Kombinerer teknisk kompetanse med fagkunnskap

- Vår oppgave er å kombinere teknisk kompetanse med fagkunnskap. Vi kjenner våre målgruppers arbeidsprosesser. Det gjør oss i stand til å utvikle IKT-løsninger som effektiviserer arbeidet hos våre kunder. En viktig driver i så måte er vår logistikkunnskap, sier adm. direktør Erlend Sogn i Visma Software AS. Han forteller at selskapet er totalleverandør av standardløsninger for SMB-bedrifter slik at de oppnår stordriftsfordeler.

Trond Schieldrop

Salgssjef Harald Indrebø og produktsjef Stian Estil deler naturligvis Sogns oppfatninger. Norske bedrifter er opptatt av å øke sine inntekter ved økt salg til både eksisterende og nye kunder. Her kan blant annet Vismas CRM-verktøy hjelpe dem til å nå dette målet, påpeker de.

Nylig arrangerte Visma Software en fagdag innen logistikk. Det er fjerde gang det er avholdt og deltakelsen har hver gang vært stor.

- Vi inviterer de som er spesielt opptatt av fagområdet logistikk. Her tilbyr vi vår kunnskap sammen med et par kundecaser, sier Sogn, som mener de fleste bedrifter tar logistikkutfordringene alvorlig.

- De bruker mye tid på å finne ut hvilke rasjonaliserings- og effektiviseringsgevinster som kan oppnås. I løpet av fagdagen fikk vi mulighet til å spre budskapet. Mange norske SMB-bedrifter er fortsatt på ide stadiet og bruker mye tid og krefter på løsninger som ikke fungerer optimalt.

Kommet langt på EDI

Visma har standardiserte løsninger. På logistikk er det viktig å tilpasse seg prosessene fordi de er forskjellige fra bedrift til bedrift, sier Estil, som legger til at de har kommet langt med sin satsing på EDI.

Visma Software leverer alt fra ordremottak integrert med netthandel.

- Ordre kan komme via EDI eller netthandel. Internt i bedriften er det full varelagerhåndtering med automatisk bestilling, elektronisk pakkseddel, ordrebekreftelse og elektronisk faktura. I tillegg er det integrasjon mot transportsystemene. På dette området er vi avhengig av våre 3. partsleverandører som leverer pakkesporing, varer inn og ut på lager med strekkoding eller manuell betjening. Vi har tre, fire dominerende samarbeidspartnere med ferdige løsninger som fungerer med vårt logistikksystem. Det omhandler pakkseddel, plukkliste, etiketter og transportløsninger, sier Indrebø. Han forteller at kun 20 prosent av norske bedrifter benytter slike løsninger.

- Årsaken til at så få benytter denne type løsninger er høye krav til prosess og datakvalitet. Jeg forventer at oppmerksomheten i markedet blir større fremover og at behovet for gode løsninger øker.

Avventende

Finanskrisen har påvirket de fleste i markedet. Bedriftene er mer reservert og avventende til anskaffelse av nye ERP-systemer.

- Den siste tiden har oppmerksomheten rettet seg mot tilleggsløsninger som genererer effektiviseringsgevinster. Finnes det noen enkle løsninger som kan spare kostnader, velger de dem. Endringsprosesser med ERP-løsninger sitter lengre inne. Jeg vil derfor ikke friskmelde ERP-markedet helt, men alt av omkringliggende systemer er i sterk vekst, understreker Sogn.

Fremvekst av nisjeaktører

De senere årene har det foregått konsolidering i markedet som har resultert i færre ERP-leverandører. Derimot har det vært en fremvekst av nisjeaktører rettet mot spesielle bransjer.

- Vi har stor bransjefokus og sammen med våre samarbeidspartnere legger vi standarden for fremtidige implementeringer, sier Sogn. - En bedrift har behov for mer en ett økonomisystem. De må ta hånd om kompetansen i bedriften og utvikle den sammen med kravene fra markedet. Visma har ikke bare kjerne-ERP kunnskap men fokuserer også på personell- og kundehåndtering. Vår oppgave er å forenkle bedriftens totale konkurransekraft.

Ikke komplisert

- Vi kvalitetssikrer at våre systemer støtter opp under og effektiviserer prosessene hos våre kunder. De fleste bruker systemene likt. Et moderne standardsystem er fleksibelt i forhold til data som kan legges inn. Dersom databasefeltene ikke er tilgjengelig for bedrifter kan de lages. Vi har fast maloppsett for selve prosessen og transaksjonshåndteringen med FIFO, sporing m.m. Dette diskuteres før prosjektet igangsettes. Implementeringsprosessen blir dermed kort.

Sogn mener at det langt fra behøver å ta tre år å implementere en fullverdig logistikkløsning med ditto skyhøye kostnader for konsulentbistand.

- Når kunden skal foreta en implementering er vi opptatt av risikoelementet. Hvor raskt kan kunden få payback på løsningen? Vi synliggjør at tilbakebetalingstiden skjer i løpet av to, tre år. Jo lengre tilbakebetalingstid desto lengre tid tar kjøpsbeslutningen. Med våre standardløsninger kommer brukerne raskere i gang sammenliknet med skreddersøm, mener han.

Han forteller at de tilbyr Visma Business, Visma Global og Visma Retail.

- Flere kjeder benytter våre EDI-løsninger for å effektivisere driften mot sine butikker. Engrosvirksomheter med 5-10 ansatte som for eksempel Fischer og Dynastar ski har relativt stort varelager i forhold til antall ansatte.

Sogn mener investeringskostnadene ikke er årsaken til at så få benytter EDI. - Som kjent tok det tid før netthandelen tok av. Vi må videreformidle budskapet om at dette ikke er komplisert, men en tjeneste som gir store fordeler.

Les hele artikkelen i Logistikk & Ledelse nr. 11/2010.

www.logistikk-ledelse.no © 2010

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!