daVinci-koden for detaljhandelen

- Mange detaljister benytter adskilte informasjonssystemer som ikke snakker sammen. Årsaken ligger i behovet for spesielle løsninger som er best på sitt felt. For å få systemene til å virke sammen, ligger det en betydelig risiko i integrasjonen, sier adm. direktør Denis van Nunen i IFS Retail.

Trond Schieldrop

På pressekonferansen som IFS nylig avholdt i Stockholm deltok også grunnlegger og toppleder Ning Chiu for det amerikanske selskapet daVinci med hovedbase i New York. Hun har flere års erfaring fra detaljistbransjen og var drivkraften bak etableringen av daVinci i 2004. Selskapet leverer systemer til detaljister og grossister for å øke salg og lønnsomhet gjennom planlegging av sortiment tilpasset markedet. Hensikten er å kombinere beslutningsstøtte (BI) og innkjøperens kompetanse slik at sortimentet passer til kundegrunnlaget.

- Vi bygger bro mellom idé og gjennomføring og har brukt vår omfattende bransjekunnskap til å utvikle verktøy som gjør at riktig produkt presenteres for riktige kunder, sier Ning Chiu.

Spisskompetanse

IFS Retail ble etablert i februar 2009 og eies av svenske IFS og nederlandske Centric. Selskapet tilbyr sine løsninger gjennom de lokale IFS-kontorene i hvert enkelt land som har salgs- og implementeringsansvaret hos kundene.

- Vi innehar spisskompetansen på produktene og bistår hvert land med implementering og integrering. IFS og Centric har integrert sine løsninger med hverandre. Resultatet er ett felles selskap der vi tilbyr ERP-Butikk med logistikk og sortimentsplanlegging. Vi leverer det som en integrert løsning, noe som reduserer risikoen for våre kunder, opplyser van Nunen, som legger til at Centric har en årlig omsetning på 20 milliarder svenske kroner

Konsernledelsen i både IFS og Centric er representert i IFS Retails styre. Det viser ifølge van Nunen at de legger stor vekt på partnerskapet og at begge ser nytten av satsingen for å få en ytterligere vekst på detaljhandelsområdet.

Partnermodell

På varesortimentsområdet har IFS Retail valgt en partnermodell med daVinci. I starten var dette et produkt kun for det amerikanske markedet.

- Nå har vi tatt det inn i vår europeiske produktportefølje. På den måten drar daVinci nytte av vår størrelse og kjennskap til detaljhandelsmarkedet. Samarbeidet er lønnsomt for begge parter. For oss er daVinci viktig på motebransjen, sier van Nunen.

- Da vi fant frem til daVinci i New York så vi straks at det inneholdt en kjerneprosess for våre motedetaljister.

Hovedmarkedet er mellomstore multinasjonale detaljhandelsvirksomheter med 100 til 1.000 butikker.

- Vi har utviklet et system for moterelatert detaljhandel der sortimentsplanlegging er av stor betydning. I dag mangler det funksjonelle applikasjoner på dette området, sier Chiu.

Hun mener sparepotensialet ligger hovedsakelig i rasjonalisering av arbeidet. Det er viktig for en kjede å levere riktig sortiment til butikkene. daVinci gir kontroll over varebehovet. Planlegging av vareleveranser reduserer behovet for stadig rabatterte priser. Kontrollen blir bedre og miksen i varesortimentet mer oversiktlig. Feil varebeholdning resulterer i stadig prisnedsettelse som påvirker bunnlinjen.

- Årsaken til prisnedsettelser skyldes ikke dårlige produkter, men for dårlig planlegging, sier hun.

Kjerneprosess

- Kjerneprosessene i daVinci, som retter seg mot motebransjen, kan overføres til andre, mener van Nunen.

- Alle detaljister står overfor liknende utfordringer i forbindelse med sortimentsplanlegging. Motebransjen har sine spesielle karaktertrekk. Dette omfatter blant annet farge- og størrelseskurver. Funksjonene kan til en viss grad benyttes i andre bransjer og vil spille en viktig rolle i utviklingen av neste generasjon av slike systemer tilpasset hele detaljistbransjen. Jo kortere livssyklusen blir på detaljhandelsprodukter desto større nytte vil vi ha av en slik applikasjon. Det primære er å definere en verdikjede som henger sammen fra innkjøp og ut i butikk.

van Nunen legger til at flere detaljister vurderer nå å ta i bruk en ERP-løsning som ivaretar alle funksjoner i ett og samme system.

