Forventes å gi stor effekt for alle parter

- Vi registrerer at industrien nå erstatter trepaller med mer robuste plastpaller utstyrt med elektroniske RFID-brikker. Vi vil bruke den unike identifikatoren i pallene for å kontrollere flyten av dem gjennom verdikjeden. Kundene kan også benytte informasjonsnettverket til å forbedre sine interne verdikjeder og effektivisere dem. Effekten av en slik implementering antas å være betydelig for alle partene i næringsmiddelindustrien, understreker Tom Romanich, ansvarlig for forretningsutvikling og IT i Norsk Lastbærer Pool (NLP).

Kristoffer Andersson (t.v.) og Tom Romanich i NLP opplyser at alle deres lastbærere i plast vil inneholde RFID-tag som gir sporingsmulighet. Bransjen betaler et vederlag til NLP hver gang lastbæreren brukes til å frakte gods. I tillegg betales det døgnleie i den tiden de har lastbæreren. Foto: Trond Schieldrop.

I forrige utgave kunne vi melde at NLP hadde tildelt Lexit Group, Telenor Objects og Hrafn en kontrakt på leveranse av RFID-infrastruktur for avlesning og registrering av NLPs RFID-taggede plastpaller.

NLPs forretningsidé er å administrere retur- og gjenbrukssystemer på en rasjonell måte til lavest mulig miljøkostnad, og startet i 2006 kontering av trepaller og utviklet systemer til dette.

- NLP eies 50 prosent av Dagligvareleverandørenes Forbund (DLF) og 50 prosent av Dagligvarehandelens Miljøforbund (DMF). Organisasjon består av 8 ansatte som årlig forflytter 7 millioner trepaller. Det innebærer over 50 trailere pr. dag, opplyser Romanich og legger til at NLP nå starter utleie av RFID-merket lastbærere i plast som omfatter både paller og kasser.

- Vi har utviklet rutiner, prosesser og systemer som håndterer dette. Alle våre plastlastebærere vil inneholde RFID-tag som gir sporingsmulighet. Bransjen betaler et vederlag til oss hver gang lastbæreren brukes til å frakte gods. I tillegg betales det døgnleie i den tiden de har lastbæreren. Kjøperen i en transaksjon har ansvar for at antall lastbærere stemmer når lasten mottas påpeker han.

Store besparelser

Romanich beskriver NLP som en verktøykasse for hele dagligvarebransjen.

- I vårt styre sitter det fire fra grossistene og fire fra dagligvareleverandørene. I dag er de fleste leverandører til grossist med i ordningen bortsett fra to som benytter en annen global returordning. For oss betyr dette over 5 millioner pallbytter i norsk dagligvare. Brukerne betaler en kostnad for hver pall som sendes. Den blir delt mellom handel og industri (leverandører). I sum er kostnaden ca 29 kroner for trepall og 16 kroner for plastpall. På plastpallen kommer det i tillegg en døgnleie som dekker finansieringskostnadene på pallen. Kostnaden reduseres når den er nedbetalt. En palls levetid er ca 10 år. Da vil en normalt stor bedrift i nåverdikroner spare mellom 5 og 15 millioner i pallkostnader i denne perioden.

Mens plastpallens levetid altså er på ca 10 år opplyser prosjektingeniør Kristoffer Andersson i NLP at en trepall varer i ca 1,4 år. Det betyr at plastpallen erstatter 7 - 8 trepaller.

- Vi har gjort en miljøberegning sammen med Østfoldforsk som viser at plastpallen reduserer miljøutslippet med ca 33 prosent. En trepall veier 23 kilo, men lagres de ute og blir våte kan de veie mye mer. Plastpallen veier eksakt 14,9 kilo enten den er tørr eller våt. Vektreduksjonen er på minst 8 kilo og utgjør store besparelser i fraktkostnader, understreker Andersson.

Romanich kan fortelle at bruk av trepaller i norsk dagligvare gir ca 30 prosent vrak pr runde i logistikken. Men av plastpaller er det bare en halv prosent som ødelegges.

For teknisk orientert

- De siste tre årene har miljøet som har håndtert RFID vært altfor teknisk orientert, mener Romanich. - Leverandører har ofte kun tenkt på brikker og radiosignaler mens det kommersielle behovet har kommet i bakgrunnen. RFID kan betraktes som en avansert strekkodelesing. Det er kun et enklere verktøy som bidrar til å utføre oppgavene på en mer kostnadseffektiv måte.

Bedre synlighet i verdikjeden

Det er allmenn oppfatning blant aktørene i næringsmiddelindustrien at bedre synlighet i hele verdikjeden, vil føre til økt kvalitet og redusert svinn. Individuelle piloter har blitt kjørt i ulike deler av verdikjeden.

- En felles infrastruktur for omfattende sporing på tvers av selskapene har vært savnet, sier Romanich, som forteller at elektronisk merking av paller vil gi en enkel identifikator som alle parter kan bruke for å registrere varer inn og ut av lageret sitt. Identifikatoren (EPC) kan lagres i distribuerte eller sentralt plassert databaser for å sikre fremtidig sporbarhet. Etter hvert som flere lokasjoner blir utstyrt med lesere vil kvaliteten på informasjonen øke.

Komplett sporing

NLPs informasjonsnettverk kan også bistå næringen med forbedret nasjonal sporbarhet i næringsmiddelindustrien.

