Bedre ressursutnyttelse med TraceTracker Asset

- Målsettingen er å redusere logistikk- og utstyrskostnader. Vårt samarbeid med Telenor Objects, TraceTracker og HRAFN gir oss informasjon om hvor utstyret befinner seg til enhver tid, sier daglig leder John Peter Alstad hos Grunnarbeid AS i Trondheim. Han har stor tro på det webbaserte systemet TraceTracker Asset for sporing av verktøy, utstyr og kjøretøy. - Det gir oss oversikt og skaper enklere forflytting av utstyret.

Trond Schieldrop

Trace Tracker Asset er en løsning for bygge- og anleggsbransjen. Den sporer utstyrsbevegelser på byggeplasser og mellom prosjekter, viser hvilke enheter som er tilgjengelige og overvåker vedlikeholds- og sikkerhetssertifisering.

- Systemet er utviklet i tett samarbeid med bygge- og anleggsbransjen. Det overvåker status for alle typer utstyr, fra håndverktøy til større maskineri, sier Geir Myrold i TraceTracker AS. - Hver enhet er merket med enkle tager og ID-nummere som kan følges automatisk av radiobaserte lesbare enheter montert på containere og kjøretøy.

I bygg- og anleggsbransjen er det viktig å være oppmerksom på kostnadene. Hver krone av et prosjektregnskap teller og alle muligheter for å oppnå stadig lavere logistikk- og utstyrskostnader vurderes. Viktig verktøy og utstyr som ikke er tilgjengelig på byggeplassen, forårsaker unødvendige forsinkelser som reduserer bunnlinjen.

- Mistet, stjålet, og dårlig utnyttet utstyr reduserer produktivitet og effektivitet, mener Alstad.

Utnyttelse av RFID- og GPS-data

Grunnarbeid AS er en totalentreprenør med virksomhet innen bygg, anlegg og vei. Nedslagsfeltet er hovedsakelig midt-Norge, og siden etableringen i 1986 er de i dag en konkurransedyktig entreprenørbedrift. Bedriften har over 300 ansatte fra ingeniører, økonomer og anleggsledere til maskinførere, sprengningsbaser og anleggsgartnere. Selskapet har i flere år fulgt utviklingen innenfor sporingsteknologi og da spesielt på RFID.

- Som bedriftskunde i Telenor kom vi i kontakt med personer i den nyetablerte forretningsenheten, Telenor Objects, med satsing på utnyttelse av RFID- og GPS-data sammen med andre typer sensorer og målere, sier Alstad.

Grunnarbeid søkte derfor en løsning som kunne sørge for «Rett utstyr til rett tid, på rett sted». Telenor Objects lanserte i 2010 «Shepherd», en ny datainnsamlingsplattform som kommuniserer med alle typer sensorer og målere som for eksempel ulike typer RFID-lesere, GPS-sendere, trådløse nettverk, telefoninettverk med mer.

- Fra sommeren 2010 utviklet TraceTracker i samarbeid med Telenor Objects den nye løsningen «TraceTracker Asset» som Shepherd leverer data til, sier Myrold. Han forteller at Grunnarbeid bidro med verdifulle innspill til utviklingen av systemet som ble lansert i markedet og installert hos Grunnarbeid i mars i år.

Overvåker flere bevegelser

TraceTracker Asset er som nevnt et webbasert system for effektiv utnyttelse av virksomhetens ressurser.

- Løsningen sporer utstyrsbevegelser i nær sanntid, gir informasjon om hvilke enheter som er ledige og sikrer at rett utstyr er på rett sted til rett tid, sier Myrold. - Den overvåker bevegelsene og tilgjengeligheten for alt fra håndverktøy til store maskiner både innenfor en prosjektlokasjon og på tvers av prosjekter. Dette skjer ved at hver enhet merkes med en brikke som kan følges automatisk med radiobasert leseutstyr (RFID). Leseutstyret mottar signalet fra hver enkelt utstyrsenhet og sender det via GSM-nettet til Shepherd. I prinsippet kan RFID-brikkene benyttes til å merke alt fra en pakke spiker til en 40-tonns gravemaskin. Gjennom bruk av Googles kartteknologi defineres et «elektronisk gjerde», som danner yttergrenser for et prosjekt, påpeker han.

