppstår til varen er levert sluttbruker.

- Med versjon 7 får kundene nøyaktig kontroll med vareflyten gjennom hele verdikjeden. Forretningssystemet har flere funksjonsområder. Systemet håndterer alt fra salgsordre- og innkjøpsstyring til planlegging og lageroptimering, i tillegg til økonomistyring og analyse. Forretningssystemet er meget fleksibelt og enkelt å administrere. Her kan kunder dele systeminformasjon både internt og med kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere, avslutter Madsen.

Les hele artikkelen i Logistikk & Ledelse nr. 11/2010.

www.logistikk-ledelse.no © 2010

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!