Styrk bunnlinjen med bedre printerkontroll

I en FN rapport fra i fjor svarte 712 av 766 toppledere verden over at bærekraftige teknologier er en forutsetning for suksess. Slike teknologier er ikke bare for show off, men grunnleggende nødvendige for bedriften.

Allerede før grønn teknologi ble en del av dagligtalen, pekte vi på ting som bør gjøres på kontoret. Man må få oversikt over hva slag utstyr man har og hvordan det brukes. Printeren du ikke klarer deg foruten, kan være din største synder. Gamle printere bruker vanligvis for mye strøm, og printere med kun én funksjon er sjeldent like effektive som maskiner som også kan kopiere og skanne.

Små endringer av inngrodde vaner kan redusere virksomhetens CO2-avtrykk sterkt, som å slå helt av maskiner som er lite brukt, slå på energispare innstillinger, eller kjøpe energimerket utstyr hvis du først skal skifte ut eller anskaffe nytt.

Du kan også gå mer grundig tilverks for å redusere bedriftens karbonavtrykk. Blant våre råd er:

Andre ting kan også hjelpe, som å skaffe energigjerrige maskiner som også kan gå i dvalemodus, som består av resirkulerte komponenter og for Xerox del - smeltevoksbaserte maskiner uten tonerkassetter som gir store avfallsmengder.

Med kontroll over printerpark og bruk, redusert antall printere til det optimale og bruk av de mest miljøvennlige teknologiene, kan printerutgiftene reduseres med opptil 30 prosent, CO2-avtrykket med opptil 20 prosent, viser rapporter fra blant andre IDC (juni 2011).

Med gjennomtenkte printerløsninger vil virksomheten fremstå mer bærekraftig og få mer ut på bunnlinjen, slik topplederne så for seg i den omtalte FN undersøkelsen. Flere prosjekter kan anskueliggjøre dette.

Bergen kommune har gjennomført en slik øvelse og optimalisert printerbruken. Kommunen har i dag 1.800 skrivere mot tidligere 4.000, og betydelige miljø- og kostnadsbesparelser knyttet til energi, areal, strøm, avfall og utslipp - alt i følge egne rapporter.

Color Line har gjort noe tilsvarende. I følge selskapet er utstyrskostnader redusert med 27,5 prosent og henvendelser til IT help desk er redusert med 27 prosent. Andre gevinster er foreløpig ikke målt. Selskapet hadde i utgangspunktet 396 printere fordelt på 111 modeller fra 12 produsenter, med en ratio på 2,16 ansatte per enhet og årlige kostnader på 14,7 millioner kroner.

Jens Petter Ørjansen, Adm. dir. Xerox Norge

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!