Sikrer stabil drift med nytt ERP-system

- Vår ERP-løsning har styrket forretningsdriften vår dramatisk, fastslår økonomi- og innkjøpssjef Øyvind Løvdal i Lofotkraft AS. - Vi hadde ikke vært der vi er i dag uten denne utskiftningen. Det bidrar til bedre kontroll og riktig styringsinformasjon. Rapportene i systemet gir oss presise data som benyttes når beslutninger tas, fastslår han.

Lofotkraft har bygd Lofoten stolpe for stolpe. Energi- og telekommunikasjonskonsernet sysselsetter over 120 ansatte og eies av seks kommuner.

ERP-løsningen Axdata Kraft og Energi er hjertet til Lofotkrafts virksomhet og knytter øvrige systemer sammen. - I 2005 startet vårt samarbeid med Axdata, som nå er vår hovedleverandør. De er en dyktig samarbeidspartner som bidrar aktivt til videreutvikling av systemet, sier økonomi- og innkjøpssjef Øyvind Løvdal i Lofotkraft.

Lofotkraft Produksjon AS har et årlig produksjonsvolum på 46 GWh. Nettselskapet transporterer ca 380 GWh ut til kundene og står i tillegg for utbygging av nye linjer og vedlikehold av eksisterende nett. Konsernet består også av Interfakt AS som har ansvaret for innkreving av fordringer.

- Vår satsing på telekommunikasjon med bygging/drifting av fibernett samt salg av produkter i Lofotkraft Bredbånd AS, vil gi oss en god avkastning i fremtiden. Lyse Energi er en viktig medspiller i fiberutbyggingen vår, forteller Øyvind Løvdal.

Veivalg

Lofotkraft er naturligvis avhengig av et funksjonelt forretningssystem slik at alle virksomheter fungerer sammen. Inntil 2003 benyttet selskapet ERP-løsningen Concorde XAL.

- Daværende leverandør la ned teknisk støtte og frasa seg ansvaret for fremtidige oppdateringer. Et system der ingen kunne garantere fremtidig drift innebar høy risiko for oss. Vi igangsatte derfor en prosess og kontaktet flere aktuelle leverandører både på ERP-løsninger og enklere regnskapsløsninger. På forhånd utarbeidet vi kriterier for valg av et fremtidsrettet system tilpasset vår bransje.

Det ble utarbeidet kravspesifikasjon og etablert forskjellige brukergrupper som vurderte nødvendige behov for å løse utfordringene til Lofotkraft. Ett viktig moment var kontroll over verdikjeden. I tillegg vurderte de regnskapsdelen. Kravet var at systemet skulle omfatte alt fra prosjektstyring til lagerflyt.

- En enstemmig avgjørelse i ledelsen medførte valg av Microsoft Dynamics AX som var tilpasset vår fremtidige forretningsdrift, sier Løvdal, som legger til at det er gjort få spesialtilpasninger i systemet. I stedet for å lage skreddersøm er drift/organisasjon tilpasset til løsningen etter råd fra Axdata.

- Vi har en prosessbasert organisasjon og systemet måtte ivareta dette i tillegg til drift og vedlikehold. I forhold til intern organisering, prosjektstyring og regnskap, var Axdatas bransjeløsning etter vår mening uslåelig sammenliknet med sine konkurrenter. Det lot seg enkelt integrere med andre systemer som nettstyringssystemet Nettbas og vårt kundeinformasjonssystem Elwin.

Flere moduler

Lofotkraft benytter moduler for prosjekt, økonomi, lønn, logistikk og lager.

- Det er også reiseregningsmodul, fleksitids- og ferietidssaldoer der de ansatte fører og holder oversikt over timeforbruk, sier Løvdal som forteller at det er et fåtall kraftleverandører som kjører lønn i Dynamics AX. Han mener Axdata har gode brukermanualer på alle disse områdene.

Ressurspooler

Organiseringen i Lofotkraft består av tre ressursområder. Det er merkantil, teknisk (som omfatter ingeniørtjenester) og montasje.

- Disse er organisert i forhold til våre prosesser, og når oppgaver skal løses bestiller den ansvarlige ressurser ut fra bestemte kompetansekrav. ERP-systemet bidrar til å kunne gjøre dette mulig. På nyåret ble vi ISO-9001 sertifisert, noe som krever et system for kompetansekartlegging og utviklingsavtaler, dette er noe vi vurderer å benytte Microsoft Dynamics AX til å holde styr på.

Han påpeker at lager og logistikk må kunne integreres mot andre systemer slik at de blant annet har kontroll på lagernivåer og materiallister.

- Det gir oss oversiktlige rapporter som bidrar til riktige valg i forbindelse med forespørsler, og benyttes som støtte for våre eksterne kontakter.

Løvdal finner det vanskelig å anslå eksakt hvor stor kostnadsbesparelsen har vært med det nye systemet, men legger til at det var helt uaktuelt å fortsette med det gamle systemet.

- Det hadde ikke vært mulig å opprettholde driften av Lofotkraft uten et nytt forretningssystem. Med Axdata har vi gått fra en matrise- til en prosessorganisasjon som har resultert i en videreutvikling av konsernet. Det har gitt oss effektiv drift og bedre utnyttelse av ressursene. Med Axdata har vi utviklet oss sammen med systemet, mener Løvdal.

Lang erfaring i kraftmarkedet

Trond Johansson, daglig leder i Axdata Norge AS opplyser at selskapet har lang erfaring med kraft- og energibransjen og har i dag flere energiverk på kundelisten. Han legger til at flere selskaper har utfordringer med håndtering av ressurser, prosjekter, planlegging, håndtering av timer, samhandling med leverandører og lager/ logistikk.

- For å håndtere hele verdikjeden til kraft- og energibransjen, samarbeider vi med andre programvareleverandører for å komplettere løsningen. Disse er integrert med Microsoft Dynamics AX som standard i vår bransjeløsning Axdata Kraft og Energi. Det er valgfritt hvilke deler av systemet kunden ønsker å ta i bruk, og det er også fullt mulig å ta i bruk integrasjonene etter en tids bruk, avslutter Johansson.

www.logistikk-ledelse.no © 2010

2010_it0401B.jpg

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!