- Det nasjonale «eSporing»-prosjektet er et samarbeid mellom norske myndigheter og aktører i næringsmiddelindustrien. Ambisjonen er å utvikle og implementere en nasjonal elektronisk infrastruktur for sporing i hele næringskjeden i løpet av andre kvartal 2011, understreker Andersson.

Han mener fordelen med deres RFID-lastbærere er at brukerne i fremtiden kan få komplett sporing fra produsent, grossist og ut i butikk. Et viktig poeng er å unngå at paller blir borte. Standardisering av lastbærerne har dessuten en stor verdi.

- Vi har registrert at et 30-talls forskjellige halvpaller (engangs- papp- og plastpaller) havner hos grossister fra forskjellige leverandører fra ulike land. Innen lastbærerhåndtering er deres største ønske færre typer av lastbærere. Få varianter gir lavere kostnader, sier Romanich, og legger til at det er fire brikker i hver av plastpallene.

- I utgangspunktet er det en identifikator på serienummer som er i pallen. Det er mulighet å utvide bruken med User Memory, som på mange måter er lik en liten USB-stikk. Her kan man legge inn hvilken som helst informasjon med SSCC-nummer og batch til og fra lokasjon (Serial Shipping Container Code). Tar man SSCC fra og til en lokasjon har de pr definisjon sporing på godset som er på pallen.

Grunnmursbyggere

I fremtiden vil SSCC-nummeret knyttes til pallen og eventuelt kasser hos produsenten.

- Når pallen passerer RFID-portalen sendes pallens ID og SSCC-nummer ut i EPCIS-nettet. Det er opp til bransjen og det nasjonale «eSporing»-prosjektet å definere produktinformasjonen koblet til SSCC-nummeret. Dette nummeret forbinder den fysiske pallen med produktet som er på den, sier Andersson.

Konkurransefortrinn

- Investeringene tar tid fordi utstyret har relativt høy kostnad. Vi har laget en pakke som er lønnsom ved bruk som svinnkontroll av lastebærere, sier Romanich. Han forteller at Coop skal inn i pilot med denne portalen og skal bygge et anlegg på Gardermoen med RFID som en viktig sporingsmekanisme.

- Å kunne spore mat med dagens myndighetskrav, er et konkurransefortrinn. Når forbrukerne ønsker å vite hvor maten kommer fra, kan denne informasjonen bli gjort tilgjengelig, sier Romanich, som tror at myndighetskrav vil fremtvinge bruk av sporing. Ved å innføre sikrere og mer avansert datafangst, kan det spares interne ressurser.

- I fremtiden ser vi for oss at prosjektet utvides til full matvaresporing. Dermed kan konsumenten se hvor maten er produsert.

Informasjonsdelingen har NLP bevisst overlatt til det nasjonale «eSporing»-prosjektet som bransjen selv håndterer.

- Ankepunktet med RFID er informasjonssikkerheten. Hvis all informasjon om lastebærerbevegelser ligger helt åpent på nettet, er det mulig for konkurrenter å samle sensitiv informasjon. Informasjonssikkerheten er derfor en viktig del av prosjektet, sier Romanich.

NLP-nettverk

- Vi har en webportal som alle kunder benytter for å registrere sine lastbærerbevegelser, sier Andersson. Han forteller at NLP konterer bevegelser mellom 600-700 lokasjoner i dagligvaremarkedet.

- Det er også lagt opp til at ERP-systemet til kunden kan overføre informasjon om pallbevegelser fra punkt A til B. Nettverket er en stor trekant som består av NLP, produsentene og grossistene. Alle bevegelsene i trekanten rapporteres av kundene.

Finansiering

- I den gamle ordningen var det noen vinnere og noen tapere. De som kjøpte nye trepaller var ofte taperne og de som brukte dem gratis var vinnerne. Bransjen ble enig om å fordele kostnadene mellom aktørene, sier Romanich. - Vi har kontakt med myndighetene i forbindelse med matvaresikkerhet. Våre lastbærere må godkjennes av dem. Hygiene er et viktig aspekt i overgangen fra tre- til plastpaller, poengterer han.

Ung teknologi

Teknologien er fortsatt ung, og å lese RFID-brikker fra alle mulige vinkler kan i dag skape vanskeligheter. På en pall eller kasse med fast plassering av RFID-brikker, vil det til enhver tid bli lettere å få brikken lest.

- Det er derfor viktig å finne en standard plassering av brikken. Behovet for kontroll i bransjen over lastbærerne blir større, fordi nye returnerbare plastlastbærere representerer en stadig økende verdi. Det vil skape større interesse for teknologien og øke investeringsviljen, sier Romanich, som mener RFID vil optimalisere fortjenesten gjennom hele verdikjeden.

- Sporingen kan også benyttes til eksempelvis temperaturovervåking. Det vil øke holdbarheten på produktene som igjen skaper bedre lønnsomhet og lavere miljøbelastning, avslutter han.

--------

Radio Frequency Identification (RFID) er en metode for å lagre og hente data ved hjelp av små enheter, kalt RFID-brikker. Dette er en liten brikke som kan festes til eller bygges inn i et produkt. RFID-brikker inneholder antenner som gjør dem i stand til å motta og svare på radiofrekvenssignaler fra en RFID-transceiver. Passive brikker trenger ingen strømkilde, mens aktive brikker er avhengig av strøm. Kjente bruksområder for RFID er Autopass, sporing av lastbærere, varesikring og systemer for adgangskontroll. RFID-brikker benyttes også i forbindelse med identifisering av kjæle- og produksjonsdyr.

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!