Dansk WMS-leverandør retter blikket mot det norske markedet

En liten, eksklusiv forsamling av daglige ledere, logistikksjefer, logistikkdirektører og IT-ansvarlige fra større norske bedrifter med omfattede logistikk overvar nylig en presentasjon av WMS-systemet Apport Picking til det danske selskapet Apport Systems. Systemet har både mange og svært tilfredse brukere i Danmark, og nå rettes blikket mot utlandet.

Møtet med potensielle norske brukere var tilrettelagt av handelsavdelingen ved den danske ambassade i Oslo og ble gjennomført i residensen til ambassadør Theis Truelsen. Her flankert av direktør Jakob Krogh (t.v.) og salgsdirektør Asger S. Petersen i Apport systems. Foto: Henning Ivarson

Etter å ha opparbeidet seg en sterk posisjon på det danske hjemmemarkedet, øker selskapet nå fokuset mot eksportmarkedene. Salgsdirektør Asger S. Petersen opplyser til Logistikk & Ledelse at Apport Systems i første omgang vurderer å etablere seg i Norge, Sverige, England og Polen.

Apport Systems ble grunnlagt i år 2000 og har 15 ansatte som alle har lang erfaring fra logistikkbransjen og besitter derfor ifølge Petersen både den kompetanse og erfaring som er nødvendig innenfor rådgivning, analysering og implementering av lagerstyrings-, voice- og track & traceløsninger.

De tre majoritetseierne satt tidligere i toppledelsen i Crisplant som blant annet er kjent for sine sorteringsanlegg. Da dette selskapet ble solgt til britiske FKI Logistex ble de tre herrer gjennom et management buy out temmelig så velhavende som Petersen uttrykker det, og investerte store summer i Apport Systems A/S. Han presiserer derfor at selskapet har en svært solid økonomisk plattform.

Egenutviklet

Apport Picking kommuniserer med alle eksisterende ERP-systemer på markedet, og er et helt papirløst WMS-system som ifølge selskapet effektiviserer alle arbeidsoperasjonene fra varemottak til plukk og forsendelse. Alt foregår ved hjelp av trådløs kommunikasjon.

- Systemet er fullt og helt egenutviklet fra bunnen av, og vi er derfor ikke avhengig av å tilpasse oss hva andre måtte finne på. Vi bestemmer selv hvilken vei utviklingen av vårt eget system skal ta, sier Petersen, som legger til at de blant annet har gjort svært mye rundt voiceteknologien.

- Vi er sikre på at dette er fremtiden. I stedet for å måtte gå å titte på en skjerm er det langt lettere og mer effektivt å få beskjed på øret om hvilken lokasjon man skal gå til og hva som skal plukkes.

Godt ledelsesverktøy

Petersen fremhever at systemet er enkelt og brukervennlig. Uansett hva man ønsker å gjøre i systemet skal det for eksempel aldri være nødvendig med mer enn tre museklikk. I tillegg til denne «3-klikks strategien» opplyser han at de i tillegg at de har lagt ned mye arbeid i å gjøre Apport Picking både fleksibelt og ikke minst at det også fungerer som et godt ledelsesverktøy for eksempelvis styring/overvåking, rapportering og analyser.

- Man kan sette sammen skjermbildene etter eget ønske. En leder kan eksempelvis være interessert i en oversikt over alle plukkjobbene, antall medarbeidere som plukker, hvor langt de har kommet, tidsforbruk etc. For å få en god oversikt kan man nederst i skjermbildet legge inn spesielle key points i form av grafer, forklarer Petersen og viser oss et eksempel med tre farger. I dette tilfellet grønt betyr at alt er ok, gult at lederen skal ha attention, mens rød krever at det må gjøres noe. Han kjenner ikke til at noen andre systemer på markedet har noe tilsvarende.

Alt arbeid som blir utført på lageret blir logget, og systemet inneholder en lang rekke standardrapporter. Men så lenge det er snakk om en åpen database og alt logges minutiøst, forteller Petersen at det kun er fantasien som setter grenser for hva slags statistikk det er mulig å ta ut av systemet.

Garanterer 100 prosent fastpris

Selv om Apport Systems altså er svært så tilfreds med sitt eget system, er det likevel et helt annet område som Petersen mener de virkelig skiller seg ut fra konkurrentene på; 100 prosent fast pris.

- Og når vi sier fast pris, så mener vi fast pris, poengterer han. - Den prisen som står nedfelt i kontrakten de tegner med oss, er også den prisen de har betalt den dagen vi overleverer systemet.

