Sikrer avlesing i større hastigheter

En ny, patentert RFID-løsning skal gi utvidet rekkevidde og nøyaktigere, raskere og mer omfattende registreringer uten at energiforbruket øker. - Ved hjelp av dette patentet kan vi spore gjenstander selv om RFID-brikkene er vendt feil vei, eller er plassert på forskjellige steder på transportbåndet, sier produktsjef Jørgen Graarud i Schneider Electric, som står bak patentet og som er spesielt designet for produksjonsbedrifter med samlebånd.

Schneider Electrics RFID-system som brukes ved samlebåndet i dag, leser normalt RFID-brikkene på avstander opptil 10 centimeter. Systemet får fort problemer med å registrere informasjon fra brikken som er festet på gjenstanden dersom brikken er vendt bort fra leseren, det er mange produkter samtidig på båndet, eller der båndet går for fort.

- Vi grep fatt i slike utfordringer da vi begynte å utvikle våre nye patenter, sier Jørgen Graarud.

Resultatet ble to nye enheter som utvider lesefeltet; XGFE540 og XGFE C2525. På de nye enhetene blir antennens elektromagnetiske felt utvidet via induksjon.

- De sørger for registrering av RFID-brikkene over et større bruksområde og med større hastigheter på transportbåndet. De utvider føleavstanden til opp mot 15 centimeter, mot dagens føleavstand på 10 cm, sier Graarud.

I bredden og i høyden

Han forteller at de nye, feltekspanderende enhetene enkelt klikkes på den ene av de eksisterende leserne som måler 4 x 4 cm. XGFEC2525 er en kvadratisk enhet på 25 x 25 cm, mens XGFE540 er en avlang enhet på 40 centimeter for eventuell plassering på tvers under transportbåndet.

- De nye utvidelsesenhetene kan registrere gjenstander som kommer flatt over hele båndets bredde og flere i bredden, eller høyere gjenstander som kommer nedover båndet, avhengig av hvordan leserne blir montert, sier Graarud.

Systemene kan spesialtilpasses for bredder og høyder opp til én meter i begge retninger.

Ikke mer energibruk

RFID gir store kostnadsbesparelser med høyere produktivitet, økt effektivitet og bedre oversikt og kontroll over produktene.

- Vi har også fått et system som til tross for utvidet bruksområde ikke øker energiforbruket. Det gir enda større gevinster i form av høyere effektivitet og lavere driftskostnader, sier Graarud, som legger til at Schneider Electric legger stor vekt på energieffektivisering på alle sine system- og produktområder.

XGFE540 og XGFEC2525 kobles direkte til en eksisterende OsiSense XG-antenne uten kabler, samtidig som rekkevidden utvides. Det holder energiforbruket på et lavt nivå på 60 mA.

- Uten vårt patent ville en slik utvidelse krevd mer energi og dermed også høyere forbruk og kostnader, hevder Graarud.

Lave kostnader

De nye enhetene er allerede i salg i Norge, og er spesielt designet for produksjonsbedrifter med samlebånd. Schneider Electric bruker selv OsiSenset RFID system ved en av sine fabrikker i Italia som lager automatsikringer, og har en brikke på hver sikring som identifiserer produktet.

Standard RFID-brikker koster fra rundt 60 kroner opp til rundt 1.000 kroner, avhengig av fysisk størrelse og minnekapasitet. Størrelsen på minnet er avhengig av hvor store datamengder som skal ligge på brikken. De nye feltekspanderende enhetene ligger på rundt 3.000 kroner.

- OsiSense XG-løsningen kan utvides og oppgraderes enkelt og raskt uten store ekstrakostnader, sier Graarud.

Han forteller at enhetene ikke krever egen programmering, at de kommuniserer både på Ethernet, Modbus og Profibus, og at de er basert på åpne standarder som er kompatible og kommuniserer med andre leverandørers brikker.

- Med vårt system blir det også færre produkter og forholde seg til når de skal plukkes ut til kundene, avslutter Jørgen Graarud.

---------

Radio Frequency Identification (RFID) erstatter nå strekkoder og revolusjonerer sporingslogistikken. RFID-baserte systemer kan brukes i ulike sammenhenger, som å holde oppsyn med sauer og andre beitedyr, ha oversikt over sykehusutstyr og ikke minst registrere produkter eller komponenter på samlebånd eller under transport.

RFID benytter radiosignaler fra brikker som er festet på gjenstander som skal spores. Signalene fanges opp av fast plasserte lesere som gjenstandene passerer, for eksempel ved samlebånd eller ved bomstasjoner langs veien. Registreringene kan koples til verdiøkende datasystemer, som å følge en matvare fra jord til bord, for kontroll av vareflyt og -beholdning eller for fakturering.

www.logistikk-ledelse.no © 2010

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!