Houston, We Have a Solution

Global anvendelse og heimeavla utvikling høres kanskje ut som motsetninger. Forklaringen er at den norske delen av National Oilwell Varco (NOV) og programvareselskapet Timpex på Åndalsnes i Romsdal har fått det til, og legger grunnlaget for omfattende omlegging av databehandlingen av all transport i NOV i Norge. Hovedkvarteret i Houston i Texas er nå interessert i å vurdere systemet nærmere. Dermed er global anvendelse av systemet ingen umulighet.

- Logistikken til den norske delen av National Oilwell Varco, ligger langt fremme, sier Kenneth Johansen, logistikkmanager ved selskapets norske hovedkontor i Kristiansand. Foto: Nils Erik Langva

Noen formell avgjørelse er ikke fattet, men mye ligger til rette for at norsk logistikk er på tur ut i verden. Og mens outsourcing har vært tidens melodi i aldri så lang tid er målet i dette tilfellet at grunnlagsdata, som mates inn databasene, skal tilbake til «eget hus». Ifølge logistikkmanager Kenneth Johansen ved NOVs norske hovedkontor i Kristiansand, har ledelsen ved hovedkvarteret i Texas sagt at den norske avdelingen kommer til å få en overordnet rolle i IT-delen av selskapets verdensomspennende logistikk.

Databehandling ikke rask nok

Som internasjonal aktør er National Oilwell Varco ledende innenfor salg, design, ferdigstillelse og fabrikasjon av systemer og produkter for olje- og gassindustrien på global basis, og har således avdelinger i alle verdenshjørner.

Selskapets avdelinger i Norge har ikke tidligere hatt en tilfredsstillende transportløsning i sitt datasystem.

I arbeidet med å rette på denne mangelen er de kommet til den konklusjon at når viktige og leveringskritiske data behandles av tredjeparts transportører så blir hverken dokumentbehandling, rapportering, sporing eller leveranser optimale.

Fremføringen og databehandlingen blir heller ikke alltid rask nok. Resultatet er masse ekstraarbeid, og telefoner mellom verdensdelene for hastesporing av større eller mindre deler som kan forsinke montering og leveranser, påpeker Johansen:

- Jeg er ranværing, vet du, og har ikke tid til å sitte å vente på at andre skal spore opp våre egne leveranser, mens vi mye raskere kan gjøre jobben innenfor vår egne fire vegger.

Ligger langt fremme

- Når hovedkvarteret i Houston ser nærmere på den norske løsningen så må jo dere oppfatte interessen som en usedvanlig prydelig blomst i knapphullet?

- Vi kan vel ikke si oss helt fri for en viss stolthet. Men du må være klar over at den norske avdelingen alltid har ligget langt fremme, både med hensyn til de tanker vi gjør oss rundt hele logistikk- og verdikjeden, men også i forhold til hvordan vi praktisk arbeider på disse områdene, og til sist, resultatene vi skaper. Jeg mener også å kunne påstå at vi godt i forkant i forhold til konkurrentene, slik at de nye systemene vil befeste posisjonen og konkurransekraften vår ytterligere, sier Johansen.

- Våre kolleger i USA er blitt spesielt oppmerksomme på den norske løsningene blant annet fordi vi i vår prinsipielle tenking ikke utelukkende ser logistikken som et spørsmål om fremføring av gods mellom ulike bestemmelsessteder. Den er integrert del av den totale verdikjeden, ikke bare en lokasjon i datasystem eller på lager, men oppfattes økonomisk som en del av driften som skal generere fortjeneste. Gjennom en rekke tiltak de seneste 10 årene har vi faktisk maktet å skape enorm fortjeneste på logistikken, og bedre skal nettopp disse resultatene bli.

- Hva er fordelen med dataprogrammene som nå skal tas i bruk?

- Uten å gå i detalj om arbeidet vi og Timpex har gjort i forbindelse med kravspesifikasjoner eller tilpasninger, så skal vi altså legge opp all transport selv. Prioriteringen av hvilken del av en forsendelse som går først og sist er avgjørende, faktisk helt ned til den minste eske med skruer. Feilsending fra Norge kan stanse en montering i Korea. Derfor ønsker vi å ha en sterkere styring med viktige parametre og dokumentflyt slik at alt skjer i riktig rekkefølge, og blir lettere sporbart. Vi behandler så store gods- og dokumentmengder, at når alle data behandles hos tredjepart, så blir vår egen oversikt mangelfull, for å si det noe enkelt.

Johansen forteller at de under hele prosessen har fått mye input fra USA. Men selv om de nå tar datastrømmen «tilbake» så skal de leie inn tredjepart til å forestå den fysiske transporten.

- Vi regner med at gevinstene øker for konsernet som helhet når vi har gjennomført implementeringen i alle avdelinger. I dag har vi et vell at dataløsninger world wide. NOV har de senere årene kjøpe opp en rekke selskaper, gjerne med ganske forskjellig programvare og rutiner knyttet rundt bruken. Vi har med andre ord en stor jobb å gjøre for at logistikken skal bli mer strømlinjeformet, slik at samtlige jobber etter de samme rutiner og opplegg for øvrig og med de samme dokumenter og dokumentasjoner, understreker Johansen.

