Høy etterspørsel av SaaS og eFaktura

Med Norge som skandinavisk vekst- og lønnsomhetsmotor er farten rekordhøy innen SaaS og eFaktura.

Basware, som er den ledende leverandøren av behov-til-betalingsløsninger (purchase-to-pay) i Norge, Norden og Europa, opplever god etterspørsel etter selskapets SaaS- og eFakturaløsninger. Interessen er særlig god i Norge, viser regnskapstallene for 3. kvartal 2011. Norge utmerker seg faktisk som et av de aller sterkeste enkeltmarkedene for Basware i hele verden, både i forhold til utvikling i omsetning og lønnsomhet, ved siden av det finske hjemmemarkedet. Med Norge som skandinavisk vekst- og lønnsomhetsmotor er farten rekordhøy innen SaaS og eFaktura.

- Faktisk står Skandinavia nå for om lag 23 prosent av Basware globale totalomsetning. I Skandinavia er Norge det landet som bidrar med den sterkeste omsetningen og lønnsomheten. Det skandinaviske markedet står nå for nærmere en tredjedel av Baswares totale lønnsomhet i hele verden, etter et meget sterkt 3. kvartal 2011 i Skandinavia med en resultatforbedring på hele 11,3 prosent, noe som var den sterkeste lønnsomhetsveksten i Baswares største markeder. Det betyr at Basware Norge dermed utgjør en betydelig andel av selskapets globale omsetning og lønnsomhet, sier Jukka Virkkunen, Senior Vice President og leder for Basware i Skandinavia.

Mål om 100 millioner transaksjoner

Globalt er økningen i salget av Baswares eFaktura og SaaS-løsninger på hele 32 prosent bare det siste året. SaaS-løsningene står nå for en sjettedel av selskapets nettoomsetning.

- Det viser hvor raskt Basware vokser innen eksempelvis eFaktura, som også er et av de helt sentrale områdene i Norge, ettersom både private leverandører til det offentlige og det offentlige selv skal kunne utveksle elektroniske fakturaer seg imellom innen førstkommende sommer, sier Virkkunen.

Selskapets mål er å bli en ledende leverandør av fakturahåndtering, innkjøpsløsninger og eFakturaløsninger globalt. I fjor formidlet Basware eFakturaløsninger 13,6 millioner fakturatransaksjoner.

- Markedet vokser imidlertid svært raskt, derfor har vi som mål at vi innen få år skal nå 100 millioner transaksjoner på verdensbasis, sier Virkkunen.

SaaS-etterspørselen driver veksten

- Stadig flere virksomheter sørger for å digitalisere fakturahåndteringsprosessen og samtidig utnytte fordelene ved en fleksibel kostnadsstrukur og enkel tilgjengelighet som SaaS-løsninger tilbyr, opplyser Bjørn Røsten, salgsdirektør for Basware i Norge.

- Vi ser derfor at stadig flere velger å gå fra tradisjonelle lisensbaserte løsninger for håndtering av eFakturaprosesser, til modeller basert på SaaS-løsninger.

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!