Sparer brukerne for både tid og penger

Hvert år skrives det ut tusenvis av dokumenter, fremfor alt kvitteringer og etiketter. Hvert ekstra sekund som går når en medarbeider henter utskriften sin fra en stasjonær skriver blir derfor sløsing med tiden.

I det lange løp leder ineffektive utskriftsprosesser til at bedriften kan miste mange timer i redusert produktivitet, med tilhørende økte lønnskostnader. Ved å bruke mobile printere i stedet, kan man spare den tiden det tar å gå fram og tilbake til skriveren og dermed blir det penger tjent.

Flere viktige bruksområder

Intermec er en stor leverandør av mobile skrivere som har flere bruksområder, blant annet innen feltservice, produksjon, distribusjon og detaljhandel. Innen produksjonsindustrien sørger mobile skrivere for en mer effektiv og sikrere arbeidsmetode. Når transportene kommer inn, oppstår det ofte flaskehalser, idet medarbeiderne må stå i kø til de stasjonære skriverne, for å kunne skrive ut nødvendige etiketter eller blanketter til varene.

- Disse flaskehalsene kan unngås, dersom utskriftene i stedet foregår via mobile skrivere, sier Bo Simon Larsen, Nordic Regional Manager hos Intermec Technologies. Denne løsningen reduserer dessuten arbeidets omfang både når det gjelder tid og lokaler.

Skriverne kan også monteres på trucker, slik at innkommende gods umiddelbart kan kjøres vekk fra mottaksområdet, bli merket og bringes til riktig sted i produksjonskjeden.

Mobile skrivere kan gi stor lønnsomhet i spart tid, eksempelvis i tidsfølsomme miljøer, der det er viktig at mottak av gods og produksjon stemmer overens på minuttet eller når store godsvolumer skal håndteres. Tidsbesparingen handler i første rekke om å redusere den tiden det kreves til å produsere hver enkelt etikett.

Også innen feltservice er det mye tid å spare. Presisjonen og påliteligheten øker. For eksempel letter dette arbeidet for parkeringsvakter, ved at disse ved hjelp av mobile skrivere kun trenger å skrive inn registreringsnummeret i sine håndterminaler. Deretter følger automatisk informasjon som dato, tid og lignende opplysninger på utskriften.

Direkte merking gir riktig identifisering

Foruten å gjøre det lettere for medarbeiderne, reduseres dessuten feilmarginene ved at man foretar merkingen med en gang på stedet. Innen produksjonsindustrien kan feilmerking av deler eller komponenter føre til feil lagersaldo, noe som igjen kan føre til kostbare driftsforstyrrelser eller i verste fall driftsstopp. Mobile utskrifter er en måte å bygge kvalitet i hele prosessen ved å fremme en riktig identifisering av delene direkte på stedet.

En viktig del ved levering av varer til butikk er å kunne gi mottakeren leveransekvitteringer, bestillingsblanketter og fakturaer direkte sammen med leveransen. Ved å skrive ut disse dokumentene på stedet, sørger man for nøyaktighet og reduserer både papirarbeid og arbeidsbelastning på kontoret. Når en butikk skriver ut etiketter i et annet rom enn der kundene oppholder seg, går det ikke bare ut over produktiviteten, men også kundeservicen.

Mobile skrivere egner seg for flere typer utskrifter innen detaljhandelen, i det man med dette kan høyne både produktivitet, synlighet og tilgjengelighet hos personalet. Mobile skrivere er for eksempel ideelle til vareopptellingen, samt til å merke hyllene, da dette gir mulighet til å sjekke at prisen på produktene er lik den som står på hyllen i samme arbeidsmoment. Dersom prisen på produktene og hyllene er forskjellige, er det fare for at det stilles spørsmål om prissettingen. Mobile skrivere kan også brukes med et mer kundeorientert fokus, som å skrive ut rabattkuponger, kvitteringer og lignende dokumenter.