Logistikk og produksjon

Gunnar Guttormsen er logistikkoordinator ved selskapets avdeling i Molde. Han er også prosjektansvarlig for samarbeidet med Timpex om den nye dataløsningen.

- Vi er «hoffleverandør» av kraner til oljevirksomheten i Nordsjøen og har en veldig sterk markedsposisjon både der og ellers å forsvare. Vi må bare erkjenne at vi etter hvert følte stadig sterkere behovet for å videreutvikle eksisterende systemer. Antallet flaskehalser økte og senket fremdrift, kvalitet og nøyaktighet. Fordi vi oppfatter logistikken som en kundefordel vi kan tilby for å øke konkurransekraften vår, samtidig som den kan øke avkastning og effektivitet i eget selskap, så lette vi blant flere selskaper etter leverandører med IT-løsninger som kunne tilfredsstille kravene vi stilte.

Han forteller at de vurderte mange veldig nøye, men valgte Timpex fordi de har gode logistikkløsninger og er i stand til å skreddersy dem i forhold til de dataplattformer de allerede jobber med.

- Mangelfulle systemer kan utvikle seg til hinder for optimal kostnadseffektivisering av logistikken, med fare for mindre god informasjonsflyt og utilstrekkelig registreringer av data som kanskje går inn i systemet mange ganger. Slike, negative arbeidsmåter oppstår kanskje lettere dersom selskapet har mange avdelinger i flere land, med en rekke innfusjonerte selskaper i tillegg, slik vi har. Til syvende og sist gir slikt seg utslag på den prisen vi kan tilby, noe som selvsagt ikke er så bra i de knallharde markedene vi opererer i. Jeg vil imidlertid påpeke at vi får gode skussmål fra kundene våre.

Teambuilding og felles enhet

Når det gjelder rutinedisiplin, sier Guttormsen det slik:

- Både tidligere systemer og spesielt vårt nye krever svært høy moral blant de ansatte slik at alle registreringer foretas på den måten rutinene våre forutsetter. Selskapet satser da også allerede betydelige ressurser på å motivere til effektiv anvendelse av systemene. Vi arbeider aktivt med teambuilding og andre sosiale tiltak. Å skape felles oppfatning av at vi arbeider på samme lag mot mål alle kjenner og strekker seg etter, er veldig viktig og betydningen av god lagfølelse kan nesten ikke overvurderes.

- Hva er de suksesskritiske delene av logistikken for et stort selskap som dere?

- Mer eller mindre i alle deler av den, slik situasjonen er for alle selskaper, skulle jeg tro. Andre suksesskriterier vi vil oppfylle i samarbeidet med Timpex er økt kvalitet i alle deler av arbeidsflyten, lettere oppfølginger mot kunder fordi vi nå kan foreta sporinger på sekunder i vårt eget miljø. Vi legger dessuten stor vekt på at systemet er robust på brukersiden og at vi kan bruke færre operatører på samme mengde arbeid.

Volum og verdier

Guttormsen forteller at NOV har engineeringen av produktene og allerede i de første fasene har de logistikken med seg. Produksjonen finner sted i land som USA/Canada, Polen, Kina, Korea og Brasil mens innkjøpsfunksjonen er lokalisert til Norge.

Selskapet sender ut enorme mengder bearbeidet stål, til store verdier, her snakker vi milliardbeløp.

- Mange tenker nok at med slike kvanta blir resultatene best om man lar eksterne spesialister ha hånden på rattet. Men selv om outsourcing har vært tidens melodi ganske lenge så ser vi store fordeler med å styre transportfunksjonen innenfor egne vegger. Og en bedrift trenger på ingen måte være av vår størrelse for å gjøre samme erfaring, etter min mening, sier Gunnar Guttormsen.

Spennende muligheter

- Selv om vi har lang erfaring innenfor logistikk så er den delen som National Oilwell Varco representerer ny for oss. Den byr på spennende muligheter og tvinger oss til å tenke nytt. Likevel ser vi at til og med «hyllevaren» vår takler oppgaven, langt på vei, sier prosjektleder Thomas Brekken i Timpex.

- Vi gjør skreddersøm uten problemer på den basisen vi har. Fordelen med programvaren til Timpex er at i bunnen har vi en modul som samarbeider problemfritt mot alle kjente plattformer i markedet. Sømløs datautveksling er et av fordelsargumentene våre. Bedriftene trenger ikke å kaste ut alt utstyr og programvare. Vi har på den måten foretatt installasjoner hos en rekke større norske transportører og i transportavdelinger til store og velrenommerte leverandører.

- Hva er nytt for dere i denne kontrakten?

- Kundens ståsted rett og slett. Vi har mye erfaring med rene transportselskaper og skal nå tenke fra «den andre siden». Men teknologien vi bruker er den samme, tilpassingene er i bunn og grunn ikke mer kompliserte enn slike vi har gjort en årrekke allerede.

- Og gjennom National Oilwell Varco er dere på vei til vokse ut av småstedet Åndalsnes for å forberede fremstøt i den store verden der ute?

- Vi har bena på jorda og tar ingen ting for gitt. Men samarbeidet gir anledning til å ha noen vyer, og vi skal ta vare på de muligheter som eventuelt byr seg frem, avslutter Brekken.

Les hele artikkelen i Logistikk & Ledelse nr. 11/2010.

www.logistikk-ledelse.no © 2010

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!