- Dermed unngår de at ulike partnere med ulike syn, peker på hverandre hvis det oppstår feil, fastslår han.

Spesialister på varehandel

Han viser til at detaljhandelen er differensiert. En matvaredetaljist har helt andre behov enn for eksempel en motedetaljist. Den ene håndterer ferskvarer mens den andre lagerfører lettomsettlige produkter. Detaljhandelen er blant de siste bransjene som nå tar i bruk ERP.

- De fleste andre bransjer benytter i dag 3. generasjons ERP-system. Rett sortiment og innkjøp har alltid vært viktig for detaljister. Sist, men ikke minst, er det avgjørende å få riktig sortiment i store kvantum inn på sentralvarelageret for å oppnå fordelaktige priser.

Når kjedene tar i bruk ERP, herunder butikkdatasystem, får de et avansert verktøy som tar hånd om alle operasjoner for flytting av varer fra sentrallager til flere butikker over hele landet.

- ERP øker gjennomløpshastigheten og andelen av varer på salg avtar. Det gir bedre kontroll over intern logistikk, sier van Nunen.

Markedet består i dag av en rekke ERP-leverandører som kniver om kundene.

- Vi er en uavhengig mellomstor leverandør av forretningssystemer der detaljisten kjøper et system som vi implementerer. For kjeder som skal ut på et internasjonalt marked stiller vi vår organisasjon i de land vi er representert til rådighet.

Han legger til at implementeringen skjer gjennom egen organisasjon med deres metodikk for mellomstore virksomheter.

- Våre ansatte er spesialister på butikkvirksomhet og har samtidig høy kompetanse på ERP-løsninger. Hele systemet leveres som en plug and play løsning. Det reduserer anskaffelseskostnadene for våre kunder, mener van Nunen.

Kjerneprosesser i detaljhandelen

- Vi arbeider med kjerneprosesser i detaljhandelen som øker lønnsomheten. Vi bistår i forretningskritiske prosesser, strategispørsmål og blir enkelte ganger innleid som daglig leder, sier Sven Olof Lindström i Fusion Retail Development. Selskapet består av en gruppe konsulenter i Sverige og Norge som arbeider primært med detaljhandel og som samarbeider med IFS Retail om utbredelsen av daVinci i det skandinaviske markedet.

- De fleste av oss har mer enn 25 års erfaring fra forskjellige organisasjoner i ulike funksjoner som innkjøp, logistikk, salg og markedsføring. Vi samarbeider med et 30-talls detaljhandelsvirksomheter hvor flere av dem er store kjeder. Vi måler nå kundefrekvensen hos flere butikkjeder og kartlegger nye kunder og størrelse på gjennomsnittskjøpet. Her kan vi benchmarke hvor stort salget er i den enkelte butikk og foreta nødvendige endringer, sier Lindström.

Han mener de fleste detaljhandelsvirksomheter ser nødvendigheten av varesortimentshåndtering, men mangler riktig verktøy til å gjennomføre en slik prosess.

- I flere år har vi sett etter systemer som kan fylle behovet som er i markedet. Det fant vi da daVinci ble lansert på det europeiske markedet. Det er bygd på en enkel og brukervennlig måte med alt fra fargespredning og butikkategorier. Systemet er samlet i ett i skjermbilde slik at brukeren unngår å bla mellom flere bilder. Løsningen er koblet sammen med blant annet ordre- og fordelingssystemer, påpeker Lindström.

- Vi har sett på en rekke konkurrerende systemer til daVinci men har ikke funnet noen som fyller behovene like godt for brukeren. Mange brukerne er kreatører som jobber med farge, form, material og mote. Miksen mellom Fusion, daVinci og IFS Retail gir brukerne et fremtidsrettet produkt som forenkler arbeidet, mener han.

.Les hele artikkelen i Logistikk & Ledelse nr. 11/2010

www.logistikk-ledelse.no © 2010

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!