Fortsetter ekspansjonen med nytt Warehouse Management System

Den svenske Hogia-gruppen fortsetter sin ekspansjon på det nordiske markedet med lanseringen av Hogia Warehouse Management System. - Med lanseringen av Hogia WMS vil vi ansette en rekke nye medarbeidere, sier daglig leder Bjørn Torjussen i Hogia Unitech Systems AS.

Trond Schieldrop

Hogia WMS er et lagersystem som retter seg mot små- og mellomstore lager og 3PL-foretak. Systemet utvikles kontinuerlig og er et standardprodukt som resten av programvarene fra Hogia-gruppen. Det baserer seg på standardprodukter som MS Windows Server 2003, MS SQL 2005 og Microsoft .NET Framework 2.0, hvilket ifølge Torjussen gir brukerne en velprøvd plattform med lave installasjonskostnader.

- Systemet har også åpne grensesnitt for integrasjon mot Unitrans. I tillegg er det også integrasjon mot eksterne systemer, legger han til.

Hogia WMS omfatter alt fra lagerhåndtering, mellomlagring, plukk til first in first out. Løsningen har funksjonalitet for toll-lager, bulkhåndtering og batchhåndtering Det meste er basert på skanning av varer inn og ut av lageret med bl.a. strekkoding for adressering av lokasjoner m.m.

- Det gis automatisk plukkforslag ut fra lagerbeholdning og datoer. Mange av våre transportkunder vil etter hvert få forespørsel om lagring, mellomlagring og omlastning. Da er Hogia WMS et ypperlig supplement for dem. Dette er et selvstendig produkt uavhengig av andre systemer, sier Torjussen. - Vi har nå et titalls pilotkunder som benytter Hogia WMS. Disse involveres naturlig i prosessen med utviklingen av forbedringer og nye funksjoner i løsningen. Produktet følger Hogias idé om å tilby brukertilpassede løsninger for sine kunder.

Modulbasert løsning

Systemet er modulbasert og kan tilpasses etter virksomhetens behov. Det er også enkelt å vokse med systemet.

- Når lageret øker er det viktig å organisere lagerhåndteringen på en kostnadseffektiv måte. Ved å bygge ut løsningen med moduler vil lagerkundene ha en optimal løsning ut i fra egne ønsker og krav. Det øker kundeservicen gjennom bedre produktivitet og høyere tilgjengelighet på informasjon, påpeker Arnfinn Stordahl, konsulent logistikkadministrasjon i Hogia Unitech Systems.

- I tillegg er grensesnittet tilpasset integrasjon mot de fleste økonomi og ordresystemer som brukes av vareeiere. Det sparer lagerholderne for mye tid og ressurser, tilføyer Torjussen, som forteller at selskapet retter seg mot store, mellomstore og små virksomheter. Moduloppbygningen gjør det enkelt for mindre selskaper å ta i bruk Hogia WMS.

- Vi måler kundestørrelsen i antall kjøretøy. Våre pilotkunder er virksomheter med 10 til 500 kjøretøy. Med denne løsningen kan de tilby et bredere produktsortiment, blir en totalleverandør og får et enda sterkere grep om sine kunder. Vi planlegger også å selge Hogia WMS også i Nord-Europa.

Økt produktivitet

Hogia WMS bidrar til å styrke håndteringen av godsflyten. Systemet styrer transporter og lagring av gods.

- Det kombinerer ulike parametre for å avgjøre hvor godset skal plasseres, hvor det skal hentes og i hvilken rekkefølge oppgavene skal utføres, sier Stordahl - Systemet gir brukerne automatisk debiteringsunderlag for lagerleie og all håndtering på lagret.

Gjennom arbeidsflyten holder Hogia WMS kontroll på faktureringen. Systemet gir en total oversikt over hvilke avgifter som hører sammen med ulike arbeidsoppgaver og/eller varer. Resultatet er ifølge Torjussen både en rask og pålitelig fakturering.

Økt tilgjengelighet og service

En webapplikasjon gir kunder informasjon i sanntid om status på lageret. Det gir også informasjon om hvor godset beveger seg gjennom transportprosessen. Systemet gjør det også mulig å spore hele godsflyten i lageret ned på artikkelnivå. Stordahl opplyser at det også har et sett av standardrapporter med statistikk over alle hendelser på lageret.

Stort programvareselskap

Hogia-gruppen er et av Sveriges største programvareselskap med over 500 ansatte og 75 000 brukere fordelt på Sverige, Finland og Norge. Gruppen består av ca 20 selskaper med en samlet omsetning på over 500 millioner kroner. En tredel av virksomheten er transport- og logistikkrelatert.

Torjussen forteller at Hogias oppkjøp av norske Unitech Systems AS i 2008 førte til en betydelig styrking av Hogia Transport Systems. Dette forretningsområdet er ytterligere blitt styrket ved at det er blitt investert rundt 200 millioner kroner i FoU de sisteårene. Det norske selskapet har hovedkontor i Oslo og avdelingskontorer i Trondheim og Tromsø. Til sammen 500 kunder benytter systemene i Norge hvorav 100 er avfallskunder. På kundelisten finnes også de største transportsentralene her il landet. I tillegg til «landbaserte» terminalløsninger, har også Hogia en virksomhet som leverer programløsninger til havneterminaler.

Det er sterk konkurranse i WMS-markedet. På spørsmål om hvordan Hogia skal kapre markedsandeler i et allerede etablert marked, svarer Torjussen at de leverer en helhetlig løsning med transportlogistikk- og WMS-system. - Vi har lang erfaring i denne bransjen og brukerne kan dra nytte av vår kunnskap. I løpet av to til tre år har vi budsjettert med ca 50 Hogia WMS-kunder, sier han.

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!