Datafangst lengst mulig ut i verdikjeden

- Vi er opptatt av å fange dataene lengst mulig ut i verdikjeden. Våre håndverkere benytter i dag mer enn 300 PDAer med installert programvare SpeedyCraft, sier viseadministrerende direktør Gaute Bergeland i Apply TB. Timer og arbeidsordre synkroniseres opp mot forretningssystemet. Det gjør håndverkerne mindre avhengig av daglig å møte på kontoret.

Gaute Bergeland forteller at hele Apply TB nå har ett felles forretningssystem - Microsoft Dynamics AX 2009 (Axapta) levert av NaviCom - med integrasjon mot andre virksomhetskritiske systemer selskapet benytter.

- Dette gir oss mulighet til å sentralisere regnskap, lønn og vedlikehold av vare- og prisregister på tvers av divisjonene.

Siden systemet ble installert i desember i fjor opplyser Bergeland at de så langt har ikke tilstrekkelig data til å beregne kostnadsbesparelser.

- I dag er de viktigste prosessene i AX på plass. Det er en gjennomgripende prosess å installere nytt forretningssystem i en organisasjon som oss. Vi er avhengig av full kontroll på timebruk og materiell i overgangsfasen.

Apply TB er et forretningsområde i Apply AS. Det har sitt markedssegment innen service og prosjekter i bygg- og anleggssektoren.

- Vi prosjekterer og installerer tekniske løsninger innen elektro, rør, ventilasjon og telekom. Vi er en teknisk totalentreprenør med både ingeniører og håndverkere, sier Bergeland, som nå registrerer en optimisme i markedet etter nedgangsperioden i byggemarkedet som følge av finanskrisen.

Apply TB har lokasjoner i Bergen, Stord, Haugesund og Stavanger. Med sine 580 ansatte omsatte de i fjor for ca 560 millioner kroner og forventer en vekst i 2011.

- Vi jobber i det profesjonelle markedet - offentlig sektor og privat næringsliv. Våre kunder er alt fra totalentreprenører til eiendomsbesittere og leveransene er mellomstore og store prosjekter, rammeavtaler på service og drift og vedlikeholdsavtaler på bygg. Vi arbeider tverrfaglig i alle våre markedssegmenter, sier Bergeland.

Behov for et felles forretningssystem

Apply TB besto tidligere av fire selskaper etter flere oppkjøp. Tre av dem benyttet AX. Første Axapta-installasjon ble foretatt i 2007 i Stavanger og Haugesund (den gang Teknisk Bureau). På Stord (tidligere Asator) ble AX versjon 4.0 installert, mens i Bergen (tidligere NSI Svein Hatvik) har man benyttet et annet system. Bakgrunnen for oppgraderingen til Microsoft Dynamics AX 2009 var ifølge behovet Bergeland for et felles forretningssystem i hele Apply TB.

- Kravspesifikasjonene ble utformet i henhold til prosessbeskrivelser i selskapet. Vi så etter flere forbedringsområder i overgangen til nytt system. Vi tok utgangspunkt i prosessene som vi ønsket å forenkle/forbedre og utarbeidet kravspesifikasjoner i henhold til dem, sier Bergeland. Han forteller at de vurderte flere leverandører.

Fanger data lengst ut i verdikjeden

På spørsmål om hvorfor NaviCom ble valgt, svarer Bergeland at leverandøren allerede før installasjonen hadde god kunnskap om deres to divisjoner i Haugesund og Stavanger.

- Bransjeløsningen deres inneholder et godt prosjektstyringsverktøy, og da kombinert med AX-moduler på økonomi, CRM, innkjøp, avvikshåndtering, osv. Vi er opptatt av å fange dataene lengst ut i verdikjeden. Våre håndverkere benytter i dag over 300 PDAer. Timefangst og arbeidsordre blir synkronisert opp mot Microsoft Dynamics AX 2009. Det gjør håndverkerne mindre avhengig av daglig å møte på kontoret. Vi har fått mer nøyaktig timeregistrering, enklere tildeling av arbeidsoppgaver og bedre faktureringsrutiner, sier Bergeland. Når vi bestiller materiell, registrerer forbrukte timer og ferdigstiller arbeidet, synkroniseres all informasjonen automatisk i AX.

Forretningssystemet fra NaviCom brukes likt på alle Apply TBs lokasjoner.

- Vi har sentralisert de fleste administrative oppgaver i våre divisjoner. Til en viss grad har systemet rasjonalisert en del av støtteprosessene på regnskapssiden, sier Bergeland. - Det er vanskelig å sette en verdi på dette foreløpig. Når det er sagt, ser vi at vi har fått bedre oversikt over støtteprosessene regnskap og innkjøp.

Integrasjon av andre systemer

Apply TB har integrasjon mellom Microsoft Dynamics AX 2009 og lønnssystemet. De ansatte skriver timer hver dag som overføres til forretningssystemet og deretter synkroniseres mot lønnssystemet. I tillegg er skanning av inngående fakturaer integrert.

- Vi har også en stor andel av materialkjøp fra grossister hvor faktura blir lastet fra fil og direkte inn i AX, selvfølgelig i det prosjektet varekjøpet tilhører, sier Bergeland.

Han mener utfordringene i slike implementeringsprosjekter er å få dedikerte ressurser og riktig kompetanse hos leverandøren. Vi har flere års kundeforhold til NaviCom og er fornøyd med dem som leverandør. Å implementere et forretningssystem er komplisert og det er mange utfordringer på begge sider av bordet. NaviCom har god innsikt i våre prosesser og vår virksomhet. Det er en fordel for oss som kunde, påpeker Bergeland.

Flerfaglig og stort prosjekt

Daglig leder i NaviCom, Leon Tveit, forteller at det har vært et stort og omfattende prosjekt å få alle selskapene i Apply TB oppgradert til Microsoft Dynamics AX 2009.

- Apply TB har mange ulike virksomhetsområder og en omfattende utfordring med logistikk. Likevel er det minimalt med spesialtilpasninger i løsningen og den er basert på vår standard bransjeløsning, understreker han.

NaviCom driver aktiv markedsføring av sine bransjeløsninger for mellomstore og store bedrifter innen vvs, elektro, bygg- og anlegg, entreprenører og oljeservice.

- Blant mellomstore og store elektro- og vvs-entreprenører har vi solid markedsandel fordi vår løsning tilfredsstiller deres behov, avslutter Tveit.

-------

Apply TB er et forretningsområde i Apply AS som er en ledende tilbyder av teknologi-, ingeniør-, og bygg- og anleggstjenester til den internasjonale olje- og gassindustrien. Gruppen har en årlig omsetning på rundt 3 milliarder kroner. Apply har rundt 2.000 ansatte og gruppen er via en rekke datterselskaper organisert i fem forretningsområder: MMO (Maintenance, Modifications and Operations), Living Quarters & Assembly, Systems & Products, Solutions & Services og Subsea.

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!