Stor fleksibilitet

Mobile skrivere gir flere brukere fleksibilitet til å skrive ut på stedet, der arbeidet må gjøres, ikke der skriveren står. Denne fleksibiliteten gjør at virksomheter kan øke antall utskrifter uten å måtte øke sin infrastruktur, man trenger ikke å ta hensyn til verken nærmeste stikkontakt eller nettverkstilkobling. Solide, mobile skrivere er tilstrekkelig robuste til å bli brukt både innendørs og utendørs. De kan dermed brukes til å håndtere dokumenter ved levering fra lastebiler på mottaksplassen, eller å skrive ut kvitteringer til kunder utenom butikken.

Dagens mobile skrivere er robuste, pålitelige, har oppkoblingsmuligheter og sikkerhet tilpasset bedriftens IT-krav, samtidig som de også er strategiske på grunn av sin evne til å senke kostnader og øke produktiviteten med det samme.

- Kundene våre innser stadig oftere verdien av mobile skrivere, fordi skriverne umiddelbart øker produktiviteten og senker kostnadene, samtidig som de skaper en langsiktig fleksibilitet for medarbeidernes arbeidsmåte og virksomhetenes anlegg, avslutter Bo Simon Larsen.

-------

Fem tips for mobile skrivere

Velg skrivertype etter arbeidsområde

I motsetning til en stasjonær skriver som står på et beskyttet sted, følger den mobile skriveren med brukeren. Skriveren kan derfor bli utsatt for støv, smuss, snø, regn, varme og fuktighet. Den kan få røff behandling og risikere å falle ned flere ganger. De mobile skriverne trenger beskyttelse mot alt dette. Derfor er det viktig at de er solide og robuste.

Hvor solid skriveren er, står i direkte forhold til hvor pålitelig den er. Derfor finnes det en IP-gradering som på en objektiv måte beskriver hvor beskyttet skriveren er. Mobile skrivere graderte til IP54 eller høyere, er beskyttet mot regn, støv, smuss og andre partikler.

Forstå brukerbehovet

Mobile skrivere brukes ofte til å produsere hylle- og leveranseetiketter, fakturaer, kvitteringer, arbeidsordre og andre dokumenter, enten mens kunden venter eller når medarbeideren er på vei til neste arbeidsmoment. Å kunne tilgodese dette behovet på en enkel måte er en verdifull fordel. Skriveprosessen bør ikke forsinke arbeidsgangen eller la kunden vente.

Tenk på sikkerhet og IT-standard

Enkel integrering med ulik programvare og arbeidsmiljøer skiller de forskjellige mobile skriverne fra hverandre og er viktige å ta hensyn til. Mobile skrivere kan støtte en bedrifts IT-standard for integrasjon, enhetsbehandling og trådløs sikkerhet. Derfor bør man velge modeller som er kompatible med egne plattformer og preferanser.

Velg en mobil skriver som passer til datamaskinen

En skriver som opererer alene er relativt sjelden når det gjelder mobile skrivere. I de fleste tilfeller er de koblet opp mot en datamaskin, som styrer utskrifter og andre applikasjoner. De fleste mobile skrivere er kompatible med et dusin forskjellige datamaskiner, men skriverens ytelse kan variere kraftig, avhengig av den datamaskinen den er koblet opp mot.

Se på driftkostnaden som en del av den totale kostnaden

Innkjøpsprisen for en skriver og kostnaden for levering av en artikkel er kun en liten del av den totale kostnaden. Problemer med ytelsen, som begrenser produktiviteten, er med på å øke kostnaden for mobile skrivere. Derfor bør pålitelighet, forventede vedlikeholdskostnader, reparasjonstid og service veies opp mot avgjørelsen. Robuste, mobile skrivere er ofte dyrere enn vanlige, kommersielle modeller, men har lenger levetid og er vesentlig mer motstandsdyktige mot skader.

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!