ColliCare sikter mot milliarden

I løpet av tre år regner med å passere 1 milliard i omsetning. - Vår innlandske distribusjon skjer med støtte fra Trans:Log Samlast. Dette spiller en avgjørende rolle for å nå våre vekstmål, mener prosjekt- og IT-ansvarlig i ColliCare Logistics, Kent Nicolaysen.ColliCare

- Løsningene fra Transportnett er et viktig element i vår overordnede forretningsstrategi, sier prosjekt- og IT-ansvarlig i ColliCare, Kent Nicolaysen

- Ved fusjonstidspunktet hadde vi en omsetning på 350 millioner kroner. Årets omsetning blir på ca 650 millioner kroner. Tilveksten av nye kunder har økt kraftig og bidratt til den sterke utviklingen, sier Kent Nicolaysen, som legger til at selskapet har 160 ansatte.

Omsetningen er tilnærmelsesvis likt fordelt på fem forretningsområder. Det ene er Shipping som består av containervirksomheten. Det andre er Forwarding som er bil kontinent. Det tredje er Storage som er tredjepartslagring. Det fjerde er Distribution som omhandler innlands stykkgodsdistribusjon og det femte som er Direct som er direkte og lukket distribusjon.

- De fleste av våre kunder er handelsbedrifter som outsourcer vareflyten til oss, sier Nicolaysen. Han forteller at ColliCares målsetning er å følge vareflyten fra produsent til konsument.

Egen IT-infrastruktur

Det ene av ColliCares innlandsprodukter er Direct som er et lukket system for transporttjenester. Direct leverer til Østlandsområdet med en dags levering til kunde, Dette er tjenester som bud, ekspress, container trekking samt dedikerte løsninger for store kunder. Det andre er samlastproduktet Distribution som leverer til hele Norge.

På Distribution har ColliCare daglig mellom 1.500 og 2.000 sendinger mens det på Direct ligger på mellom 2.500 og 3.000.

- Med over 300 biler som til daglig kjører over det ganske land, er vi avhengig effektive transportadministrative (TA) systemer mener Nicolaysen.

- Løsningene fra Transportnett er derfor et viktig element i vår overordnete forretningsstrategi.

Hvert av produktene betjenes av egne produksjonssystemer med produksjonsplaner og definerte målsetninger, men som er integrert mot et felles økonomisystem.

- Modulene Trans:Log Samlast fra Transportnett fungerer meget tifredsstillende. De bidrar til fremtidig vekst, sier Nicolaysen, som mener IKT-verktøyene fra Transportnett er en forutsetning for at innlandsvirksomheten skal fungere.

- Transportnett har utviklet seg i takt med markedets behov og de løser våre oppgaver på en særdeles god måte. For fem års siden var vi en transportsentral mens vi i dag er en komplett logistikkleverandør. Vi leverer et samlastprodukt med agenter over hele Norge som har ansvaret for deler av våre tjenester, sier Nicolaysen.

- Sammen med Transportnett har vi vært med på å utvikle TA-systemene.

Vi anvender deres PDA-løsning. Systemet har web- og EDI- integrasjon. I tillegg har vi kartløsning og overvåking av oppdrag.

Selskapet leier transporttjenester, og deres samarbeidspartnere er pålagt å benytte PDA-løsningen til Transportnett slik at alle distribusjonsoppdrag skjer papirløst. Antall biler pr kjøreleder har gått kraftig opp. PDAene benyttes til å sende og motta meldinger og dokumentere overfor kunden hendelsesforløpet fra mottatt til levert vare.

Rettidige leveranser

Når samarbeidspartnerne henter gods på terminalen blir det strekkodet og kjørt til kunde som kontrollerer og signerer for mottatt vare. Det tas høyde for uforutsette hendelser som bomtur og ventetid som påføres fakturagrunnlaget.

- Vi kan for eksempel dokumentere skader på godset i tilfelle senere reklamasjoner. Vi benytter IT-teknologien bevisst slik at vi oppnår rettidige leveranser, sier Nicolaysen. Han legger til at ColliCares kjøreledere benytter kartløsningen fra Transportnett slik ar de har oversikt med hvor bilene til enhver tid er.

Elektronisk oppkobling

- Skal produksjonsapparatet fungere optimalt må alle oppdrag skje elektronisk. Det er en meget bra integrasjon mot våre sjåførers PDAer. Våre agenter benytter egne PDA-systemer, og Trans:Log Samlast kobler seg enkelt opp mot disse systemene. Når et oppdrag overleveres til en agent håndterer og bruker de sine egne TA-systemer med tilbakeføring av status, sier Nicolaysen, som poengterer at samarbeidet med Transportnett så langt har fungert meget godt.

Enkel integrasjon mellom Hogia Unitrans og Transportnett

Tradisjonelt er det en utfordring å integrere to forskjellige IT-systemer, men når det gjelder faktureringssystemet til Hogia Unitrans og Transportnett er det et tett og godt samarbeid som har vart i flere år.

- Det var avgjørende faktor for valget av dem. Et annet TA og billingsystem ville trolig blitt mer komplisert, sier Nicolaysen. Han forteller at det er vanskelig å tallfeste hvor mye selskapet har spart på disse løsningene, men slår fast at uten slike systemer ville veksten ha vært betydelig lavere.

- Våre samarbeidspartnere har sammen med oss bidratt til å styrke effektiviseringsprosessen. Vi har en ekstremt liten stab i forhold til antall biler. Uten elektronisk utveksling av data ville godshåndteringen vært betydelig med ressurskrevende, sier Nicolaysen. - Løsningene fra Transportnett har effektivisert vår hverdag. Vi er nå i dialog med dem om ytterligere videreutvikling av systemene for vår innenlandske virksomhet.

Han er overbevist om at de nå de benytter de beste produktene fra hver av sine nisjeleverandører. Nicolaysen mener samtidig at ERP-leverandører fortsatt ser på transportselskaper som for nisjepregede.

- Resultatet er ingen utvikling av generelle forretningssystemer tilpasset bransjen. Dette gjør at vi må fokusere på å finne gode spesialistsystemer, som vi knytter sammen, avslutter han.

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!