Stor leveranse av RFID infrastruktur

Norsk Lastbærer Pool (NLP) har tildelt Lexit Group, Telenor Objects og Hrafn en kontrakt for leveranse av RFID infrastruktur for avlesning og registrering av NLP´s RFID-taggede plastpaller.

NLP ble etablert i 2006 og eies av leverandører og grossister i norsk dagligvarehandel; Dagligvareleverandørenes forening (DLF) og Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF). NLP organiserer og driver en returordning av trepaller, plastpaller og plastkasser mellom parter i dagligvarehandelen.

Plastpaller med RFID-brikker

Industrien erstatter nå trepaller med mer robuste plastpaller utstyrt med elektroniske RFID-brikker. Fire elektroniske brikker med en unik identifikator er innebygd i hver pall. I tillegg er det mulig å legge inn informasjon om innhold på pall, mottakers adresse og ordrenummer i hver brikke.

NLP vil bruke denne unike identifikatoren til pallene for å kontrollere flyten av paller gjennom sin egen verdikjede. De vil også tillate at deres kunder benytter informasjonsnettverket for å forbedre sine interne verdikjeder på en sikker og effektiv måte. Nettverkeffekten av en slik implementering antas å være betydelig for alle partene i næringsmiddelindustrien.

Bedre synlighet i hele verdikjeden

Det er allment kjent blant aktørene i næringsmiddelindustrien at bedre synlighet i hele verdikjeden vil føre til økt kvalitet og potensielt også redusere svinn. Individuelle piloter har blitt kjørt i ulike deler av verdikjeden, men en felles infrastruktur for omfattende sporing på tvers av selskapene har vært savnet.

Elektronisk merking av paller vil gi en enkel identifikator som alle parter kan bruke for å registrere varer inn og ut av lageret sitt. Identifikatoren (EPC) kan lagres i distribuerte eller sentralt plassert databaser for å sikre fremtidig sporbarhet. Etter hvert som flere lokasjoner blir utstyrt med lesere vil kvaliteten på informasjonen øke.

Informasjonsnettverket som NLP nå bygger opp kan også bistå næringens ambisjoner om å forbedre nasjonal sporbarhet i næringsmiddelindustrien. Det nasjonale «eSporing»-prosjektet er et samarbeid mellom norske myndigheter og aktører i næringsmiddelindustrien. Prosjektet har som ambisjon å utvikle og implementere en nasjonal elektronisk infrastruktur for sporing i hele næringskjeden av andre kvartal 2011.

Få løsningen opp å kjøre NLP har valgt en gruppering bestående av utstyrsleverandør og profesjonell tjenestetilbyder Lexit Group Norge AS, tjenesteleverandør Telenor Objects AS og spesialist på elektronisk kommunikasjon Hrafn AS. Lexit Group er hovedkontraktør mot NLP, mens Telenor Objects vil levere tjenester for datafangst, kø, lagring, videresending og drift. Hrafn vil lede prosjektet og har også ansvar for kunnskapsoverføring samt at løsningen implementeres i henhold til GS1´s EPC Global EPCIS standard.

www.logistikk-ledelse.no © 2010

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!