Skyter blink med nytt ERP-system

Norengros har tatt i bruk SAP for å styre hele virksomheten. - Dette er et standard ERP-system som inneholder alle funksjoner vi har behov for. Vi har nå fått en samlet løsning med spesifiserte funksjoner uten integrasjon av fremmedsystemer, understreker IT-sjef Einar Tønnessen. - Det er med på å styrke vårt kundefokus og konkurransekraft.

Til nå har Norengros benyttet et AS400 basert ERP-system fra DataPro i Ålesund. Ifølge Einar Tønnesen har det fungert meget bra, men krevde tilleggsintegrasjon av andre systemer for å dekke fremtidige behov.

- Vi vurderte om vi skulle bygge et stort antall grensesnitt eller bytte til et nytt system med ønsket funksjonalitet, sier han.

På vårparten i fjor ble det igangsatt en prosess for å utarbeide kravspesifikasjon. Bo Hjort Christensen ble brukt som konsulent og det ble brukt en modell for kontraktstyrt forespørsel. Syv aktuelle leverandører ble vurdert og konklusjonen var at SAP løsningen lå nærmest funksjonaliteten vi hadde beskrevet.

- Vi var ute etter en samlet løsning med spesifiserte funksjoner uten integrasjon av fremmedsystemer, sier Tønnesen, som fastslår at Norengros har fått et bredere fundament for virksomheten og forbedret selskapets forutsetninger for effektiv logistikk.

500 brukere

SAP tar hånd om hele forretningen til Norengros med retailmodulen som består av butikkdata, ordrekontor, CRM, Business Objects (rapportering), lagerstyring (WMS) og transport (logistikkstyring).

- Vi har definert et funksjonsnivå som er implementert for alle våre 500 brukere som er spredt over hele landet, sier Tønnesen.

Retailløsning

Retailløsningen fra SAP passet godt inn i Norengros kravspesifikasjon.

- Løsningen er levert av Pearl Consulting som er et konsulentselskap med god kunnskap om retailmarkedet. De har gjort nødvendige tilpasninger slik at systemet er tilrettelagt vår forretning, sier Tønnessen. - Kostnadsmessig er løsningen meget konkurransedyktig. Vi så på flere systemer og mange av dem er uten tvil meget gode. Men mye av det som tilbys er sammensatt av mindre systemer som skal fungere sammen. I tilbudene var det flere som beskrev systemet og hadde lange avhandlinger om tilpasningen til vår virksomhet. Vi var ute etter forutsigbarhet både på pris og implementeringstid, sier han.

Det ble lagt ned mye ressurser i en entydig kravspesifikasjon for å kunne måle tilbudene opp mot hverandre.

- Pearl Consulting er en meget attraktiv partner for oss med god kunnskap om markedet vi opererer i. Det er en merverdi til løsningen, sier IT-sjefen.

Kort tilbakebetalingstid

Norengros regner med at systemet er tilbakebetalt i løpet av 3-5 år.

- Da har vi trolig lite igjen av opprinnelig investering. Etter 2-3 år begynner de fleste å foreta endringer og legge til nye verdier. Initialinvesteringen går ut på dato etter ca 5 år og vi sitter da igjen med en relativt lav restverdi hvis ikke installasjonen videreutvikles under veis, opplyser Tønnesen. Han legger til at målet med anskaffelsen er å frigjøre kapasitet og benytte den til kunderettet arbeid slik at vi kan forbedre vår leveringsevne, kundeservice.

- Vårt ønske er at kundene ikke skal merke den tekniske overgangen til nytt system men oppleve økt leveringsevne og presisjon. På sikt vil kundene merke endring i salgsarbeidet fordi oppfølgingen blir enklere og mer systematisk ved bruk av CRM-løsningen. Dette er avgjørende for å øke vår konkurransekraft, mener han.

Løsningsansvar

Norengros har løsningsansvaret, men har ingen servere i huset.

- Alle våre kommunikasjonstjenester kjøpes av Hafslund Telecom og serveren står i vårt nettverk hos dem. Deler av driften er satt bort til Telecomputing, men det er inngått driftsavtale på SAP med Pearl. De har det totale ansvaret for løsningen. Det medfører at vi ikke har underleverandører på virksomhetskritiske aktiviteter inn i driften. Dette er en 24/7 SLA-avtale hvor det er strenge krav til opptid og tilgjengelighet. Vi har investert i sikkerhet for å oppnå tilfredsstillende oppetid. Dette har en prislapp som vi er inneforstått med. Høy oppetid er viktigere enn å spare noen kroner på en middelmådig avtale, fastslår Tønnesen.

