Bidrar til lagerreduksjon og høyere servicegrad

MenloSoft AS er blitt norsk distributør for AGR Inventory Optimiser - AGRIO - et prognose- og innkjøpssystem som hjelper med å redusere lagerbindingen samtidig som servicegraden går opp og det manuelle arbeid i innkjøpsavdelingen går ned.

Trond Schieldrop

AGR er et islandsk IT-selskap etablert i 1997. Det er Microsoft Gold Partner og eies av det islandske pensjonsfondet, IBM Island og de ansatte. Første versjon av AGR Inventory Optimiser ble lansert i 2002, og brukes i dag for etterspørselsprognoser i 19 land. Så langt har AGR oppnådd størst suksess i Holland, Norden og ikke minst i Storbritannia der Microsoft valgte systemet som sin «Demand Planning Software».

Daglig leder i MenloSoft AS, Arnar Kristjansson, har store forventninger til salget av løsningen også her i landet. Han fremhever at programvaren er brukervennlig og kraftig og spesielt utviklet for å redusere innkjøperens arbeidsmengde og forbedre prosesser i lagerstyring ved å sikre mer nøyaktige prognoser og bestillinger.

- Systemet tilbyr omfattende salgsprognoser, ordreforslag, enkel justering av salgshistorikk og grafiske fremstillinger som gir en mer detaljert og nøyaktig samlet oversikt, forteller Kristjansson.

Han opplyser at de hovedsakelig vil rette seg mot mellomstore og store bedrifter innen detaljhandel og engrosvirksomhet. AGRIO er skalerbar og brukes av både bedrifter med et fåtalls butikker til de med flere distribusjonssentre og flere hundre varehus.

AGRIO integreres mot ERP-systemet og henter ut salgshistorikk, lagerbeholdning, forventet salg, ledetid m.m. Systemet foreslår prognoser og innkjøpsbehov. Det er mulig å forandre salgshistorikk som ikke skal brukes for fremtidig prognose. Når selskapet har fått en fornuftig prognose mates innkjøpsordre inn i ERP-systemet.

Velprøvde statistiske metoder

AGR Inventory Optimiser genererer salgsprognoser basert på velprøvde statistiske metoder som tar hensyn til mange viktige funksjoner, inkludert salgshistorikk, sesongsvingninger og salgsfremmende aktiviteter. Prognosemodulen er en viktig faktor i systemet, og legger ifølge Kristjansson nye dimensjoner til lagerstyring. En vanlig lagerstyringsmetode som brukes av grossister og distributører for etterspørselsprognoser, er å se på gjennomsnittlig salg de foregående månedene og bruke min-max prinsippet.

- Denne metoden kan fungere godt for varer med konstant etterspørsel, men den fungerer ikke så bra for andre varer. Ulike varer har ulikt etterspørselsmønster. Derfor er det viktig å velge den mest relevante prognosemetoden for hver vare. Eksempler på prognosemetoder som kan brukes basert på ulike typer av data er «eksponensiell smoothing,» enkelt gjennomsnitt, kurvetilpasning, lavvolum modeller og Box-Jenkins. Kvaliteten på prognosen er avhengig av kvaliteten på de underliggende dataene. One-off hendelser, som for eksempel en stor økning i salg eller en uvanlig nedgang i etterspørselen, kan dramatisk forverre etterspørselsprognoser. Det er derfor viktig å ha s et system som trekker frem uvanlige aktiviteter og tar hensyn til dem når prognosene utarbeides, forteller Arnar Kristjansson.

Manage By Exception (MBE) modulen gjør det mulig for brukeren å lage rapporter for å identifisere elementer som trenger spesiell oppmerksomhet.

- Det kan være potensielle stock-outs, sene leveranser, høy prognosefeil, slow movers og ABC-analyse m.m. E-postvarsler kan sendes til valgte mailadresser når visse produkter vises i disse rapportene. Avanserte brukere kan definere sine egne kriterier ved å skrive SQL-setninger ved hjelp av et avansert filter som er inkludert i systemet, sier Kristjansson.

Mange fornøyde brukere.

For to år siden tok BoConcept i bruk AGR Inventory Optimiser i Europa. Det danske selskapet var så fornøyd med systemet at det nå utvider bruken til Asia og USA. Selskapet fremhever at AGRIO fungerer utmerket på varenummernivå som gjør at selskapet nå kan få automatiske prognoser for bestemte produkter samtidig som kvaliteten på prognosene er ekstremt gode.

IT-sjef Ian Wilson i britiske Newitts forteller at AGR Inventory Optimiser har redusert selskapets lagerbeholdning med 15 prosent samtidig som innkjøpsressursene er redusert med 50 prosent. Han legger til at har lagt til nye produktlinjer og opprettholdt høyt servicenivå.

Mange andre kjente bedrifter bruker nå systemet, og Kristjansson trekker blant annet frem Jysk, Ikea på Island og Rosenthal i Danmark.

- Den største brukeren av vårt system så langt er Pets at Home i England med nær 400 butikker. Høyst sannsynlig får vi nå en kunde i USA med 500 till 600 butikker. Også en stor svensk kjede med rundt 60 butikker kommer til å investere i systemet, forteller Kristjansson.

Kort tilbakebetalingstid

Mange har vært skeptiske til at programvaren er vesentlig billigere enn konkurrerende løsninger på markedet og mener det er en direkte sammenheng mellom pris og kvalitet.

- Den lave prisen skyldes at AGR har relativt lave overheadkostnader, sier Kristjansson. - Beviset på at systemet fungerer som det skal er jo fornøyde kunder, høyere servicegrad, lavere lager og tilbakebetalingstid, som ofte bare er på tre til seks måneder, understreker han.

- Før flesteparten av våre kunder har gått til anskaffelse av løsningen har de foretatt en simulering som sammenligner AGRIOs prognose i forhold til den bedriften har gjennomført. Det gir oss mulighet til å sammenlikne hva systemet har foreslått og hva som virkelig er gjort. Da ser vi svart på hvitt hvor mye det er å hente. Det man ikke måler i en slik simulering er spart arbeidskapital, men den har vist seg å være betydelig.

AGR registrerer at kundene oppnår opp til 35 prosent reduksjon i lagerkostnader med opptil 85 prosent mindre stockout. Brukeren får bedre beregninger av sikkerhetslager, forbedret servicegrad og betydelig reduksjon i manuelt arbeid. Systemet er brukervennlig og bidrar effektivt til beslutninger fremfor informasjonsinnsamling. Det gir en grafisk oversikt over planer, salg og lagernivå, sier Arnar Kristjansson.

Det tar 4 til 8 uker på å implementere AGR Inventory Optimiser som passer sammen med de fleste ERP-systemer.

- Mange av våre kunder benytter Microsoft Axapta og Navision i tillegg til andre systemer som eksempelvis SAP og Oracle, avslutter Kristjansson.

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!