Nye operativsystemer vil endre mobile strategier

Til nå har Windows Mobile (nå Windows Embedded Handheld) vært et sentralt operativsystem for håndholdte terminaler. Fremveksten av nye operativsystemer, som primært retter seg mot forbrukermarkedet, utfordrer strategien til selskaper som enten har eller planlegger å ta i bruk vertikale løsninger for lager, service i felt, selgere, transport eller andre mobile prosesser.

- Store produsenter av terminaler, som HTC, har sluttet å produsere utstyr på Windows Mobile. Noen av våre kunder som benyttet smarttelefoner rettet mot forbrukermarkedet med dette operativsystemet, har hatt vanskeligheter med å få tak på utstyr etter at den nye versjonen til Microsoft ble lansert, sier salgssjef Johan Norlander i Giant Leap. Foto: Trond Schieldrop

Logistikk & Ledelse har snakket med tre sentrale aktører i dette markedet. Det er Microsoft som leverer Windows Embedded Handheld, Motorola som leverer terminaler og Giant Leap som er systemleverandør. Salgssjef Johan Norlander i Giant Leap mener fremtidens operativsystem for robuste terminaler er god.

- Vi utvikler bransjespesifikke applikasjoner som benyttes på denne type håndterminaler. Våre kunder er opptatt av hva som skjer på nyere plattformer som for eksempel Android og iOS og hvordan våre løsninger fungerer på den. Foreløpig er det ikke god nok støtte på disse forbrukerorienterte plattformene til våre bransjespesifikke løsninger, men i løpet av ett års tid blir dette med stor sannsynlighet en realitet, mener Norlander. - Vi er avhengig av hvordan terminalprodusentene forholder seg til slike operativsystemer. Foreløpig er det kun en av de store produsentene som har lansert terminaler med dette operativsystemet, og da også i svært begrenset omfang. De andre baserer fortsatt sin produksjon på Windows Embedded Handheld, hevder han.

Lansering skaper problemer

For ca. ett år siden ble Microsoft Windows Phone 7 lansert internasjonalt mens den norske versjonen kom på markedet i oktober i år.

- Store produsenter av terminaler, som HTC, har sluttet å produsere utstyr på Windows Mobile. Noen av våre kunder som benyttet smarttelefoner rettet mot forbrukermarkedet med dette operativsystemet, har hatt vanskeligheter med å få tak på utstyr etter at den nye versjonen til Microsoft ble lansert, sier Norlander.

Han forteller at hensikten med det nye operativsystemet fra Microsoft sin side var å øke konkurransekraften mot Googles Android og Apples iOS.Forretningskritiske applikasjoner

Giant Leap leverer forretningskritiske applikasjoner til sine kunder på robuste terminaler fra blant annet Motorola. Sammenliknet med smartphones, tåler Motorolas terminaler tøffe værforhold og hard behandling. I tillegg har de innebygget strekkodeleser som forenkler datafangsten ute i felt. De kan også ha RFID-leser og GPS.

Norlander forteller at Giant Leap har fem bransjespesifikke standardløsninger; for selgere i felt, transportører, serviceteknikere, kontrollører og lageroperatører. Disse er utviklet for å effektivisere bedriftens arbeidsprosesser ute i felt. Selskapet utvikler både vertikale løsninger og Apps på de nye operativsystemene.

- Vi har fortsatt våre bransjespesifikke løsninger som vi vil videreutvikle. En del av dem vil bli videreført på nye operativsystemer som Android og iOS. Vi arbeider med utvikling av Apps primært på bestilling. En av dem er 1881 Mobilsøk, som er et godt eksempel på en sluttkundeapplikasjon, understreker Norlander.

Microsoft har pr idag signalisert at Windows Embedded Handheld vil bli supportert frem til 2019.

- Det innebærer at vi kan videreutvikle våre eksisterende løsninger og gjøre dem enda bedre for våre kunder, sier Norlander. Han kan dermed berolige kunder som er bekymret over hvor lenge produsenten av operativsystemet og Giant Leap vil supportere løsningen. - Her står vi på kundenes side, understreker han.

iOS: Strengt regime

Produsentene av iOS og Android har et strengt regime overfor utviklere av kundespesifikke løsninger.

- Reglene knyttet til distribusjon av merkantile modeller er strenge, forteller daglig leder Atgeir Takle i Giant Leap. Det er for eksempel ikke mulig å skrive en native applikasjon i iOS og distribuere den uten at det går via App Store (Apples handelsplass for applikasjoner). Merkantilt byr det på problemer i og med at de skal ha en andel av salgssummen. På hver godkjenning av en applikasjon må vi regne med flere ukers ventetid. En utrulling av en vertikal applikasjon i et selskap fra 10 til 100 ansatte er svært krevende. Små endringer som normalt tar en time vil med dagens regime ta 3 til 4 uker. Kunden vil få vanskeligheter med å forholde seg til en slik situasjon. Hybride løsninger skrevet i HTML5 mer fleksible i forhold til distribusjon.

Android: Mer fleksibel

Android har ifølge Takle større fleksibilitet og dermed ikke de samme utfordringene.

- Her kan vi distribuere en native applikasjon som er utelukkende skrevet for Android plattformen til andre operativsystem. Slik sett er dette en åpen plattform, sier han. Takle mener det er viktig at kunden velger plattform ut fra bruksområde.