Det er ikke gjort tilpasninger som krever kildekodeendringer.

- Dette er en bransjeløsning med noen spesialfunksjoner, og for oss har det vært viktig å begrense tilpasningene slik at de ikke skaper problemer for fremtidig vedlikehold og drift, sier han.

Stemmebasert plukk

Til neste år er planen å ta i bruk håndholdte terminaler i selskapets biler og stemmebasert plukk på lagrene. Tønnesen opplyser at de høyst sannsynlig kommer til å benytte SAPs egne moduler for å unngå integrasjonsprosjekter med andre leverandører. I første omgang vil de implementere funksjonaliteten som er beskrevet i kravspesifikasjonen. Deretter kommer de til å vurdere implementeringen av andre funksjoner.

Netthandel

Norengros har brukt mye ressurser på å utvikle en effektiv netthandelsløsning. Den er integrert i ERP-systemet slik at kunden får beholdningsoppslag i realtid og kan velge en alternativ vare dersom noe er utsolgt.

- Vi har automatiserte rutiner for våre største kunder som kan legge inn periodiske ordrer. Disse går av seg selv med forutbestemte leveranser over lengre tid, sier Tønnessen. Han legger til at løsningen er levert av WebOn AS.

- Vi har i lang tid hatt et godt samarbeid med dem og kommer til å integrere deres e-handelsløsning i SAP.

Kundetilpasninger

Pearl Consulting AS er etablert i 2006 og har 32 ansatte. Selskapet leverer SAP løsninger i det norske markedet.

- Vi arbeider med malløsninger og leverer systemer tilpasset mellomstore norske virksomheter. Kundetilpasninger foretas i forhold til kundens prosesser, sier adm. direktør Ingemar Goksøyr.

- Alternativet er prosjektleveranse med noen måneders design og deretter flere måneder på systembygging. Vi starter i motsatt ende med en ferdigoppsatt løsning som måles mot kundens behov, legger han til

Integrert i EPR-systemet

- Vår butikkdataløsning er integrert i ERP-systemet. Alle masterdata med oppsett av priser og sortimenter skal samspille med løsningen. Det sendes ut informasjon fra det sentrale systemet og rapporter kommer tilbake. Det kan være ledelsesinformasjon som puttes inn i et datavarehus. Denne integrasjonen er ferdig oppsatt i malløsningen, sier prosjektleder Ola-Magne Liaskar i Pearl Consulting AS.

- I utgangspunktet har vi en ferdig løsning som er oppsatt og dokumentert. Dette senker implementeringskostnadene i slike prosjekter.

Klar vridning mot malløsninger

Ifølge Goksøyr er det en klar vridning i ERP-markedet mot malløsninger. Markedet ønsker en funksjonell løsning til gunstig pris.

- Det krever en kombinasjon av markedsledende løsninger i en gitt bransje med en ferdig oppsatt mal. Norengros er et godt eksempel på dette. Løsningen inneholder de basisprosesser som selskapet trenger. Den inneholder økonomi, håndtering av lagerprosesser og butikkdata i 25 butikker, sier han.

Alle masterdata legges inn i den sentrale løsningen og aktiveres for grossistene avhengig av hvilke varer de har i sin virksomhet. Sortimentet bygges opp og varene prises ut fra regler som er forskjellig fra sted til sted. I tillegg er det lagt på en CRM-løsning som håndterer tilbudsprosessene mot nye kunder. Brukergrensesnittet er Business Client. Det kan enkelt tilpasses hver bruker.

- Norengros er en strategisk kunde for oss der vi ønsker et langsiktig forhold. Derfor har vi utarbeidet en driftsløsning som strekker seg over flere år. Vi ønsker å arbeide tett sammen med dem i et partnerskap, sier Goksøyr. - Vi sørger for at SAP løsningen fungerer. I tillegg yter vi applikasjonssupport med løsningskonsulenter som bidrar til videreutvikling. Ressurser til drift er ca en stilling hos oss, avslutter Goksøyr.

www.logistikk-ledelse.no © 2010

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!