ERP-mygg tok innersvingen på de store

I knivskarp konkurranse med de syv største ERP-leverandørene gikk Jeeves Norge av med «seieren» på leveranse av nytt forretningssystem til Motek. Avtalen som har en verdi på over 6 millioner kroner er et gjennombrudd for den ukjente ERP-leverandøren. - De har et partnerapparat som kan håndtere denne type prosjekt, mener IT-sjef Normann Støylen i Motek AS.

Gruppeleder varemottak Hans Loe hos Motek foretar skanning av artikler på lageret. Foto: Trond Schieldrop

I ERP-sammenheng kan Jeeves sammenliknes med en mygg mot ERP-giganter som SAP, Microsoft, Oracle og Lawson. Til tross for dette klarer Jeeves å kapre lukrative kontrakter i det nordiske markedet. Ett eksempel på dette er Motek, som er et handels-/engrosfirma som leverer varer til byggebransjen. Motek leverer verktøy, festemidler og tjenester direkte til byggeindustrien, anlegg og offshore. Nedslagsfeltet for virksomheten er delt i fem kundesegmenter; næringsbygg, anleggsbygg, boligbygg, offshore og installasjon. På installasjon er kundegruppen rørleggere og elektroinstallatører. I de andre segmentene er kundene byggmestere og større entreprenører som Skanska, Veidekke og AF Gruppen.

Distribusjonsfunksjonalitet

Henrik Bryn, adm. direktør i Motek, understreker at de viktigste kriteriene for valg av Jeeves var sterk distribusjonsfunksjonalitet.

- De tilbyr også CRM som en del av hovedsystemet til forskjell fra flere andre tilbydere. Funksjonalitet, teknologi og pris ga oss den beste løsningen.

Åtte ledende ERP-leverandører leverte sine tilbud, og i «finalen» sto det igjen tre. En arbeidsgruppe bestående av seks medarbeidere fra ulike deler av bedriften gjennomførte en omfattende forstudie der alle tre leverandører deltok.

- Årsaken til at Jeeves ble valgt var vurderingen av kost-nytte, sier Støylen. - Tidligere hadde vi støttesystemer som påbygning til Movex. Vi får nå et sømløst system der alt er i samme kjerne.

Nedbetalt på tre år

Kontrakten er på 6,1 millioner kroner og omfatter både lisenser og implementering. Levetidskostnadene er beregnet og sammenliknet med andre systemer i markedet. På TCO kom Jeeves langt lavere ut enn de andre syv leverandørene som leverte tilbud.

- Vi har en 3 års horisont på anskaffelsen og systemet skal være nedbetalt i løpet av denne perioden. Systemet skal frigjøre ressurser som skal benyttes til andre oppgaver. Dette skal skape vekst uten store økninger i organisasjonen, sier Støylen.

Motek benytter i dag en Movex-løsning fra midten av 90-tallet som er gradvis forbedret gjennom mange år.

- Vi har foretatt mellom 1.000 og 2.000 spesialtilpasninger. Faren med dette er dårlig dokumenterte endringer som etter noen år blir glemt. Etter hvert blir dette mange IT-sjefers mareritt. For to år siden bestemte vi oss derfor for å gå til anskaffelse av nytt forretningssystem, sier Støylen. - Målet med det nye ERP/CRM-prosjektet er å automatisere store deler av operasjonene. Resultatet blir bedre innkjøpsprognoser noe som vil bidra til bedre styring av lageret. I dag må innkjøperne manuelt inn og forsikre seg om at innkjøpet er riktig utført før det sendes til leverandør.

- Systemet fra Jeeves skal frigjøre ressurser som skal benyttes til andre oppgaver. Dette skal skape vekst uten store økninger i organisasjonen, sier IT-sjef Normann Støylen i Motek. Foto: Trond Schieldrop

- Jeeves har et godt opplæringsprogram for nye brukere, sier Støylen. Han registrerer at ERP-markedet har fått flere leverandører med ny metodikk og dynamikk i sine løsninger.

- I startfasen var vi skeptiske til at Jeeves er en liten og ukjent leverandør i det norske markedet. Derfor gjennomførte vi flere referansebesøk hos svenske kunder. Betingelsen var at de hadde nok ressurser til å fullføre et slikt prosjekt.

Til implementeringsarbeidet benytter Jeeves den svenske partneren Infocube. Det overbeviste oss om at de har en organisasjon i ryggen som kan håndtere denne type prosjekter og få dem sluttført til rett tid.

ERP-systemet til Jeeves inneholder ordre, faktura, lager og innkjøp og en CRM-modul.

- Det eneste vi beholder er lønnssystemet fra Huldt og Lillevik. Der ligger timeregnskap, reiseregninger osv. Alle andre prosesser vil bli lagt inn i Jeeves. CRM delen skal gi oss mer rasjonelle besøksruter til kundebesøk.

Nytt anleggsregnskap og WMS-system

Støylen opplyser at de også får nytt anleggsregnskap og budsjettverktøy med 999 skyggebudsjetter som kan benyttes til simulering. Det blir også tatt i bruk et Warehouse Management System (WMS) som er et oppdragsbasert plukksystem. Datasystemet vet til enhver tid hvor varene befinner seg, sier Støylen som mener dette vil bidra til bedre plukkprosesser og ekspedering.

Hovedelementet i logistikk er å få varene raskest mulig inn på lager og raskest mulig ut igjen.

- Elektroniske tjenester er for dårlig ivaretatt hos de fleste leverandørene. Staten vil i 2012 forlange at alle vareleveranser skal betales med e-faktura. De som ikke tar dette på alvor vil bli akterutseilt i konkurransen. Årlig sender vi ut 250.000 fakturaer hvorav 50.000 er e-fakturaer, sier Støylen.

