Tar kontroll med RamBase

Årdal Maskinering på Jæren er den første maskineringsbedriften i landet som bruker Hattelands RamBase som ERP-system. Systemet er nå skreddersydd for andre produksjonsbedrifter som vil ha total kontroll i alle ledd og sikker IT-drift.

Mandag 7. desember innledet Årdal Maskinering på Nærbø en ny tidsregning; Nå heter det før og etter RamBase.

Alle data og prosesser i bedriften - ordrer, sertifikater, råvarer i varelageret, produksjonsrutiner, timelister og regnskap - blir fra denne datoen styrt av RamBase som utvikles og driftes av Hatteland Computer AS.

Applikasjonen leveres over internett og styres av servere trygt plassert i en EMP-sikker fjellhall i Vats. Alle ansatte kan derfor hente eller legge inn opplysninger om bedriften i sanntid, uansett hvor i verden de befinner seg. Daglig leder og gründer i Årdal Maskinering, Jørn Arve Årdal, er trygg for at alle data er i gode hender etter omleggingen til RamBase. Han vet at sikkerheten hos Hatteland Computer er svært god.

Halvannen måned etter implementeringen fungerer alt etter planen og alle ansatte bruker systemet aktivt hver dag. Ingen operasjoner i bedriften, kanskje bortsett fra det å gå på toalettet, skjer uten at RamBase er involvert.

- Vi registrerer oss inn når vi kommer på jobb om morgenen. Gjennom hele arbeidsdagen legger vi inn og leser av data i systemet. RamBase har virkelig svart til forventningene. Vi har faktisk stålkontroll, smiler Jørn Arve Årdal.

Bedriften maskinerer nettopp stålkomponenter til olje- og gassnæringen.

Legger mal for andre

Årdal Maskinering er den nyeste i rekken av rundt 40 bedrifter som bruker RamBase, og er den første maskineringsbedriften som har tatt programvaren i bruk. Underleverandøren til olje- og gassnæringen har fått en versjon som er tilpasset produksjonsmiljø med høyt tempo og strenge krav til dokumentasjon og sporbarhet. Hatteland Computer har stilt med et bredt spekter av fagfolk som har gjennomført implementeringen med prosjektleder Stina Hetland Golf i spissen. Fra Årdal Maskinering har prosjektleder Frank Vignes og flere andre ansatte vært viktige bidragsytere i prosessen.

- De ansatte og ledelsen i Årdal Maskinering har vært svært aktive underveis. Samarbeidet med dem har ført til at dette oppsettet av RamBase legger en mal for andre produksjonsbedrifter som vil bruke RamBase. De har vært veldig entusiastiske, kommenterer prosjektleder Stina Hetland Golf.

Hatteland Computer bruker normalt til sammen tre måneder på å innføre RamBase hos en kunde.

- Denne tiden bruker vi til å kartlegge alle arbeidsprosesser og funksjoner i bedriften og hvordan disse kan støttes av programmet. En slik analyse vil avdekke gap mellom bedriftens behov og RamBase. Under denne prosessen avdekkes det også ofte effektiviseringsgevinster som settes opp i egne tiltaksplaner.

Derfor har vi personer fra ulike fagområder inne i prosessen slik at de kan gi råd og tilpasse programvaren, oppsummerer salgs- og markedssjef i Hatteland Computer, Olaf-Magnus Olsen.

Alle ledd blir sporbare

Alle ansatte i Årdal Maskinering vil både legge inn data i systemet og hente ut informasjon. Prosjektleder Frank Vignes er blant de som kommer til å hente ut mye data av systemet for å planlegge gjennomføring av ordrer.

- Fra en ordre kommer på e-post til det ferdige produktet blir kjørt ut av hallen, blir det lagt inn data i RamBase. Alle sertifikater, tegninger og annen dokumentasjon følger med jobben gjennom prosessen. Alle ledd og alle deler av en produksjonsprosess blir dermed enkelt sporbare i ettertid, forteller Frank Vignes.

RamBase gir kontroll på produksjonen helt fra det overordnete bildet og ned til minste detalj. Når alle ordrer blir lagt inn med leveringstider og oversikt over alle råvarer i lageret, er det enklere for eksempel å forflytte en jobb i tid.

- Endringer i produksjonsflyten går så dypt ned at det var vanskelig å fange opp alle konsekvensene tidligere. Nå får vi det totale bildet med noen få tastetrykk. Når jeg er ute og selger, kan jeg gå inn på RamBase over internett og se nøyaktig hva slags kapasitet jeg har til rådighet for bestemte produkter, smiler Jørn Arve Årdal avslutningsvis.

----------------

Årdal Maskinering AS er en mekanisk bedrift som holder til på industriområdet Bjorhaug Vest på Nærbø. Bedriften ble etablert høsten 1997 av Jørn Arve Årdal, da som eneste ansatte. I dag er han daglig leder for 35 ansatte på heltid.

Bedriften opplevde en så stor vekst at den i 2003 valgte å flytte inn i nye og større lokaler på 1.100 kvm. Den har spesialisert seg på leiearbeid og har ingen egne produkter. 95% av produksjonen er oljerelatert.

----------------

RamBase er blant få ERP-system (Enterprise Resource Planning) på markedet som er fullstendig internettbasert. Alle data blir lagret i Hatteland Computers fjellhall i Nedre Vats under svært strenge sikkerhetstiltak. Kunden trenger ingen installering av programvare siden all drift foregår over internett.

RamBase er allerede markedsleder innenfor distribusjon, og rundt 40 bedrifter bruker i dag RamBase som sitt produksjonsstyringssystem.

50 personer jobber med å utvikle RamBase og installere programvaren hos kundene. Systemet, som opprinnelig ble utviklet for håndtering av egen logistikk, ble lansert i markedet i 2005.

www.logistikk-ledelse.no © 2010

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!