Sporty 100-åring med nytt lagersystem

Bergans Fritid har de senere årene hatt en nær eventyrlig vekst i det norske markedet, men avanserte IT-systemer bidrar til at selskapet kan betjene sine norske og internasjonale kunder på en optimal måte. I fjor valgte selskapet logistikkløsningen Effect Warehouse. Lagersjef Morten Kleven fremholder at samarbeidet med systemleverandøren Consafe Logistics har fungert meget bra, og legger til at feilpukk har gått ned omlag 70 prosent takket være den nye løsningen.

I 2008 feiret Bergans 100-års jubileum. Frem til 1986 hadde selskapet egen fabrikk i Odalen i Hedmark, men på begynnelsen av 90-tallet valgte Bergans å outsource produksjonen av sportsklær og ryggsekker til det fjerne Østen.

I dag står fritids- og sportsklær for den største veksten til Bergans. 80 prosent av omsetningen kommer fra det norske markedet.

- Omsetningsveksten her i landet er nesten tredoblet siden 2005. Det har vi all grunn til å være fornøyd med, sier Kleven. Så langt har 80 prosent av omsetningen skjedd i Norge, men Bergans opplever nå en kraftig økning også i resten av Skandinavia og Europa forøvrig.

- Dette skyldes en dyktig designavdeling med dyp faglig kompetanse på utvikling av fritids- og sportsklær til et kresent marked. Samtidig er det lagt ned betydelige ressurser i markedsføring, forteller Kleven.

Kompetanse og brukervennlighet

Omsetningsveksten genererte naturligvis ekstra press på både logistikkavdelingen og -systemene. Kleven forteller blant annet at de var i ferd med å passere smertegrensen på deres tidligere og enkle lagerstyringssystem som er tilknyttet selskapets norskutviklede ERP-system MultiCase.

Første dialog med Consafe Logistics og to andre leverandører startet i 2008. Det ble utarbeidet en intern kravspesifikasjon på nytt lagersystem.

- På begynnelsen av fjoråret satte vi i gang prosessen og innhentet tilbud. Vi valgte Effect Warehouse fra Consafe Logistics på grunn av deres kompetanse og brukervennlighet på systemet, sier Kleven.

I september ble den nye WMS-løsningen installert på Bergans to lagre i Hokksund. Det ene ligger i tilknytning til selskapets hovedadministrasjonsbygg og er på drøyt 2.000 kvm. Hovedlageret ligger like ved og har en gulvflate på over 5.000 kvm. Til sammen er nå 11 lageroperatører i full stilling her.

- En vellykket installasjon krever at kunden viser engasjement og eierskap til løsningen, sier prosjektleder Jarle Hotvedt i Consafe Logistics, og legger til at Bergans bidro svært aktivt i prosjektet. Han poengterer at de også hadde et tett og godt samarbeid med ERP-leverandøren MultiCase Norge gjennom hele installasjonen.

- De har bidratt til suksessen med å få vår løsning på plass, sier Hotvedt

Jevnere vareplukk og bedre kontroll

I januar i år ble løsningen også tatt i bruk i Tyskland. Investeringen i lagerstyringssystemet har en tilbakebetalingstid på to år.

- Etter så kort driftstid er det vanskelig å beregne hvor stor kostnadsreduksjonen blir, men vi registrerer allerede nå en jevnere vareplukk, fastslår Kleven.

I stedet for løse plukklister mottar nå lageroperatørene plukkinformasjon enten med talebasert løsning (voice) eller på terminal. Når en salgs- eller suppleringsordre godkjennes på ordrekontoret sendes den automatisk fra ERP-systemet til Effect Warehouse.

- En dedikert medarbeider får oppdraget og behandler det. Her får vi oversikt over hvor mange ordre som står på vent og hvor mange linjer de utgjør. Det gir oss langt bedre kontroll med våre lageroperasjoner enn tidligere, sier Kleven.

- Hvor mange stillinger har Bergans spart med Effect Warehouse?

- Det er vanskelig å anslå, men målet er å redusere overtidsbruken og begrense bruken av innleid arbeidskraft i sesongtopper. I tillegg skal vi begrense nyansettelse av lageroperatører i fremtiden, sier Kleven.

På spørsmål om hvilke konsekvenser det ville fått for Bergans dersom de ikke hadde installert nytt lagersystem, svarer Kleven at informasjonsflyten da fortsatt ville ha vært manuell.

- Det hadde medført høyere kostnader og behov for mer personell for å utføre oppgavene. Overgangen fra manuell til elektronisk ordrebehandling har derfor vært en viktig investering for Bergans. Systemet er enkelt å betjene og krever liten brukeropplæring, sier Kleven, som legger til at lageroperatørene selv bestemmer når plukkprosessen skal igangsettes.

- Hver enkelt får tildelt en ordre fra administrator. Med den talebaserte løsningen får de beskjed om å gå til en bestemt lokasjon og plukke riktig vare.

Utlandet betjenes godt fra Hokksund

Bergans har en avtale med DB Schenker om all innenlands transport. Til de andre skandinaviske landene og Tyskland benyttes DSV som transporterer varene til Jönköping for videreekspedering.

Kleven opplyser at Bergans så langt har klart å tilfredsstille markedet med rettidige leveranser fra Hokksund og har derfor ingen planer om å bygge flere lagre i Skandinavia.

- Vi er integrert med transportørens ITR-system slik at vi kan spore varen frem til leveringssted. Våre kunder får et sendingsnummer og kan gå inn på transportørens hjemmeside, søke opp forsendelsen og få oversikt over hvor varen befinner seg, avslutter Morten Kleven.

www.logistikk-ledelse.no © 2010

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!