Komplett bevegelseshistorikk

Containere og biler kan også utstyres med GPS- og RFID-avlesere. De registrerer alt ustyr som går ut og inn av containeren og bilen. GPS posisjonen som mottas, sammenliknes med prosjektenes avgrensning.

- Dermed kan det skapes en assosiasjon mellom utstyr «innenfor» eller «utenfor» prosjektene via bilene og containerne som flyttes ut og inn. Et effektivt grensesnitt viser bedriftens pågående prosjekter på kart, alt utstyr på hvert prosjekt og de faste lagerlokasjonene, sier Myrold. - For hver utstyrsenhet vises ulik type detaljinformasjon samt komplett bevegelseshistorikk for enheten. Utstyr som er ubrukt i en bil eller container et visst antall dager, blir automatisk identifisert og merket som «ikke i bruk». Dette utstyret kan da omdisponeres til et annet prosjekt.

Reduserer internleien

En prosjektleder kan manuelt i applikasjonen sette forskjellig status på utstyret på sitt prosjekt, slik at det blir synlig for andre brukere. Eksempler på slike statuser er «ledig», «under reparasjon» og «defekt». Ved å ledigmelde utstyr som det ikke er behov for, reduseres internleien i prosjektet. Med søkeverktøyet i løsningen kan det søkes gjennom alt utstyr på tvers av alle bedriftens pågående prosjekter etter navn, identifikasjonsnummer, kategori, prosjekt og/eller status. Resultatet viser hvor enheter befinner seg samt om de er i bruk eller ikke, om de er ledige, trenger reparasjon, er under reparasjon eller er defekt.

Innføring og bruk

Første fase hos Grunnarbeid var på vårparten og omfattet noen av de pågående prosjektene. Selskapet har valgt ut noen bestemte utstyrsgrupper som spores. Blant disse er containere, biler, vibrasjonsplater, strømaggregater og lasermålere. Den enkelte utstyrsenhet er merket med en passiv radiobrikke (RFID) som inneholder en unik identifikator. Containere og biler utstyres med «en lokal infrastrukturpakke» med RFID-leser og GPS-sender. Denne enheten kommuniserer med TraceTracker Asset via Shepherd.

- Begge disse leveres som ferdig driftede tjenester i nettet, sier Alstad.

Kostnadsbesparende

Grunnarbeid bruker kostnadseffektivitet som virkemiddel for å lykkes.

- Samarbeidet med Telenor Objects og TraceTracker vil hjelpe oss å nå målsettingen, sier Alstad. - For oss ligger den viktigste verdien i forbedret utstyrslogistikk, men redusert svinn er også viktig. Forbedret logistikk vil gi reduserte leiekostnader på innleid utstyr. Samtidig får utleierne muligheter til tettere samarbeid med byggefirmaene. Foreløpige vurderinger indikerer årlige besparelser opp mot 1-2 prosent av årsomsetningen. Når vi konstaterer at første fase av prosjektet fungerer, vil et bredt spekter utstyr bli merket og samtlige containere og firmabiler bli utstyrt med RFID-lesere. Vi planlegger også å inkludere innleid utstyr i samarbeid med utleiefirmaene, påpeker Alstad.

TraceTracker Asset sparer kostnader gjennom god kontroll med utstyret og forbedret utstyrslogistikk.

- Slakktid i prosjektene reduseres gjennom bedre tilgang på utstyr. Gjennom komplett brukshistorikk for alt utstyr kan forholdet eie/leie for de enkelte utstyrstyper forbedres, mener Myrold.

Økt effektivitet

- Utstyr med lav anskaffelseskostnad kan føre til store ekstrakostnader i et prosjekt hvis det ikke er tilgjengelig når det trengs. Det er derfor like viktig å ha kontroll på det rimelige utstyret som de store maskinene, mener Alstad. - Uten oversikt over bevegelser og tilstand på utstyret, tar enkelte oppgaver for lang tid. Mye kan løses gjennom gode rutiner, god planlegging og ekstra ressursbruk, men med en rekke samtidige prosjekter kan det oppstå utfordringer knyttet til koordinering av maskin- og utstyrsbehov. Derfor har bedriften innsett at de kan arbeide smartere og øke effektiviteten, avslutter han.

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!