Det er velkjent at mange IT-prosjekter ryker og timene løper løpsk som følge av at forutsetningene ikke holdt. Og med garantert fastpris sier det seg selv at Apport systems legger stor vekt på forarbeidet.

- Vi bruker alltid mye tid på detaljspesifikasjonen, og vi utfordrer kundene hele veien. I fellesskap forsøker vi å komme frem til bedre og kanskje nye prosesser, og vi anser oss derfor mer som en sparringpartner enn bare en IT-leverandør, sier Petersen. Han legger til at de i dette arbeidet legger stor vekt på teknikk, prosesser og organisasjon i tillegg til spesifikasjon, oppsett/tilpasning, trening og oppstart.

- Det er svært viktig å legge opp løpet slik at man har noen stoppmuligheter, sørge for at de riktige tingene blir gjort underveis og ikke bare gå hodeløst videre.

En typisk tidsperiode fra kartlegging til overdragelse er seks måneder, men noen ganger klarer man seg med fire. Når systemet er oppe yter Apport effektiv support via remoteoppkobling. Oppetiden blant kundene er i følge selskapet på mer enn 99 prosent.

Jevnlige oppfølgingsmøter

Etter at Apport Systems har overlatt eierskapet av det nye systemet til brukeren gjennomføres det jevnlige oppfølgingsmøter. Erfaringene fra de mange danske brukerne kan ifølge Petersen kategoriseres i fire hovedgrupper; større effektivitet, færre feil, at man til enhver tid vet hvor mye varer det befinner seg på alle lokasjoner og effektivt ledelsesverktøy. Han utdyper med å fortelle om en gjennomsnittlig effektivitetsøkning på mellom 25 og 30 prosent ved å bytte ut plukklister på papir med terminal. De fleste brukerne har oppnådd mellom 30 til 75 prosent reduksjon i feilplukk. Hos brukere som har gått over til stemmestyrt plukk er prosenten vesentlig høyere og tett opp mot 100% I tillegg melder brukerne om hurtig håndtering av hasteordre, god styring av serie-/LOT-nummer og utløpsdato, FIFO-styring for utvalgte/alle varer, ingen manuell oppdatering av ERP og en generelt høyere motivasjon hos medarbeiderne.

De samme positive tilbakemeldingene ble understøttet av de to danske brukere som var tilstede under presentasjonen i Oslo. Jesper Amsinck er logistikksjef i den danske kosmetikk- og velværekjeden Matas som består av 292 butikker. I forbindelse med overgang fra frittstående butikkeiere til å bli en tilnærmet ren retailkjede forteller han at Matas blant annet innførte ny innkjøpsstruktur, lagerstyring i butikkene, tok i bruk nytt WMS-system og oppgraderte ERP-systemet. Plukkingen på det store sentrallageret var tidligere papirbasert, og Amsinck opplyser at de den gang kjøpte papir for 300.000 danske kroner i året. I tillegg kostet drifting av printere selskapet 180.000 kroner. Nå er alt trådløst og papirbruket tilnærmet null. Med innføring av stemmestyrt plukk og bonusordninger har antall linjer pr plukker økt fra 500 til 1.000 om dagen. Amsinck fremhever at de også har oppnådd en langt bedre ledelsesoppfølging av plukkerne.

Innkjøps- og logistikkdirektør Morten Højholt hos den danske storkjøkkengrossisten Bent Brandt forteller at de har kjørt Apport Picking i fem år og at hverdagslivet på lageret har gått fra «panikk og brannslukking» til nå å være preget av ro og orden. Selskapet har i perioden nær doblet omsetningen uten av bemanningen på lageret har økt. Snarere tvert i mot. En av årsakene til det er at selskapet har gått bort fra å plukke enkeltordre til nå å plukke i batch med opptil 24 kunder samtidig. Han anser Apport Picking som et reelt verktøy for logistikkoptimering og ikke bare en ERP-modul. Han fremhever likeledes brukervennligheten, leverandørens rolle som sparringpartner og deres tilstedeværelse og eierskap under hele implementeringsperioden.

Bent Brandt har forøvrig et nært innkjøpssamarbeid med ENOR på Billingstad som står bak Culinakjeden, Norges ledende leverandør av småutstyr til storkjøkkenmarkedet. ENOR var også den første norske brukeren av Apport Picking.

www.logistikk-ledelse.no © 2010

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!