TMS tilbakebetalt i løpet av bare to år

- Med Log:nett har vi effektivisert intern drift og forbedret informasjonsflyten, sier logistikkdirektør Finn Kamås i Ruukki Norge. Han forteller at investeringskostnadene på Transport Management systemet var inntjent i løpet av to år.

- Vi valgte Transportnett som leverandør fordi de har en åpen webbasert løsning. Vårt krav var en løsning for planlegging av transport av våre leveranser. I samarbeid med dem har vi fått et system tilpasset vårt behov, forteller Finn Kamås.

- En rekke konkurrenter benytter strekkode på merking av produkter, men vi er de første som gjør det på sendinger til kunde, sier Kamås. Han legger til at det har vært en utfordring å finne en etikett som tåler tøff godshåndtering. Transportnett har vært til stor hjelp i denne prosessen.

Åpen webbasert løsning

Ruukki besluttet å ta i bruk Log:nett i 2009.

- Vi valgte Transportnett som leverandør fordi de har en åpen webbasert løsning. Vårt krav var en løsning for planlegging av transport av våre leveranser. I samarbeid med dem har vi fått et system tilpasset vårt behov, forteller Kamås. Han legger til at tre tilbydere kjempet den gang om kontrakten.

- Mange av våre transportører benytter Hogia Unitrans.

Transportnett har god integrasjon med dem. Det var en avgjørende faktor for valg av deres løsning. Sammen med Transportnett har vi utviklet en løsning som gir oss full sporing gjennom hele verdikjeden, sier Kamås.

Grossist med vekstambisjoner

Ruukki Norge er en grossistvirksomhet, eid av den finske stålprodusenten Rautaruukki. Firmaet har røtter tilbake til 1874, og har en solid posisjon i markedet.

- Vi får tilgang på standard stålkvaliteter i tillegg til spesialkvaliteter innen høyfast- og slitebestandig stål. Ruukkis kunder er mekaniske verksteder, stålbyggere, større entreprenørselskaper innen bygg, veiprosjekter og fundamentering. I tillegg har selskaper kunder innen offshore og skipssegmentet.

- I Norge har vi solid vekst og er i dag den ledende ståldistributøren i dette markedet. Innen rustfrie materialer har Ruukki i mange år vært markedsledende, og registrerer også god vekst innen dette markedssegmentet, opplyser Kamås.

Modulbasert løsning

Han mener Transportnett har løst oppgaven meget bra. Da de satte seg inn i endringsprosessen tilpasset de systemet til vår forretning. De er en leverandør med en liten organisasjon, og for oss betyr det at vi har få mennesker å forholde oss til. Kommandolinjene er korte, noe som gir raske beslutningsprosesser. De har lagt ned mye ressurser i utvikling av et system for transportbrukere, understreker Kamås.

Han forteller at de benytter flere moduler av løsningen fra Transportnett. Det er Log:nett Control, tn:link, tn:route og tn:mobile. Log:nett Control er et webbasert verktøy for administrasjon av transport eller forhåndsmeldinger for kjørekontor, lagersjef, ekspedisjon, lageroperatør, sjåfør og transportør.

- Vi benytter dette til et nettbasert ordretorg. Vi ser alle inn- og utgående logistikkoperasjoner med blant annet ankomst- og avgangstider. Godslister, etiketter og fraktbrev på ruter eller enkeltsendinger skrives ut fortløpende og håndterer endring av antall kolli, vekt, volum, transportør eller mottager, forklarer Kamås.

Elektroniske kommunikasjonsløsninger

tn:link er en elektronisk kobling til transportører, både store samlastere og mellomstore aktører. - Den inneholder standard meldingsgrensesnitt til de mest kjente Transport Management Systems (TMS), sier adm. direktør Jan Ole Hansen i Transportnett AS.

- Den benyttes til meldingsutveksler og integrasjonspunkt og håndterer dokumenter som pakkseddel, ordreplan, dokumentasjon på farlig gods m.m. tn:route styrer eksisterende meldingsstruktur til flere transportører med ledetidsberegninger og aktørregister. Den administrerer fremføringsplan på hver enkelt rute til Ruukki med blant annet postnummer, estimert avgang og ankomst.

Integrert med ERP-systemet

Log:nett er integrert med ERP-systemet. Personellet som arbeider i Transportnett-løsningen kan dermed se når ordrene bekreftes ferdigprodusert i ERP-systemet. Da planlegges rutene i Transportnett og bilene kan bookes. De fleste av Ruukkis transportører har fått en klientversjon til Transportnett slik at de kan gå inn å se på sine egne transporter.

Betydelig kostnadsreduksjon

Systemet har nå vært i drift en periode og fungerer ifølge Kamås etter hensikten.

- Det har gitt oss stor rasjonaliseringsgevinst og bidratt til en betydelig kostnadsreduksjon. Det gir oss informasjon om hvor varene til enhver tid befinner seg i verdikjeden.

Han legger til at kundene i fremtiden kan følge varen fra A til Å da dette er et webbasert system.

- Vi har foreløpig ikke tilbudt våre kunder å benytte sporingsfunksjonen men internt benyttes den aktivt.

Systemet har også gitt Ruukki data til utarbeidelse av en ledetidstabell som beregner en leveringsdato for en forsendelse. Når ordren ferdigproduseres endrer den status i systemet.

- Dette er et verktøy som Ruukkis ansatte benytter aktivt i transportplanleggingen, avslutter Finn Kamås.

-------

Ruukki er en internasjonal leverandør av produkter og tjenester, representert i 27 land og med 11.700 ansatte. Selskapet leverer standard- og spesialprodukter i stål, rustfritt og aluminium. I tillegg kommer komponenter, systemer og totalkonsept til bygg- og anleggsbransjen, verkstedindustrien og til norsk offshoreindustri.

I Norge har Ruukki avdelinger fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Ruukki Construction prosjekterer, produserer og monterer løsninger for bygg, anlegg og infrastruktur. Ruukki Engineering tilbyr metallbaserte løsninger for skips- og offshoreindustrien, samt for håndtering og transport, papir- og treforedlingsindustrien.

Ruukki Metals har et bredt sortiment av stål, rustfritt og aluminium som standard og spesialprodukter. Selskapets netto salg i 2010 var på totalt 2,4 milliarder euro.

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!