Partnerskapsimplementering

- Sammen med LogitGruppen/Jeeves implementerer vi forretningssystemet hos Motek, sier salgs- og markedssjef Jonas Hammarberg hos Infocube. Han forteller at Infocube er et konsulentselskap som består av 75 medarbeidere med en årlig omsetning på 95 millioner svenske kroner. Selskapet har eksistert i snart 11 år.

- Vi samarbeider kun med Jeeves og leverer deres produkter hovedsakelig til produksjons- og logistikkbedrifter.

Implementeringen hos Motek startet i sommer og systemet skal være i operativ drift i januar. - Vi har utviklet Infocube metoden (ICM) som forenkler implementeringen av Jeeves. Med dette standardoppsettet kan vi installere forretningssystemet i løpet av seks til ni måneder. For oss utgjør avtalen mellom Jeeves og Motek flere tusen konsulenttimer, sier Hammarberg.

----------

«Et interessant valg»

Moteks valg av Jeeves forteller oss at en utfordrer med en god historikk og en betydelig kundebase i Sverige er i stand til å vinne en prestisjetung kontrakt i Norge, sier Bo Hjort Christensen, studierektor på Handelshøyskolen BI og kjent som en av landets fremste ERP-eksperter.

- I utgangspunktet hadde vi forventet at en av de mer etablerte leverandørene skulle bli valgt. Det er meget interessant at en stor og seriøs bedrift som Motek velger en leverandør som er i en oppbyggingsfase i det norske markedet, mener Bo Hjort Christensen, som opplyser at Jeeves er et omfattende produkt, men som allikevel er posisjonert noe under tilbydere som Lawson, SAP Microsoft Dynamics AX og Oracle.

- Gjennomsnittskunden for Jeeves er små og mellomstore bedrifter. Motek må kategoriseres som en meget stor kunde for et slikt system. De har tunge logistikkrav med en flerlokasjonsmodell. Det er interessant å registrere at et system med god utbredelse i Sverige, greier å vinne et prosjekt i en såpass stor og krevende virksomhet som Motek, påpeker Christensen.

Metadatateknologien til Jeeves for håndtering av endringer og oppgraderinger blir av mange trukket frem.

- Dette handler i stor grad om eierskapskost. Ved hjelp av denne teknologien skapes det muligheter for å gjøre oppgraderingsprosessene enklere, mener Christensen.

Konkurransefortrinn

- Det er ikke noe spesielt med teknologien til Jeeves som gjør dem attraktive. God arkitektur, bred funksjonalitet, kombinert med eierskaps- og forvaltningskostnad, er det som gir konkurransefortrinn. De har en enklere implementeringsmodell enn det vi normalt finner hos de store konkurrentene, sier Christensen. Han forteller at Jeeves har allerede vært i Norge i ganske mange år, men har slitt med å komme inn på markedet.

- Tidligere var det SYSteam som hadde produktet under sine vinger. Dette selskapet ble kjøpt av ErgoGroup. Da Jeeves Information Systems kjøpte LogitGruppen ble markedsarbeidet gjenopptatt. De har hatt langt større vind i seilene og har oppnådd bedre resultater enn det SYSteam klarte. I Sverige har Jeeves oppnådd hedersbevisninger for kvalitet, funksjonalitet og pris.

Kostnadsbevisste kunder

- Dagens kunder er kostnadsbevisste. Vi registrerer også at mindre ERP-systemer blir stadig mer funksjonsrike og blir seriøse konkurrenter til de store. Dette er den klassiske kampen der de store systemene vil posisjonere seg nedover ved å gjøre seg attraktive for mindre virksomheter og de små systemene vil opp og gjøre seg attraktive for de store, understreker Christensen.

Blir fulgt med argusøyne

- Motek kontrakten er meget spennende og som de fleste som er i en anskaffelsesprosess har merket seg. De kommer til å følge Motek med argusøyne. For LogitGruppen er det viktig å bevise at de er leveringsdyktige på et prosjekt av denne størrelse. Prosjektet følges nøye av oss som analytikere og markedet generelt, sier Christensen.

----------

Motekble etablert i 1954 med Aspelin Stormbull som eier. Selskapet har en årlig omsetning på ca 600 millioner kroner og er et datterselskap av det norske Aspelin Ramm konsernet. Motek er et landsomfattende selskap med 25 butikker over hele Norge. Disse er også selvstendige lagre som betjener hvert enkelt geografiske område. I tillegg har Motek virksomhet i Sverige, Finland og Danmark.

Sentrallageret i Oslo er et plukk- og pallelager på ca 5.000 kvm hvorfra det årlig går ut 250.000 ordre. Motek har en servicegrad på 98 prosent på vareavgang.

Jeevesutvikles av programvarehuset Jeeves Information Systems AB som de siste syv årene har levert positive kvartalsresultater. Jeeves ble etablert i Norge i 2008 ved oppkjøp av Logit Gruppen. Det har levert ERP-systemet Løsning1 til over 150 kunder som Elkjøp, Gresvig, Voice, Kaffehuset Friele og Til Bords. Selskapet opplever rask vekst i Norge og nærmer seg nå 50 norske Jeeves kunder. Jeeves benytter en metadatabasert teknologi som gjør systemet lett å bygge ut og endre uten at det påvirker framtidige oppgraderinger. Selskapets løsninger er i dag installert hos over 1.900 kunder i 40 land innen bransjene produksjon, distribusjon, handel og service.

www.logistikk-ledelse.no © 2010

2010_it0901B.jpg

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!