Effektiv ERP-implementering og -opplæring over internett

Da den svenske belysningsleverandøren Nordic Light skulle skaffe seg total oversikt over lager og distribusjon av sine systemer i USA, valgte de norske RamBase som sitt ERP-program. Både implementering og opplæring av de ansatte på den andre siden av Atlanteren og i Sverige skjedde over internett.

Karl Emil Sødergren

Tidligere har deler av prosessen med å innføre RamBase hos en kunde skjedd over internett, men denne gangen har alt vært gjennomført uten lokal tilstedeværelse.

Prosjektleder Stig Hatteland sier at Hatteland Computer har gjort seg interessante erfaringer med dette.

- Dette er helt klart noe vi ønsker å gjøre mer av, og det gir oss en god plattform til å gå videre med e-learning. Selvsagt har det vært mulig å installere programmet og å drive opplæring over internett tidligere, men det er likevel første gang vi har gjort begge deler på denne måten. På grunn av vår egen globale historie, er RamBase svært godt egnet for å løse alt over internett. Vi er vant til å tenke globalt. RamBase ble fra starten av utviklet til bruk for våre egne selskaper som lå spredt rundt på ulike lokasjoner i verden. Vi så et behov for å ha et forretningssystem som fullt og helt var basert over internett. Det fantes ingenting som het Software as a Service i 1992, så vi var tidlig ute med denne løsningen. I stedet for å drive vedlikehold på maskinparker og programvare ved en rekke steder, mente vi det ville være smart å samle alt på ett sted og heller kjøre over internett. I tillegg kan vi nå drive med opplæring via denne kanalen, forklarer Hatteland.

Større krav til opplæring

Prosjektlederen presiserer at det er valgfritt om kunden ønsker e-learning eller lokal opplæring.

Å drive opplæring over internett, stiller større krav til den som skal formidle kunnskapen. Med den fysiske avstanden, mister en også den menneskelige kontakten.

- Normalt lærer vi opp et visst antall nøkkelbrukere, som igjen har ansvaret for å lære opp de andre ansatte ved bedriften. I tilfellet med Nordic Light har alle brukerne fått opplæring direkte fra oss over internett. Siden dette har vært en gruppe på under ti personer, har det vært mulig å bytte på hvem sitt skjermbilde vi bruker i undervisningen. Når en av deltakerne stopper opp, kan vi dele hans skjerm med de andre, slik at alle blir med og tar brukeren videre i systemet. Dette er effektiv læring for alle, mener Hatteland.

Opplæring over internett er en aktuell løsning for både mindre og større grupper med personer. Effekten av å drive interaktiv opplæring er større jo færre deltakere kurset har.

- Blir det mer enn ti personer, begynner det å bli vanskelig å holde kontakten med alle. Det finnes imidlertid en rekke gode programvarer for å drive med e-learning i dag, presiserer Hatteland.

Rekordrask implementering

Selve implementeringsfasen og opplæringen av de ansatte i Nordic Light America har gått i rekordfart. Det tok ikke mer enn seks uker fra kontrakten var underskrevet, til Nordic Light tente lysene for RamBase i Amerika.

- Det har aldri tatt så kort tid å innføre systemet. Denne gangen har det sammenheng med at det var en liten og temmelig ny organisasjon. Det er snakk om et lager som driver med distribusjon for markedet i USA, forklarer Hatteland.

Nordic Light America Inc. gikk over til å bruke RamBase som ERP-system i slutten av januar. Tobias Lindgren, som er leder for Nordic Lights satsing i USA, er svært godt fornøyd med oppfølgingen fra Hatteland Computer underveis i prosessen.

- Fra første stund har Hatteland Computer vært positive og lyttet til våre ønsker. Jeg hadde kjennskap til RamBase fra før og da jeg skulle lede oppbyggingen av selskapet i USA, ville jeg gjerne høre om Hatteland Computer kunne løse våre behov. Det har de fått til på de fleste områder. De delene av systemet som ikke fungerer optimalt til nå, holder de på å utvikle videre, presiserer Tobias Lindgren.

Tester ut i USA

Nordic Light har til sammen 580 ansatte fordelt på et hovedkontor og produksjonsanlegg i Sverige, to fabrikker i Kina og den nye lager- og distribusjonsvirksomheten i USA. Det er foreløpig bare selskapet i USA som bruker RamBase.

- Det var først og fremst i forbindelse med distribusjonsselskapet vårt i USA at vi så et behov for et nytt ERP-system. Nå vil vi teste ut hvordan det fungerer her over lengre tid, og så eventuelt gå videre med å innføre RamBase ved hovedkontoret i Sverige og ved fabrikkene våre i Kina, sier Lindgren avslutningsvis.

----------

Nordic Light er en svensk belysningsleverandør opprettet på begynnelsen av 80-tallet. Bedriften omsetter i dag for 600 millioner svenske kroner. Hovedkontoret ligger i Skellefteå i Nord-Sverige, mens selskapet har to fabrikker i Kina. Nordic Light America Inc. er navnet på bedriftens satsing i USA. Avdelingen ble opprettet for to år siden og vil omsette for rundt 3 millioner US dollar i 2011.

RamBase Internet Client er et komplett forretningssystem med egne moduler tilpasset salg, kunde(CRM), innkjøp, lager, distribusjon, produksjon, LCM, auksjon, økonomi, faghandel og nettbutikk. Programmet er utviklet gjennom 20 år av Hatteland Computer og ble lansert på markedet for fem år siden. Software as a Service (SaaS) er begrepet for programvare som blir gjort tilgjengelig for brukeren over internett og som ikke krever installasjon på PC.

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!