- Snakker vi om en Enterprise/vertikal løsning på et lager, for serviceteknikere eller transport som krever bruk av strekkodeleser, anbefaler vi fortsatt Windows Embedded Handheld (Windows Mobile). Er det en sluttbrukerapplikasjon rettet mot forbrukermarkedet er det naturlig å velge Android eller iOS.

Windows 8

I løpet av kort tid kommer Microsoft til å lansere Windows 8 med ARM og System on a chip støtte.

- Dermed blir det mer interessant å kjøre Windows på flere teknologiske plattformer, mener direktør telekommunikasjon og mobil, Fredrik Gørrisen hos Microsoft. Han ønsker ikke å gå i detalj om hva det nye operativsystemet vi inneholde.

- Prosessorstøtten i Windows 8 er unik. Vi får en plattform for både nettbrett og PC. ARM støtten vil være til nytte for mange aktører på forskjellige bruksområder inkludert mobil.

Fremveksten av nye operativsystemer som Android og iOS øker.

- Alle bedrifter i dette markedet bør studere og vurdere synergieffekten av en god kryssplattformstøtte. De bør satse på plattformer som har en solid fremtid og der plattformstøtten går på tvers av enheter. Tilbakemeldinger fra kunder viser at brukeropplevelsen med Windows Phone er meget god. Det er også noe vi tar hensyn til når Windows 8 lanseres. Her har vi en helt annen strategi enn våre konkurrenter.

Sterk posisjon

Gørrisen mener Microsoft har en sterk posisjon i mobilmarkedet.

- Bedriftene har behov for løsninger som går på tvers av forskjellige plattformer. Alle kjenner vår utviklingsplattform. Det vi gjør på Windows Phone i dag og Windows 8 i fremtiden, er så spennende at bedrifter og applikasjonshus vil velge å satse på denne plattformen, sier han.

Gørrisen mener det er viktig at kunder og applikasjonshus ser på de underliggende strukturene i plattformene som er tilgjengelig i markedet.

- Er dette en moderne og fremtidsrettet plattform som skalerer over tid? Det er store forskjeller mellom de tre hovedplattformene som er tilgjengelig i dag. Applikasjonshus må ta stilling til om det de gjør på dagens plattform kan konverteres til andre. Plattformen må ha en klar og tydelig fremtid.

Kryssplattforming

Erfaringsmessig tar det ekstremt kort tid å utvikle applikasjoner for Windows Phone og snart også Windows 8.

- Applikasjonsutviklere må se på hvor tett HTML5-støtten er innebygd slik at de kan legge til rette for kryssplattforming, sier Gørrisen som kan berolige kunder og applikasjonshus med at Windows Embedded Handheld kommer til å leve videre frem til 2020.

Tilbakemeldingene på Windows 8 fra utviklere og kunder har så langt vært meget positive.

- Det er en plattform som er mye enklere å utvikle på sammenliknet med konkurrerende løsninger, hevder Gørrisen.

- Her kan du lage fremtidsrettede og brukervennlige applikasjoner, sier han.

Positive til nye operativsystemer

Motorola Solutions er positive til å ta inn andre operativsystemer i sine håndholdte løsninger.

- Vi lanserte nylig en enterprise-tablet basert på Android, sier Technical Architect Manager Nordics and Baltics, Øyvind Andresen i Motorola Solutions. - Det er mange operativsystemer tilgjengelig i markedet. Android har ca 35 prosent markedsandel. Fortsatt vil Microsoft være en viktig partner for oss, og vi vil fortsette med å støtte våre partnere og ISV-er som har Microsoft-baserte applikasjoner.

Etter at Motorola begynte å utvikle et applikasjonsrammeverk kjøpte de selskapet Rho Mobile.

- Stadig flere forbrukere benytter flere operativsystemer. De samme menneskene forventer det samme i arbeidslivet. Brukergrensesnittet har endret seg dramatisk de siste 9 til 12 månedene. Noe som i hovedsak er drevet frem av Android og Apple iOS. Hvilket igjen fører til store ufordringer for programvareleverandører i form av å kunne støtte alle formater. En konsekvens av dette er at et forbrukerorientert operativsystem endres raskere for å kunne møte forbrukernes behov. Hvilket igjen betyr at utviklere må validere eksisterende applikasjoner for å passe de siste versjonene, sier Andresen.

Utfordring

Dagens applikasjonshus har et formidabelt arbeid med å tilpasse operativsystemene til den enkelte produsent.

- På konsumentbaserte løsninger har dette vært en stor utfordring. Enheter og operativsystem endres raskt og det er en formidabel oppgave for de som styrer applikasjoner og de som kjøper dem å få support over tid, sier Andresen

Store forskjeller

Det er stor forskjell på Enterprise- og konsumentorienterte operativsystemer. I første rekke er det snakk om sikkerhet og håndtering.

- Når vi slipper en enhet som støtter Android, er det ikke Android rett ut av boksen. Vi bygger på funksjoner rundt Android for å at det skal egne seg for bedriftsmarkedet som, sier Andresen.

Motorola Solutions har lansert et rammeverk som gjør det mulig å lage en applikasjon som lastes over til ulike operativsystemer og ulike terminaler med forskjellig skjermstørrelse.

- En applikasjonsutvikler som benytter dette rammeverket, kan kjøre uavhengig av hardware og operativsystem på terminalene, sier Andresen.

- Vi vil etter hvert støtte flere enheter og operativsystemer. Det nye rammeverket vil gjøre det mulig for utviklere å støtte en kode og samtidig kunne spre applikasjonen til flere formater, avslutter han.

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!